Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Страхова справа arrow ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙ: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Підручник призначений для підготовки студентів освітніх установ середньої професійної освіти за спеціальностями «Економіка» і «Менеджмент». Підручник розкриває зміст дисципліни «Управління фінансовими ризиками», яка включена в названі освітні програми і повинна бути освоєна студентами в теорії і в прикладному аспекті. Авторський колектив складається з викладачів Російського економічного університету ім. Г. В. Плеханова. Кожен з авторів спеціалізується на конкретній галузі економіки та фінансів - на корпоративних фінансах, міжнародних фінансах, банківській справі, ринку цінних паперів, страхування. Але їх всіх об'єднує науковий та практичний інтерес до ризик-менеджменту в галузі фінансів.

Фінансовий ризик-менеджмент є універсальною сферою знань, в якій працюють фахівці різних напрямків - економісти, в тому числі фінансисти, а також соціологи, математики, філософи, екологи, управлінці, політологи. Він являє собою масштабну сукупність сучасних і перспективних наукових проблем, аспектів для дослідницьких пошуків, конкретних прикладних методик і посібників для бізнесу і не тільки, освітніх програм різного рівня і статусу. Це пояснюється тим, що категорія ризику - універсальна, всеохоплююча, що містить в собі квінтесенцію існування сучасного суспільства, яка особливо концентрується в фінансовій сфері. У сучасному суспільстві жоден з його суб'єктів, навіть незалежно від його участі у підприємницькій діяльності, не вільний від фінансових ризиків. Загрози втрати грошей, доходів, майна, яке оцінюється у вартісному вираженні, імовірність незапланованих витрат, нових зовнішніх і внутрішніх викликів, які необхідно врахувати при розробці стратегії або плануванні бюджету у вигляді потенційних майбутніх грошових витрат, - ці та багато інших видів фінансових ризиків дійсні для домогосподарств, підприємств реального сектора, фінансових інститутів, держави і сектора державного управління, міжнародних організацій та об'єднань держав, всього світового спо Товариство.

Найбільш розвинені методологія і практика корпоративного фінансового ризик-менеджменту. Відомі, прийняті в усьому світі стандарти, методики, алгоритми управління фінансовими ризиками активно використовуються бізнес-спільнотою. Фінансовий ризик-менеджмент сфери державного управління та громадського сектору, що має суттєві відмінності від корпоративного, почав розвиватися в науковому та практичному плані з 1960-х рр. в розвинених країнах і поступово входить в російську практику державних організацій. Окрема, але також вельми важлива область фінансового ризик-менеджменту пов'язана з діяльністю домогосподарств і громадян. Ця наука менш розвинена і дуже специфічна, оскільки на перший план виступають поведінкові, психологічні, особистісні фактори, що визначають фінансові ризики.

За кордоном уже протягом ряду років активно розвиваються процеси стандартизації в галузі управління ризиками. Діють і національні стандарти в багатьох країнах (Великобританія, Японія, ПАР, Канада, Австралія і т.д.), і міжнародні стандарти. До останніх, зокрема, відносяться стандарт Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів (FERMA), стандарт, розроблений Комітетом спонсорських організацій комісії Тредвея (COSO, США), міжнародний стандарт з управління ризиками ISO 31000: 2009. Крім того, в період після глобальної кризи 2007-2009 рр. істотно активізувалася робота міжнародних фінансових організацій (Міжнародного валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків, Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародної асоціації органів страхового нагляду, Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Ради з фінансової стабільності Групи 20), національних органів регулювання і нагляду за діяльністю фінансових інститутів і фінансовими ринками по розробці, впровадженню посібників, методичних рекомендацій щодо застосування ризик-орієнтірова ного підходу до діяльності фінансових інститутів, оцінці їх власних ризиків, управління ризиками не тільки в поточному, а й у стратегічному аспекті.

В даний час застосування і розвиток технологій ризик-менеджменту в Росії є однією з важливих задач управління вітчизняною економікою і надійним механізмом забезпечення фінансової стабільності та стратегічної спроможності. Була очевидною необхідність розробки і затвердження в нашій країні національних стандартів з управління ризиками. З урахуванням загальносвітових тенденцій і потреб вітчизняної економіки в 2015 р Міністерством праці та соціального захисту РФ затверджений професійний стандарт «Спеціаліст з управління ризиками» [1] , що є важливим кроком не лише для розвитку технологій ризик-менеджменту, а й для профессіональнообщественной акредитації профільних освітніх програм.

Ця книга - перший колективний досвід підготовки підручника для СПО з фінансового ризик-менеджменту, в якому викладені класичні положення теорії, методології, практики управління фінансовими ризиками в компаніях реального сектора економіки, фінансових інститутах (банках, страхових організаціях), а також в секторі державного управління .

В результаті вивчення навчального курсу «Фінанси організацій. Управління фінансовими ризиками »студент повинен освоїти:

трудові дії

  • • навички проведення розрахунків, пов'язаних з управлінням фінансовими ризиками,
  • • застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем фінансового ризик-менеджменту,
  • • складання внутрішніх регламентів по управлінню конкретними видами фінансових ризиків для фінансових і нефінансових компаній;

необхідні вміння

  • ідентифікувати та класифікувати фінансові ризики за видами і джерелами походження,
  • • розробляти алгоритм управління основними видами фінансових ризиків,
  • • приймати рішення щодо вибору методів, процедур і технологій управління фінансовими ризиками в конкретній ситуації в залежності від специфіки діяльності компаній;

необхідні знання

  • • сутності фінансових ризиків, їх класифікації, сучасних методів, процедури і технологій управління фінансовими ризиками,
  • • законодавчих актів, нормативних документів та міжнародних стандартів управління ризиками,
  • • особливостей управління фінансовими ризиками в різних сферах економіки - на підприємствах реального сектора, в банках, страхових компаніях, у професійних учасників ринку цінних паперів, а також управління фінансовими ризиками держави.

  • [1] При каз Мінпраці Росії від 7 вересня 2015 р № 591 і. URL: http://basc.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = LAW; n = l87357; fld = 134; from = 8835-37; rnd = 184768.5348412784697012 ;; ts = +0184768885839937817274 (дата звернення: 25 ноября2015 р).
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук