ПЕРЕДМОВА

Підручник призначений для підготовки студентів освітніх установ середньої професійної освіти за спеціальностями «Економіка» і «Менеджмент». Підручник розкриває зміст дисципліни «Управління фінансовими ризиками», яка включена в названі освітні програми і повинна бути освоєна студентами в теорії і в прикладному аспекті. Авторський колектив складається з викладачів Російського економічного університету ім. Г. В. Плеханова. Кожен з авторів спеціалізується на конкретній галузі економіки та фінансів - на корпоративних фінансах, міжнародних фінансах, банківській справі, ринку цінних паперів, страхування. Але їх всіх об'єднує науковий та практичний інтерес до ризик-менеджменту в галузі фінансів.

Фінансовий ризик-менеджмент є універсальною сферою знань, в якій працюють фахівці різних напрямків - економісти, в тому числі фінансисти, а також соціологи, математики, філософи, екологи, управлінці, політологи. Він являє собою масштабну сукупність сучасних і перспективних наукових проблем, аспектів для дослідницьких пошуків, конкретних прикладних методик і посібників для бізнесу і не тільки, освітніх програм різного рівня і статусу. Це пояснюється тим, що категорія ризику - універсальна, всеохоплююча, що містить в собі квінтесенцію існування сучасного суспільства, яка особливо концентрується в фінансовій сфері. У сучасному суспільстві жоден з його суб'єктів, навіть незалежно від його участі у підприємницькій діяльності, не вільний від фінансових ризиків. Загрози втрати грошей, доходів, майна, яке оцінюється у вартісному вираженні, імовірність незапланованих витрат, нових зовнішніх і внутрішніх викликів, які необхідно врахувати при розробці стратегії або плануванні бюджету у вигляді потенційних майбутніх грошових витрат, - ці та багато інших видів фінансових ризиків дійсні для домогосподарств, підприємств реального сектора, фінансових інститутів, держави і сектора державного управління, міжнародних організацій та об'єднань держав, всього світового спо Товариство.

Найбільш розвинені методологія і практика корпоративного фінансового ризик-менеджменту. Відомі, прийняті в усьому світі стандарти, методики, алгоритми управління фінансовими ризиками активно використовуються бізнес-спільнотою. Фінансовий ризик-менеджмент сфери державного управління та громадського сектору, що має суттєві відмінності від корпоративного, почав розвиватися в науковому та практичному плані з 1960-х рр. в розвинених країнах і поступово входить в російську практику державних організацій. Окрема, але також вельми важлива область фінансового ризик-менеджменту пов'язана з діяльністю домогосподарств і громадян. Ця наука менш розвинена і дуже специфічна, оскільки на перший план виступають поведінкові, психологічні, особистісні фактори, що визначають фінансові ризики.

За кордоном уже протягом ряду років активно розвиваються процеси стандартизації в галузі управління ризиками. Діють і національні стандарти в багатьох країнах (Великобританія, Японія, ПАР, Канада, Австралія і т.д.), і міжнародні стандарти. До останніх, зокрема, відносяться стандарт Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів (FERMA), стандарт, розроблений Комітетом спонсорських організацій комісії Тредвея (COSO, США), міжнародний стандарт з управління ризиками ISO 31000: 2009. Крім того, в період після глобальної кризи 2007-2009 рр. істотно активізувалася робота міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків, Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародної асоціації органів страхового нагляду, Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Ради з фінансової стабільності Групи 20), національних органів регулювання і нагляду за діяльністю фінансових інститутів і фінансовими ринками по розробці, впровадженню посібників, методичних рекомендацій щодо застосування ризик-орієнтірова ного підходу до діяльності фінансових інститутів, оцінці їх власних ризиків, управління ризиками не тільки в поточному, а й у стратегічному аспекті.

В даний час застосування і розвиток технологій ризик-менеджменту в Росії є однією з важливих задач управління вітчизняною економікою і надійним механізмом забезпечення фінансової стабільності та стратегічної спроможності. Була очевидною необхідність розробки і затвердження в нашій країні національних стандартів з управління ризиками. З урахуванням загальносвітових тенденцій і потреб вітчизняної економіки в 2015 р Міністерством праці та соціального захисту РФ затверджений професійний стандарт «Спеціаліст з управління ризиками» [1] , що є важливим кроком не лише для розвитку технологій ризик-менеджменту, а й для профессіональнообщественной акредитації профільних освітніх програм.

Ця книга - перший колективний досвід підготовки підручника для СПО з фінансового ризик-менеджменту, в якому викладені класичні положення теорії, методології, практики управління фінансовими ризиками в компаніях реального сектора економіки, фінансових інститутах (банках, страхових організаціях), а також в секторі державного управління .

В результаті вивчення навчального курсу «Фінанси організацій. Управління фінансовими ризиками »студент повинен освоїти:

трудові дії

  • • навички проведення розрахунків, пов'язаних з управлінням фінансовими ризиками,
  • • застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем фінансового ризик-менеджменту,
  • • складання внутрішніх регламентів по управлінню конкретними видами фінансових ризиків для фінансових і нефінансових компаній;

необхідні вміння

  • ідентифікувати та класифікувати фінансові ризики за видами і джерелами походження,
  • • розробляти алгоритм управління основними видами фінансових ризиків,
  • • приймати рішення щодо вибору методів, процедур і технологій управління фінансовими ризиками в конкретній ситуації в залежності від специфіки діяльності компаній;

необхідні знання

  • • сутності фінансових ризиків, їх класифікації, сучасних методів, процедури і технологій управління фінансовими ризиками,
  • • законодавчих актів, нормативних документів та міжнародних стандартів управління ризиками,
  • • особливостей управління фінансовими ризиками в різних сферах економіки - на підприємствах реального сектора, в банках, страхових компаніях, у професійних учасників ринку цінних паперів, а також управління фінансовими ризиками держави.

  • [1] При каз Мінпраці Росії від 7 вересня 2015 р № 591 і. URL: http://basc.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = LAW; n = l87357; fld = 134; from = 8835-37; rnd = 184768.5348412784697012 ;; ts = +0184768885839937817274 (дата звернення: 25 ноября2015 р).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >