Удосконалення систем якості

У Росії ведуться роботи з сертифікації систем якості на відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО 9000. Вже є десятки підприємств, які впровадили стандарти ISO 9000 та отримали відповідні сертифікати.

У 1994 р з'явилися стандарти нової серії 0 $ 9000, розроблені автомобільними фірмами США -Дженерал Моторс, Рорд-Край-слер. Поряд з вимогами, наявними в стандартах ІСО 9000, стандарти 0 $ містять ряд додаткових вимог, специфічних для автомобілебудування. Всі суміжники названих фірм, і не тільки вони, переходять на роботу відповідно до вимог стандартів 0 $ 9000. Відмінність стандартів +9000 від стандарту ІСО 9001 в додаткових вимогах, застерігаються в контрактах із суміжниками у кожному окремому випадку, а також у специфічних галузевих вимогах, виходять за рамки вимог стандартів ІСО.

Діяльність з сертифікації систем якості на відповідність вимогам стандартів QS 9000 вже почала знаходити застосування в Росії.

На початку 70-х рр. XX ст. в Європі склалася общефирменная ("загальна") система управління якістю, що позначається абревіатурою TQM ("Total Quality Management").

TQM є комплексною системою, що передбачає всебічне цілеспрямоване і скоординоване застосування методів управління якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування за активної участі керівників усіх рівнів і при раціональному використанні технічних можливостей. Система орієнтована на постійне поліпшення якості, мінімізацію виробничих витрат і постачання продукції точно в строк. Такий підхід позначають терміном "quality improvement" ("постійне поліпшення якості").

В даний час стало очевидним, що TQM є більш широким підходом до управління якістю в порівнянні з системами ІСО 9000. Спостерігається тенденція до застосування TQM як підходу до вдосконалення бізнесу в цілому.

У Європі загальновизнаною моделлю, що відбиває принцип TQM, є модель Європейської премії по якості (модель досконалого ведення бізнесу).

Рух за премії за якістю широко поширене в світі як побудник створення на підприємствах ефективних систем якості. Найбільш відомим і авторитетними є премії Дьомін-га в Японії, премія М. Болдриджа в США, Європейська премія за якістю. У Росії введена премія Уряду Російської Федерації за якістю.

Сімейство ІСО 9000 в даний час містить 20 стандартів, що викликає труднощі у їх користувачів. Враховуючи цю обставину, ІСО прийнято рішення, що в версії 2000 р сімейство буде складатися з чотирьох базових стандартів і ряду технічних звітів. При цьому основні положення, що містяться у всіх нині діючих стандартах, будуть інтегровані в базові стандарти, до яких відносяться:

ІСО 9000 "Системи загального керівництва якістю. Поняття і словник";

ІСО 9001 "Системи загального керівництва якістю. Вимоги"; ISO 9004 "Системи загального керівництва якістю. Настанови";

ІСО 10011 "Настанови щодо перевірки систем якості".

Нові стандарти будуть більш гнучкими з точки зору області їх застосування. Крім того, нові стандарти характерні сумісністю менеджменту якості з менеджментом в інших областях діяльності, і насамперед у галузі охорони природи - мова йде про сумісність стандартів ІСО 9000 версії 2000 р зі стандартами ISO серії 14000.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >