Міжнародна система МЕК по сертифікації виробів електронної техніки (ВЕТ)

Метою створення Системи сертифікації ВЕТ є сприяння міжнародній торгівлі виробами електронної техніки за допомогою встановлення єдиних вимог до цих товарів, методам оцінки їх відповідності, щоб ці вироби були однаково прийнятні у всіх країнах - учасницях Системи без проведення повторних випробувань.

Загальне керівництво Системою покладено на Керівний комітет з сертифікації, підзвітний Раді МЕК; до його складу входять делегації країн-учасниць. У Системі може брати участь будь-яка країна - член МЕК при виконанні ряду умов: наявність національної організації по стандартизації та сертифікації; згоду виконувати всі правила Системи і видання відповідних національних документів; визнання сертифікатів та протоколів випробувань виробів електронної техніки, що випускаються в інших країнах-учасницях, якщо вони відповідають вимогам Системи; виконання фінансових зобов'язань члена Системи.

Передбачено два види участі країни в Системі МЕК: участь у Керівному комітеті з сертифікації з правом голосу та консультативне членство в Координаційному комітеті з нагляду; участь у Керівному комітеті з правом голосу і повноправне членство в Координаційному комітеті з нагляду.

Офіційними мовами Системи є англійська, французька, російська.

Країни, які заявляють про проведення сертифікації по Системі МЕК, згідно з правилами Системи повинні мати національну службу нагляду, яка відповідає за відповідність порядку сертифікації виробів електронної техніки положенням Системи МЕК та правильність застосування знака відповідності. Крім того, в країні-заявника повинні діяти національні служби повірки засобів вимірювань, якими користуються випробувальні лабораторії і національний орган нагляду.

За правилами Системи критеріями досвідченості вважаються атестація хоча б одного підприємства-виробника і сертифікація не менше двох видів виробів електронної техніки за встановленими в Системі вимогам.

Інспекційна група відвідує випробувальні лабораторії, лабораторію повірки засобів вимірювань, знайомиться з однією з технологічних ліній з виробництва ВЕТ, які будуть сертифікуватися по Системі МЕК, причому стандарт (або технічні умови), за яким виготовляється виріб, повинен бути представлений в інспекційну групу ще до її візиту. За підсумками візиту інспекційна група у звіті голові Координаційного комітету по нагляду викладає своє рішення про прийняття кандидата. Після такої процедури дається рекомендація про затвердження кандидата. Країна-кандидат має право на незгоду з висновками інспекційної групи та подання в письмовому вигляді своїх заперечень в Координаційний комітет, за чим слід передбачена правилами Системи процедура.

Важливими етапами сертифікації виробів електронної техніки за Системі МЕК є: атестація підприємства-виробника; акредитація випробувальних лабораторій; перевірка відповідності застосовуваних нормативних документів та приймання типу.

Для перевірки (атестації) підприємства представником національної служби нагляду повинні бути представлені документація з контролю якості та випробувань ВЕТ на підприємстві, система забезпечення якості, перелік чинного випробувального та вимірювального обладнання, документи про його повірку та ін.

Обов'язковими умовами акредитації випробувальної лабораторії є: наявність досвідченого і компетентного персоналу; належного обладнання; актуалізованих методик випробувань. Діяльність випробувальної лабораторії повинна бути незалежною від виробника і споживачів ВЕТ.

При сертифікації по Системі МЕК до нормативних документів пред'являються конкретні вимоги: Система базується на стандартах МЕК; ці стандарти повинні бути прийняті в країнах-учасницях прямим або непрямим методом; зміст міжнародного стандарту має обов'язково зберігатися, хоча допускається оформляти прийнятий документ за національними правилами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >