Національні системи сертифікації

Статус національних систем сертифікації залежить від того, чи є стандарти, на відповідність яким проводиться сертифікація, обов'язковими або добровільними до застосування. У ряді країн національні системи сертифікації створювалися виключно для підвищення якості експортної продукції. По такому шляху, наприклад, пішли Японія, Індія та ін.

Системи сертифікації Франції

У Франції в 1938 р декретом була створена національна система сертифікації знака КР (Французький стандарт) (рис. 10.1). Відповідальність за загальну організацію та керівництво системою була покладена на Французьку Асоціацію зі стандартизації. Система сертифікації знака КР означає, що продукція, що пройшла сертифікацію відповідно до встановлених правил, повністю задовольняє вимогам відповідних французьких стандартів. В основі цієї системи лежать виключно національні стандарти підготовлювані і затверджувані AFNOR. Знак відповідності КР зареєстрований у Франції відповідно до закону про торгових і сервісних знаках. Національна система сертифікації знака КР грунтується на принципі децентралізації, за винятком найважливіших питань, які вирішуються AFNOR і Керівним комітетом системи. Керівництво системою здійснює керівний комітет, який призначається комісаром по стандартизації.

Система сертифікації знака КР являє собою систему сертифікації третьою стороною і передбачає: подачу заявок від підприємств-виробників; проведення обстежень підприємств з метою оцінки систем забезпечення якості; проведення випробувань зразків продукції; видачу сертифікатів або ліцензій на право маркування продукції знаком відповідності; періодичні наступні випробування зразків продукції, взятих зі сфери виробництва і збуту, а також здійснення нагляду на підприємствах.

Сертифікація на знак КР носить добровільний характер. Виняток становить продукція медичного спрямування (матеріали, ліки, обладнання), де випробування, в тому числі і клінічні, обов'язкові. Такі товари маркуються знаком AFNOR

Знак відповідності національної системи сертифікації Франції

Рис. 10.1. Знак відповідності національної системи сертифікації Франції

Добровільна сертифікація на відповідність національним стандартам Франції проводиться AFNOR, причому, як правило, використовується схема 5 сертифікації (див. Табл. 1.5).

При проведенні сертифікації продукції в рамках національної системи підприємства вступають в договірні відносини з AFNOR і споживачами продукції. Порушення з їхнього боку правил сертифікації для даного виду продукції може призвести до анулювання дозволу на випуск сертифікаційної продукції. AFNOR, згідно з чинним у країні законодавством, може притягнути винних до юридичної відповідальності за шкоду від експлуатації неякісної продукції.

Закон про сертифікацію встановлює також, що продукція повинна маркуватися з посиланням на національну організацію, що видала сертифікат (наприклад, в AFNOR - це знак NF) із зазначенням характеристик продукції, які сертифікуються.

Для сертифікації товарів широкого вжитку і промислового устаткування уповноваженим органом з сертифікації є Французька центральна випробувальна лабораторія (LNE).

Визнання національних організацій в якості уповноважених органів з сертифікації видається на основі рекомендацій консультативного комітету, створеного при міністерстві промисловості і науки, в який входять представники споживачів, підприємств-виробників, торгівлі та урядових установ.

Прикладом системи сертифікації на конкретну групу продукції може служити система сертифікації виробів електронної техніки, яка повністю відповідає принципам організації системи сертифікації виробів електронної техніки, створеної в рамках МЕК. Функції сертифікаційного органу системи виконує Союз електротехніків (UTE), який одночасно є національною організацією зі стандартизації в електротехніці, електроніці та зв'язку.

Система сертифікації виробів електронної техніки за статусом не є обов'язковою. Проте при закупівлі виробів електронної техніки для державних потреб (обсяг таких закупівель значний) перевага віддається сертифікаційним виробам, що змушує підприємства брати участь у системі. Крім того, участь у системі забезпечує конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >