ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДІАЛЕКТИКИ.

Основоположники діалектичного матеріалізму підкреслювали, що діалектика [від грец. dialektike (techne) - мистецтво вести бесіду, суперечку] - це наука про загальні закони руху та розвитку природи, людського суспільства і мислення. В якості основних законів діалектики, що виражають суть руху і розвитку світу, матеріалістична діалектика розглядає наступні:

  • 1) закон єдності і боротьби протилежностей;
  • 2) закон переходу кількісних змін у якісні і назад;
  • 3) закон заперечення заперечення.

Вивчаючи рух і розвиток, ми виявляємо три проблеми, які необхідно розкрити:

  • а) чому все рухається, змінюється? що є джерелом руху і розвитку?
  • б) як, яким чином відбувається рух і розвиток?
  • в) куди, в якому напрямку здійснюється рух і розвиток?

Очевидно, що відповідно до цих проблем, що відображає сутність

руху, і виділяються три основних закони діалектики. Що ж стосується інших законів діалектики, то вони конкретизують дію основних законів діалектики, висловлюють окремі сторони реальних процесів (вони будуть розглянуті в розділі про категорії діалектики).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >