МІЖДЕРЖАВНІ БАНКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Європейський регіон є особливим, оскільки в даний час тут найглибше і динамічно протікають інтеграційні процеси країн Західної Європи і продовжують долатися наслідки недавнього нищівної розпаду соціалістичного табору. Ці процеси зачіпають інтереси багатьох країн, зокрема Російської Федерації. Розглянемо діяльність окремих європейських регіональних банківських установ, зокрема міждержавних центральних і інвестиційних банків.

Міждержавний банк. Банк був заснований в 1993 р на основі угоди, підписаної главами 10 держав - учасниць СНД: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і України. Засновниками банку виступають уряди і центральні банки названих країн. Вищим органом управління є Рада Національного банку, що складається з представників - по одному від кожної країни. Він призначає Президента та його заступника, що відповідають за оперативне управління. Рішення Ради банку приймаються кваліфікованою більшістю - 75% загального числа голосів. Його штаб-квартира розташована в Москві. Статутний капітал банку при його установі склав 5 млрд руб. [1]

Частка кожного учасника була встановлена і повністю оплачена пропорційно обсягу взаємного товарообігу країн, зафіксованому в 1990 р Внесок Російської Федерації визначено в розмірі половини вартості статутного капіталу. За рішенням Ради банку розмір статутного капіталу може збільшуватися за рахунок частини невикористаної прибутку пропорційно початкового внеску кожної країни.

Функції банку:

 • • багатосторонні розрахунки між центральними банками країн-учасниць по торговим і іншим операціям;
 • • технічне та сезонне кредитування центральних банків в рамках багатосторонніх розрахунків;
 • • координація (в межах встановлених повноважень) грошово-кредитної політики країн-учасниць;
 • • управління емісією готівки рублів і кредитною емісією центральними банками країн-учасниць;
 • • аналітична і рекомендаційна діяльність в межах своєї компетенції.

Банк виконує також функції спеціалізованого інституту Платіжного союзу СНД. З 1996 р на підставі домовленості між Вірменією, Білоруссю, Киргизією, Молдовою, Росією і Таджикистаном він допущений на внутрішні фінансові ринки цих країн з правом проводити банківські операції та угоди. Банк визнаний міжнародною міжурядовою організацією, яка діє відповідно до норм міжнародного публічного права.

Європейський центральний банк. Банк почав функціонувати як керівний орган Європейської системи центральних банків початку 1999 р Він очолюється Радою керуючих і Виконавчою дирекцією. До складу Ради входять керуючих центральними банками країн - учасниць зони євро. Виконавча дирекція представлена призначаються на вісім років без права продовження терміну Президентом банку, віце-президентом і чотирма членами. Ними можуть бути тільки громадяни країн-учасниць.

Капітал банку належить центральним банкам країн зони євро. Квота кожної країни встановлюється відповідно до частки її населення в сукупної чисельності громадян ЄС і часткою в загальному обсязі ВВП. До 20% чистого прибутку щорічно поповнюють резервний фонд банку, а решта розподіляється між засновниками відповідно до розміру сплаченого капіталу.

Банк виконує наступні функції:

 • • формування і проведення грошово-кредитної і валютної політики;
 • • здійснення міжнародних валютних операцій;
 • • зберігання і управління офіційними резервами іноземної валюти;
 • • сприяння нормальному функціонуванню платіжних систем;
 • • координація діяльності центральних банків країн-учасниць, зокрема стандартизація використовуваних систем обліку і звітності.

Банк проводить операції з цінними паперами в будь-яких валютах та операції з дорогоцінними металами на різних фінансових ринках, надає забезпечені кредити для регулювання клірингу та платежів як всередині ЄС, так і з іншими державами.

Міжнародний інвестиційний банк. Засновано в 1970 р урядами ряду країн - членів РЕВ (Ради Економічної Взаємодопомоги), зокрема СРСР, для довгострокового і середньострокового кредитування проектів всередині соціалістичного табору. Початковий статутний капітал оцінювався в 1,1 млрд перевідних рублів. Квоти країн-учасниць встановлювалися виходячи з обсягу їх експорту у взаємному товарообороті.

Штаб-квартира банку розташована в Москві. Вищий орган управління - Рада Національного банку - складається з представників всіх країн-учасниць, що мають по одному голосу незалежно від частки в статутному капіталі.

Незважаючи на припинення в 1990 р функціонування РЕВ і певні зміни складу учасників банку, він продовжив свою діяльність і перейшов на розрахунки у вільно конвертованій валюті. В даний час його статутний капітал складає 1,3 млрд євро.

Північний інвестиційний банк. Засновано в 1976 р урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії і Швеції для середньостроковій і довгостроковій кредитної підтримки країн-учасниць. Сплачений статутний капітал становить 200 млн SDR [2] .

Штаб-квартира банку розташована в Гельсінкі. Рада директорів включає по два представники від кожної країни-учасниці.

Банк здійснює кредитування спільних проектів промислових підприємств або організацій одночасно в декількох країнах регіону.

Умовою кредитної підтримки є часткова власність країн-учасниць на засоби виробництва або довгострокові угоди між ними на постачання сировини, виробництво продукції і її збут.

Таким чином, діяльність міжнародних банків є невід'ємною і важливою частиною процесу глобальної економічної інтеграції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Які основні цілі та принципи діяльності Банку міжнародних розрахунків?
 • 2. Які установи утворюють так звану Групу Світового банку?
 • 3. Які основні цілі та принципи діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку?
 • 4. У чому полягають особливості діяльності Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку, Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій і Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів?
 • 5. Які основні цілі та принципи діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку?
 • 6. У яких напрямках здійснюється діяльність Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку в Російській Федерації?
 • 7. У чому полягають основні цілі та принципи діяльності Європейського центрального банку і Міждержавного банку?
наводиться структура розміщених коштів банку.

 • [1] Там же. С. 505.
 • [2] Російська банківська енциклопедія / під ред. О. І. Лаврушина. М.: ЕТА, 1995.С. 399.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >