Етап 5. Завершення сертифікації, видача та реєстрація сертифіката.

Роботу комісії вважають завершеною, якщо виконані всі роботи, передбачені планом аудиту, і акт за результатами аудиту підписаний сторонами і розісланий. Сертифікація виробництва не може вважатися завершеною, якщо не будуть проведені всі заплановані коригувальні дії і перевірена результативність їх виконання. Документи, що мають відношення до аудиту, зберігають або знищують згідно з процедурами органу з сертифікації та існуючими законодавчими, нормативними та контрактними вимогами. Документи по сертифікації виробництва зберігають в органі з сертифікації відповідно до правил, встановлених у відповідних документах органу з сертифікації. Комісія та керівництво органу з сертифікації не повинні розкривати зміст документів та іншої інформації, отриманої під час аудиту, а також актів за результатами аудиту будь-який інший стороні без згоди перевіреній організації (замовника).

Критерієм прийняття рішення про відповідність СМКП встановленим вимогам є відсутність в акті аудиту відомостей про невідповідності або виконання підприємством, що перевіряється коригувальних заходів щодо усунення невідповідностей в узгоджені терміни. При цьому орган сертифікації повинен визнати коригувальні заходи результативними. В інших випадках СМКП слід вважати не відповідає встановленим вимогам.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката виробництва приймає керівництво органу з сертифікації на підставі розгляду акту за результатами аудиту і результатів виконання плану коригувальних дій. При відмові у видачі сертифіката виробництва орган із сертифікації повідомляє проверяемую організацію про можливість проведення на договірній основі повторного сертифікаційного аудиту.

Контроль виконання коригувальних дій за встановленими невідповідностям орган з сертифікації систем якості планує та здійснює після отримання письмового звіту перевіряється організації про усунення невідповідностей. Виконання коригувальних дій по значним невідповідностям контролюють при відвідуванні експертом (ами) органу з сертифікації перевіряється організації. При контролі виконання коригувальних дій по малозначним невідповідностям допускається розгляд письмового звіту перевіряється організації, якщо зміст коригуючого дії не вимагає обов'язкової перевірки "на місці".

Під час аудиту з метою контролю виконання коригувальних дій експерт перевіряє фактичне впровадження та результативність коригувальних дій. Якщо коригувальні дії по невідповідностям за наявності відповідних об'єктивних свідчень визнані незадовільними, то результат аудиту та оцінки СМКП визнають негативним і орган з сертифікації систем якості повідомляє організацію про відмову у видачі сертифіката.

При позитивному рішенні орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності виробництва встановленого зразка. В органі з сертифікації на сертифікаті проставляють реєстраційний номер, потім сертифікат реєструють в реєстрі органу з сертифікації.

Формування реєстраційного номера сертифіката (код країни розташування організації, сертифікувала систему менеджменту якості (виробництва), визначають за міждержавною класифікатору країн світу)

Рис. 7.2. Формування реєстраційного номера сертифіката (код країни розташування організації, сертифікувала систему менеджменту якості (виробництва), визначають за міждержавною класифікатору країн світу)

Реєстраційний номер сертифіката формують виходячи зі структури, показаної на рис. 7.2.

Керівник органу з сертифікації або його заступник і голова комісії, яка проводила аудит, підписують сертифікат. На сертифікаті ставлять печатку органу з сертифікації. Обліковий номер сертифіката видає Технічний центр регістра за запитом органу з сертифікації. Обліковий номер проставляють під нижньою рамкою сертифіката. Обліковий номер являє собою порядковий номер сертифіката з п'яти знаків у зведеному переліку Регістру. Після оформлення сертифіката виробництва орган із сертифікації представляє в Технічний центр регістра своє рішення і копію сертифікатів для ведення зведеного переліку та публікації офіційної інформації. Термін дії сертифіката відповідності виробництва - три роки.

У разі відкату у видачі сертифіката замовник має право в місячний термін направити в комісію з апеляцій органу з сертифікації або в комісію з апеляцій Системи сертифікації ГОСТ Р заяву про незгоду з висновком комісії. За результатами розгляду апеляції може бути призначений повторний аудит з іншим складом комісії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >