БАНК ВТБ

В даний час банк ВТБ пріоритетно націлений на реалізацію перспективної концепції розвитку діючої універсальної банківської групи, в яку входять ряд банків РФ і республік колишнього СРСР, в тому числі Вірменії, Азербайджану, України, Казахстану, Білорусі та ін., А також кредитні установи, що функціонують в країнах далекого зарубіжжя, включаючи дочірні банки, представництва та філії в Лондоні (Великобританія), Парижі (Франція), Цюріху (Швейцарія),

Франкфурті-на-Майні (Німеччина), Лімассолі (Кіпр), Відні (Австрія), Люксембурзі, Луанді (Ангола), Мілані (Італія), Пекіні (Китай), Делі (Індія) і в ряді інших країн.

В основі своїй діяльності ВТБ використовує такі принципи: забезпечення максимального рівня надійності та відповідальності перед клієнтами, реальне досягнення їхніх інтересів; результативне вирішення всіх поставлених завдань, своєчасне і якісне здійснення банківських операцій; реалізація наступності банківських рішень, їх обов'язкове відповідність загальноприйнятої банківської діяльності та чинного законодавства.

З урахуванням застосування вітчизняної та зарубіжної практики банк ВТБ здійснює такі основні функції:

  • • централізація і акумуляція тимчасово вільних коштів клієнтів, їх розміщення в формах найбільш вигідного зберігання;
  • • забезпечення розвитку кредитування в сферах зовнішньоторговельної діяльності різних галузей економіки для створення і реконструкції підприємств і організацій;
  • • пріоритетне залучення та обслуговування іноземних кредитів та інвестицій. У цій функції банк виступає в якості агента держави;
  • • купівля, продаж, депозитарне обслуговування за операціями з різними видами цінних паперів;
  • • купівля та продаж кредитних грошей, платіжних документів, готівкової іноземної валюти, дорогоцінних металів;
  • • виконання розрахунків і платежів, в тому числі міжнародних;
  • • емісійно-засновницькі види діяльності;
  • • консультування і експертиза в області валютно-фінансових сфер діяльності (за кредитними та валютних питань).

Організаційно-функціональні аспекти діяльності банку ВТБ характеризуються чинним операційним механізмом, який включає: кредитні операції, що формуються з урахуванням реальних ситуацій на кредитному ринку, а також загальноекономічного стану в країні, операції з використання іноземних інвестиційних кредитів як на комерційній основі, так і за допомогою реалізації повноважень агента держави щодо виконання зобов'язань за кредитами і гарантіями, що видаються іноземним банкам і фірмам, конверсійні операції та ін.

На основі результатів дослідження ВТБ за 2011,2012 і 2013 рр. (В відносних величинах) виявляються тенденції зміни складу структури пасивів і активів. Так, на частку всіх зобов'язань байка доводиться 84,9% за 2011 р .; за 2012 р - 85,1, а за 2013 г. - 85,5% сумарного обсягу коштів, що характеризують основу формування ресурсного потенціалу, в тому числі кошти фізичних і юридичних осіб досягають 73,2% за 2011 р, 70,7 - за 2012 р і 65,4% за 2013 г. Разом про те сумарне значення джерел власних коштів становить 15,1% за 2011 р, 14,9 - за 2012 р .; 14,5% за 2013 р що в цілому є достатнім для виконання всіх необхідних зобов'язань, що стоять перед банком.

З наведених даних видно, що має місце значне збільшення параметра «Чистий позичкова заборгованість», який характеризує використовуваний рівень кредитних вкладень банку. З урахуванням діючої зарубіжної практики параметр кредитних вкладень банків повинен бути не більше 60%.

Сумарні значення активу «Чисті вкладення в цінні папери» в належній мірі відповідають критерію оцінки в пріоритетних банках промислово розвинених країн, який досягає приблизно 20%.

Основні параметри реалізації активних операцій в належній мірі характеризують рівень використання ресурсного потенціалу для розвитку пріоритетних напрямків діяльності банку.

ВТБ є перспективним кредитором в області розвитку російської економіки, при цьому найбільший обсяг займають кредитні вкладення в підприємства паливно-енергетичного комплексу, машинобудування, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Так, ВТБ успішно виконує важливі угоди про перспективну співпрацю з Газпромом щодо фінансування його поточних та інвестиційних потреб, розвиває фінансування проектів в області високих технологій і ресурсозбереження найбільших компаній Росії. Особливе місце в діяльності ВТБ займає активну співпрацю з російськими золотодобувними підприємствами. ВТБ також приділяє велику увагу виконанню найважливіших соціально значущих програм країни, пов'язаних з розвитком малого бізнесу і довгострокового іпотечного житлового кредитування.

З огляду на існуючі проблеми ринкової економіки нашої країни і їх вплив на діяльність спеціалізованих банківських установ, необхідно відзначити, що високий рівень професійної майстерності працівників ВТБ, націлених на перетворення його в універсальний банк європейського рівня, в цілому є гарантією зростання рейтингу і репутації банку як усередині країни, так і за кордоном.

Основні оціночні параметри процентних доходів і процентних витрат банку ВТБ представлені в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Оціночні параметри процентних доходів і витрат банку ВТБ,%

Найменування статті

2011 р

2012 р

2013 р

Процентні доходи - всього,%, в тому числі млн руб.

100,0 199 292

100,0 230 241

100,0 298 536

від розміщення коштів в кредитних організаціях

17,7

21,1

20,0

від надання послуг з фінансової оренди

0,0

0,0

0,0

від позик, наданих клієнтам, які не є кредитними організаціями

69,4

68,7

96,6

від вкладень в цінні папери

12,9

10,2

10,4

Процентні витрати - всього,%, в тому числі млн руб.

100,0 121 930

100,0 180 182

  • 100
  • 211 984

за залученими коштами кредитних організацій

38,6

39,2

37,2

за залученими коштами клієнтів, які не є кредитними організаціями

54,5

48,9

50,2

за випущеними борговими зобов'язаннями

6,9

11,9

12,6

Наведені дані характеризують вагомий обсяг процентної маржі банку (відношення процентних доходів до процентних витрат), досягнутий: в 2011 р - 163,5%; в 2012 р - 127,8; в 2013 р - 140,8%, що значно відрізняється від значення середнього рівня процентної маржі кредитних установ промислово розвинених країн, який, як уже говорилося, досягає 1,7% і продовжує зростати. Подібне розходження в обсягах процентної маржі в певній мірі відображає брак конкуренції, що існує в сфері пропозиції продуктів і послуг на російському банківському ринку.

Всі банки, що входять в структуру ВТБ, діють в єдиній системі цінностей, націленої на заняття пріоритетного місця серед тридцяти найбільших банків міжнародного масштабу за величиною капіталу. ВТБ також реально збільшує ринкову частку банківського бізнесу за всіма основними видами операцій в регіональному аспекті Російської Федерації, де виробляється майже 99% промислової продукції і проживає понад 94% населення країни. Найважливішим пріоритетом розвитку ВТБ є перетворення його в універсальний кредитно-фінансовий інститут.

Успішно здійснюються найважливіші заходи по реалізації ВТБ соціальних, благодійних аспектів в країні з метою посилення його ділової та комерційної репутації. Зокрема, в 2012-2013 рр. успішно проведено викуп цінних паперів IPO у фізичних і юридичних осіб за ціною первинного розміщення, що безпосередньо і позитивно впливає на інвестиційний потенціал кредитної установи.

В даний час до складу групи ВТБ входять численні компанії, які конкретизують свою діяльність в різних юрисдикціях, в тому числі в успішній інтеграції діяльності банку ВТБ-24, Транскредитбанка і Банку Москви з метою значного поліпшення якості банківської продуктової складової.

ВТБ успішно залучає додаткові кошти у власний потенціал банку на основі вторинного публічного розміщення цінних паперів, інвесторами яких виступають найбільші суверенні фонди національного добробуту різних країн, в тому числі Азербайджану, Катару, Норвегії та ін. Це підсилює першооснову для залучення міжнародних інвестицій в економіку Російської Федерації , фактично сприяє створенню і розвитку в Москві Міжнародного фінансового центру.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >