Сертифікація в країнах СНД

До регіональних організацій відноситься також заснований в 1992 р державами Співдружності Незалежних Держав (СНД) - Міждержавна рада по стандартизації, метрології та сертифікації (МДР), який в1996 р МГС визнаний Міжнародною організацією зі стандартизації (ІСО) - Регіональної Організацією по стандартизації як Євро -Азіатскій Рада по стандартизації, метрології та сертифікації (ЕА $ С) (Резолюція Ради ІСО 26/1996). Вищим органом МДР є засідання членів МГС, яке проводиться два рази на рік почергово в державах - учасницях Угоди. У роботі МГС беруть участь суверенні держави, колишні республіки СРСР. Між засіданнями керівництво роботою відповідальність за стабільність якості на всіх етапах виробництва і відповідність її зразком.

Модуль D.

У цьому випадку необхідно організувати систему забезпечення якості. Передбачений контроль за системою якості службою нагляду ЄС. Система якості повинна бути сертифікована на відповідність стандарту серії 29000 (ІСО 9000). Система якості повинна мати необхідну документацію, в якій наведено цілі, організаційна структура, відповідальність і повноваження керівництва стосовно якості, опис технологічного процесу, методів контролю, способів підтримки якості та ін.

Модуль Е.

Для використання модуля Е необхідно мати систему забезпечення якості випробувань і контролю виробів. Виробник повинен забезпечити стабільний рівень якості на всіх етапах виробництва і відповідність продукції зразком. Крім того, виробник вибирає повноважний орган, який виробляє вибіркові перевірки якості виробів. Цей контроль може здійснюватися з використанням процедури статистичного або вибіркового контролю.

При виявленні дефектів контролюючий орган вживає відповідних заходів.

Модуль F.

При використанні модуля F уповноваженим органом проводиться перевірка відповідності продукції сертифікованому зразком РЄ і вимогам Директиви. Випробування продукції здійснюється третьою стороною. У випадку, якщо продукція відповідає вкатаним вимогам, виробнику видається сертифікат відповідності і кожне виріб маркується знаком СЕ з символом органу його органу.

Для об'єднаної стадії проектування і виробництва пропонуються модулі А, в, Н.

Модуль А.

При використанні модуля А виготовлювач здійснює внутрішній виробничий контроль та виготовленням і несе повну відповідальність за відповідність продукції вимогам директив на неї. Для маркування вироби знаком СЕ виготовлювач офіційно, письмово, заявляє, що продукція відповідає вимогам Директиви і надає проектну документацію повноважного органу. Документація зберігається повноважним органом протягом 10 років після випуску останнього виробу.

Модуль G.

При використанні модуля в здійснюється перевірка відповідності директивам кожного виробу третьою стороною. При підтвердженні відповідності повноважний орган видає виробнику сертифікат відповідності та право маркування виробів знаком СЕ. Так

Ради здійснюють Голова та Відповідальний секретар. Функції голови МГС виконують по черзі керівники національних органів зі стандартизації, метрології та сертифікації. Робочим органом МДР є Бюро зі стандартів у складі групи експертів і регіонального Інформаційного центру. При Раді створено понад 230 міждержавних технічних комітетів зі стандартизації. До числа основних завдань МГС належать: здійснення узгоджених робіт із стандартизації, метрології, сертифікації продукції, робіт, послуг та систем якості; усунення технічних бар'єрів в економічному співробітництві; забезпечення об'єктивної оцінки якості продукції та взаємного визнання сертифікатів та знаків відповідності на продукцію, що поставляється. Як регіональна організація по стандартизації Рада співпрацює з ІСО, Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК), Європейським комітетом з стандартизації (СЕН) та іншими міжнародними та регіональними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації. Діяльність МГС здійснюється відповідно до "Положення про Міждержавну раду з стандартизації метрології та сертифікації".

Угодою від 1994 встановлено умови та процедури визнання у сфері сертифікації. Основні положення цієї Угоди закріплюють: взаємне визнання протоколів випробувань, сертифікатів і знаків відповідності на продукцію та послуги, відповідні затвердженим переліком і підлягають обов'язковій сертифікації; взаємне визнання національних систем сертифікації та виданих ними сертифікатів за умови дотримання встановлених процедур; акредитацію органів з сертифікації національними органами стандартизації, метрології та сертифікації з урахуванням думки експертів держав - учасниць Угоди; право держав - учасниць Угоди на здійснення інспекційного контролю 311 сертифікованою продукцією.

Угоди про взаємне визнання у сфері сертифікації визначають: терміни, умови та процедури взаємного визнання сертифікаційних органів і випробувальних лабораторій, які акредитовані в національних системах сертифікації; порядок підтвердження безпеки продукції, яка поставляється в рамках Угоди про взаємне визнання; відповідальність виробника за безпеку експортованої продукції і органу, що видав сертифікат. Сертифікат держави-експортера визнається приймаючою країною в порядку, передбаченому для визнання зарубіжних сертифікатів.

Міждержавна рада прийняв Положення про сертифікацію засобів вимірювань, яке має важливе значення для визнання сторонами результатів випробувань взаимопоставляемой продукції.

У найближчій перспективі планується розробка спільного для країн СНД законодавчого акту "Про сертифікації продукції та послуг" та міждержавних нормативних документів, що встановлюють загальні вимоги до правил (порядків) проведення сертифікації продукції, а також введення єдиної форми сертифіката і знака відповідності.

До регіональних організаціям, що здійснюють свою діяльність по забезпеченню взаємного визнання результатів робіт із стандартизації та сертифікації, відносяться:

  • - Міжнародна асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) - міжурядова організація, що об'єднує в даний час 6 країн і створена з метою вирішення завдань розвитку регіонального співробітництва в галузі стандартизації та сертифікації, сприяння розвитку промисловості і торгівлі;
  • - Африканська регіональна організація по стандартизації (АРСО), створена в 1977 р з метою сприяння розвитку стандартизації, сертифікації та випробувань в 23 африканських державах;
  • - Арабська організація по стандартизації та метрології (АСМО), діюча з 1968 р В її роботі беруть участь 17 арабських країн;
  • - Панамериканський комітет стандартів (КОПАНТ), заснований в 1961 р 19 країнами Центральної та Латинської Америки;
  • - Межскандінавская організація по стандартизації (ИНСТА), створена в 1952 р з ініціативи національних організацій по стандартизації Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції і ряд інших європейських організацій зі стандартизації, метрології та сертифікації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >