Схеми сертифікації

У табл. 6.2 наведені позначення схем, їх зміст і виконавці, а також їх позначення з числа схем сертифікації, встановлених Зміною № I "Порядку проведення сертифікації продукції в Російській Федерації".

6.2. Схеми сертифікації

Схеми сертифікації

Схема 1с включає наступні операції:

 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Аналіз результатів випробувань і видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Заявник подає заявку на сертифікацію своєї продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування типового зразка (типових зразків) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку.

Схема 2с включає наступні операції:

 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Проведення органом з сертифікації аналізу стану виробництва;
 • - Узагальнення результатів випробувань та аналізу стану виробництва та видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Заявник подає заявку на сертифікацію своєї продукції за

своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування типового зразка (типових зразків) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

Аналіз стану виробництва проводиться органом з сертифікації у заявника. Результати аналізу оформляються актом.

При позитивних результатах випробувань та аналізу стану виробництва орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку. Схема 3с включає наступні операції:

 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Аналіз результатів випробувань і видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування типового зразка (типових зразків) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку.

Орган з сертифікації проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом усього терміну дії сертифіката відповідності шляхом періодичних випробувань зразків продукції. Місце відбору зразків (у виробника і (або) у продавця) встановлюється в технічному регламенті.

За результатами інспекційного контролю орган з сертифікації приймає одне з таких рішень:

 • - Вважати дію сертифіката відповідності підтвердженим;
 • - Призупинити дію сертифіката відповідності;
 • - Скасувати дію сертифіката відповідності. Схема 4с включає наступні операції:
 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Проведення органом з сертифікації аналізу стану виробництва;
 • - Узагальнення результатів випробувань та аналізу стану виробництва та видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування типового зразка (типових зразків) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

Аналіз стану виробництва проводиться органом з сертифікації у заявника. Результати аналізу оформляються актом.

При позитивних результатах випробувань та аналізу стану виробництва орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку.

Заявник у процесі виробництва даної продукції інформує орган з сертифікації про зміни, що вносяться до продукцію. Орган з сертифікації перевіряє ці зміни і вирішує, чи буде зберігатися дію виданого сертифіката. Про своє рішення він повідомляє виробника.

Орган з сертифікації проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом усього терміну дії сертифіката відповідності шляхом періодичних випробувань зразків продукції та проведення аналізу стану виробництва. Місце відбору зразків для випробувань (у виробника і (або) у продавця) встановлюють у технічному регламенті.

За результатами інспекційного контролю орган з сертифікації приймає одне з таких рішень:

 • - Вважати дію сертифіката відповідності підтвердженим;
 • - Призупинити дію сертифіката відповідності;
 • - Скасувати дію сертифіката відповідності. Схема 5с включає наступні операції:
 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань типового зразка акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Сертифікація системи якості;
 • - Аналіз результатів випробувань і сертифікації системи якості та видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку;
 • - Інспекційний контроль за сертифікованою продукцією і системою якості.

Заявник подає заявку на сертифікацію своєї продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації. У заявці виготовлювач вказує документ, на відповідність якому він воліє проводити сертифікацію системи якості (ГОСТ Р ІСО 9001, ГОСТ Р ІСО 14001, ГОСТ Р 12.0.006 і т. П.) З урахуванням того, що в технічному регламенті можуть бути встановлені один або кілька документів, на відповідність яким проводиться сертифікація системи якості. За наявності у заявника отриманого раніше сертифіката на систему якості він представляє його разом із заявкою.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації, в тому числі визначає орган, який буде проводити сертифікацію системи якості.

Випробування типового зразка (типових зразків) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

Сертифікацію системи якості проводить орган з сертифікації систем якості, визначений органом з сертифікації продукції, або сам орган з сертифікації продукції, якщо сертифікація систем якості входить в його область акредитації. При позитивних результатах сертифікації системи якості орган з сертифікації систем якості видає сертифікат на систему якості.

Сертифікація системи якості не проводиться, якщо заявник представив сертифікат на систему якості, вже виданий органом, акредитованому в установленому порядку, та підтверджує відповідність системи якості вимогам документа, визначеного в технічному регламенті.

При позитивних результатах випробувань і наявності сертифіката на систему якості орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності на продукцію за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку.

Заявник у процесі виробництва даної продукції інформує орган з сертифікації про зміни, що вносяться до продукцію. Орган з сертифікації перевіряє ці зміни і вирішує, чи буде зберігатися дію виданого сертифіката. Про своє рішення він повідомляє виробника.

Орган з сертифікації проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом усього терміну дії сертифіката відповідності шляхом періодичних випробувань зразків продукції та періодичного контролю за системою якості. Місце відбору зразків (у виробника і (або) у продавця) встановлюють у технічному регламенті.

За результатами інспекційного контролю орган з сертифікації приймає одне з таких рішень:

 • - Вважати дію сертифіката відповідності підтвердженим;
 • - Призупинити дію сертифіката відповідності;
 • - Скасувати дію сертифіката відповідності. Схема 6с включає наступні операції:
 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань партії продукції, акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Аналіз результатів випробувань і видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Заявник подає заявку на сертифікацію партії продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації. У заявці повинні міститися ідентифікуючі ознаки партії і входять до неї одиниць продукції.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування партії продукції (вибірки з партії) проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності на дану партію продукції за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку. Схема 7с включає наступні операції:

 • - Подання заявником до органу з сертифікації заявки на проведення сертифікації;
 • - Розгляд заявки та прийняття по ній рішення органом з сертифікації;
 • - Проведення випробувань одиниць продукції, акредитованою випробувальною лабораторією;
 • - Аналіз результатів випробувань і видача заявнику сертифіката відповідності;
 • - Маркування продукції знаком обігу на ринку. Заявник подає заявку на сертифікацію одиниці продукції за своїм вибором в один з акредитованих органів з сертифікації, що має дану продукцію в області акредитації. У заявці повинні міститися ідентифікуючі ознаки одиниці продукції.

Орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення за заявкою, що містить умови проведення сертифікації.

Випробування одиниці продукції проводяться акредитованою випробувальною лабораторією за дорученням органу з сертифікації видається протокол випробувань.

При позитивних результатах випробувань орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності на дану одиницю продукції за формою, затвердженою федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання, і видає його заявнику.

Заявник на підставі отриманого сертифіката відповідності маркує продукцію знаком обігу на ринку.

Загальні принципи вибору схем сертифікації

Встановлення в технічному регламенті схем сертифікації рекомендується здійснювати експертними методами в такій послідовності:

 • - Вибір конкретної схеми з числа описаних вище;
 • - Врахування вимог міжнародних угод (при наявності на дану продукцію міжнародних угод, до яких приєдналася Російська Федерація);
 • - Деталізація окремих операцій в рамках обраних схем з урахуванням специфіки продукції, особливостей сектора споживання і цілей технічного регламенту.

Вибір схем здійснюється з урахуванням сумарного ризику від недостовірної оцінки відповідності та збитку від застосування продукції, що пройшла підтвердження відповідності.

При виборі схем враховують такі основні фактори:

 • - Ступінь потенційної небезпеки продукції;
 • - Чутливість регламентованих технічним регламентом показників безпеки до зміни виробничих і (або) експлуатаційних факторів;
 • - Статус заявника (виробник або продавець).

Схеми 1с ... 5с застосовуються щодо серійно випускається заявником продукції; схеми 6с, 7с - щодо окремих партій або одиниць продукції, облямованих заявником-виробником чи реалізованих заявником-продавцем (Не виготовлювачем).

Схеми 1с і 2с рекомендується використовувати для продукції, показники безпеки якої малочутливі до зміни виробничих факторів, в іншому випадку доцільно застосовувати схеми 3с, 4с або 5с.

Схеми 4с, 5с використовуються також у випадку, коли результати випробувань типового зразка в силу їх одноразове не можуть дати достатньої впевненості в стабільності підтверджених показників протягом терміну дії сертифіката відповідності або принаймні за час до чергового інспекційного контролю.

Вибір між схемами 4с і 5с визначається ступенем чутливості значень показників безпеки продукції до зміни виробничих факторів, а також вагомості цих показників для забезпечення безпеки продукції в цілому. Схема 5с найбільшою мірою вирішує такі завдання, але вона застосовна не до всіх виробникам. Наприклад, у сфері малого підприємництва така схема буде достатньо обтяжлива через труднощі створення в маломасштабному виробництві системи якості, відповідної сучасним вимогам, і через високу вартості сертифікації системи якості.

Схеми 6с, 7с в основному призначені для продукції, придбаної продавцями і не має сертифіката відповідності, наприклад продукції, закупленої за кордоном.

В окремих випадках схеми 6с, 7с можуть застосовуватися і виготовлювачами, наприклад, при разової поставки партії продукції або при випуску унікального виробу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >