Зміст і термін дії атестата акредитації

В атестаті акредитації зазначаються:

 • - Найменування акредитованого органу з оцінки відповідності;
 • - Найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його перебування - для юридичної особи, яка отримала акредитацію;
 • - Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця, який отримав акредитацію;
 • - Область акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності із зазначенням сфери оцінки відповідності (сфера оцінки відповідності обов'язковим вимогам або сфера оцінки відповідності добровільним до виконання вимогам);
 • - Номер атестата акредитації;
 • - Дата прийняття рішення про акредитацію;
 • - Термін дії атестата акредитації.

Невід'ємною частиною атестата акредитації є перелік конкретних видів робіт з оцінки відповідності із зазначенням форм і об'єктів оцінки відповідності.

Форма атестата акредитації встановлюється федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Термін дії атестата акредитації - менше п'яти років. Конкретний термін дії атестата акредитації встановлюється в положеннях про акредитацію. Термін дії атестата акредитації після його закінчення може бути продовжений за заявою акредитованого органу з оцінки відповідності.

У разі наявності обґрунтованих скарг на діяльність акредитованого органу з оцінки відповідності, наявності серйозних недоліків, виявлених у процесі інспекційного контролю, акредитація на новий термін не може бути проведена за скороченою програмою.

Інспекційний контроль за акредитованими органами з оцінки відповідності

Органи з акредитації проводять інспекційний контроль за акредитованими органами з оцінки відповідності у формі планових та позапланових перевірок на підставі розпорядження (наказу) органу з акредитації.

Інспекційний контроль за акредитованими органами з оцінки відповідності проводиться комісією зі складу експертів з акредитації на підставі розпоряджень (наказів) органів з акредитації. Тривалість інспекційного контролю - не більше одного місяця. У виняткових випадках, за наявності мотивованих підстав, органом з акредитації, що здійснює перевірку, термін проведення даної перевірки може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць.

Повідомлення про продовження інспекційного контролю з обґрунтуванням причин надсилається (вручається) акредитованого органу з оцінки відповідності в строк не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про продовження.

Планові перевірки акредитованих органів з оцінки відповідності проводяться на підставі програм, що затверджуються органом з акредитації. Планові перевірки проводяться після їх оплати акредитованим органом з оцінки відповідності. Сума та строки оплати визначаються органом з акредитації відповідно до встановленого порядку оплати робіт з акредитації. Відмова акредитованого органу з оцінки відповідності від оплати та проведення планової перевірки є підставою для анулювання дії атестата акредитації.

Повідомлення про терміни проведення планової перевірки надсилається акредитованого органу з оцінки відповідності в строк не пізніше десяти робочих днів до початку планової перевірки.

Перша планова перевірка проводиться не пізніше ніж через рік після акредитації органу з оцінки відповідності, а наступні - один раз в два роки.

Позапланові перевірки діяльності акредитованого органу з оцінки відповідності проводяться у випадках здійснення контролю за виконанням рішень про усунення порушень, виявлених органом з акредитації; отримання інформації від фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про порушення акредитованим органом оцінки відповідності встановлених критеріїв акредитації, що підтверджена документами і (або) іншими доказами, що свідчать про наявність ознак такого порушення.

Позапланові перевірки, предметом яких є контроль за виконанням рішень про усунення виявлених порушень, здійснюються органом з акредитації не пізніше десяти робочих днів з дня закінчення терміну усунення порушень.

У разі виявлення органом з акредитації порушень акредитованим органом оцінки відповідності встановлених критеріїв акредитації витрати на проведення позапланової перевірки підлягають відшкодуванню акредитованим органом з оцінки відповідності. Відмова акредитованого органу з оцінки відповідності від оплати та проведення позапланової перевірки є підставою для анулювання дії атестата акредитації.

За результатами проведення повірки акредитованого органу з оцінки відповідності складається акт у двох примірниках. В акті зазначаються:

 • - Дата, час і місце складання акта;
 • - Найменування органу з акредитації;
 • - Дата і номер розпорядження (наказу), на підставі якого проведена перевірка акредитованого органу з оцінки відповідності;
 • - Підстава проведення перевірки;
 • - Прізвища, імена, по батькові експертів, що проводили перевірку;
 • - Найменування юридичної особи, філії іноземної юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника акредитованого органу з оцінки відповідності, присутнього при проведенні перевірки;
 • - Дата, час і місце проведення перевірки;
 • - Відомості про результати перевірки, в тому числі про виявлені порушення, про їх характер;
 • - Приписи про усунення порушень і терміни їх усунення;
 • - Відомості про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом представника акредитованого органу з оцінки відповідності, а також осіб, присутніх при проведенні перевірки, їх підписи або відмова від підпису.

Акти підписуються експертами з акредитації, які здійснювали перевірку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >