СТРАХУВАННЯ ВІД ХВОРОБ

Хворобою (захворюванням) є діагностоване кваліфікованим лікарем порушення нормальної життєдіяльності організму, обумовлене функціональними і (або) морфологічними змінами, не викликане нещасним випадком.

Розмір страхової суми визначається але згодою сторін договору страхування. Договором страхування може бути встановлена єдина страхова сума для кожного захворювання, зазначеного в переліку захворювань, або по кожному захворюванню окремо.

Тарифні ставки диференціюються залежно від кількості ризиків, що включаються в обсяг відповідальності страховика, а також статі, віку, стану здоров'я застрахованого на момент укладення договору страхування.

Найбільш поширеним видом страхування від хвороб є поліс страхування від критичних (важких) захворювань.

Страхування від критичних захворювань (СКЗ) являє собою страховий продукт, який гарантує виплату страхової суми при встановленні діагнозу будь-якого із захворювань, перелічених в полісних умовах.

Критичне захворювання - це захворювання, істотно впливає на спосіб життя, має однозначне визначення, об'єктивний і підтверджується діагноз, а також докладну статистику. У більшості випадків критичні захворювання виключаються зі страхового покриття за полісом добровільного медичного страхування.

Ринковий потенціал СКЗ знаходиться в тісному взаємозв'язку з рівнем розвитку медичних технологій: чим досконаліший останні, тим більша ймовірність виживання в результаті лікування захворювання. Порівняно недавно СКЗ з'явився і на російському страховому ринку.

Відповідно до досліджень найбільш поширеними критичними захворюваннями є рак, інфаркт і інсульт (їх включає більшість договорів страхування). Більш складний тип покриття охоплює кардіохірургію, розсіяний склероз, ниркову недостатність, параліч, сліпоту, втрату слуху, втрату органів або їх трансплантацію. Деякі страховики включають в покриття хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, кому, втрату функції мови, серйозні опіки. Цей список не покриває всі можливі захворювання, але гарантує виплату на випадок більшості з них. Багато сучасні поліси СКЗ забезпечують захистом в разі настання більш ніж 40 захворювань.

СКЗ продається як а як окремого поліса, так і в комбінації зі страхуванням медичних хірургічних витрат, з програмами зі страхування життя, страхування від нещасних випадків.

Відповідно до умов страхування в договорі встановлюються періоди виключення і очікування (рис. 2.8). Період виключення - період часу, встановлений договором страхування з початку терміну його дії або будь-який інший дати до моменту встановлення первинного діагнозу критичного захворювання. Подія, що відбулася до закінчення періоду виключення, не є страховим випадком. Період очікування - період часу, встановлений з дати первинного діагностування критичного захворювання, протягом якого повинен вижити застрахований. Сума страхового забезпечення виплачується через 30, 60, 90 або більше днів після встановлення діагнозу захворювання, описаного в полісі. Якщо страхувальник помирає раніше цього терміну, то вигодонабувачу або спадкоємцям повертається сума сплачених внесків.

Структура договору СКЗ

Мал. 2.8. Структура договору СКЗ

Попри всю різноманітність існує два основних типи поліса СКЗ. Стандартний поліс включає в себе тільки ризик первинного діагностування критичного захворювання застрахованого. Другий тип полісу додатково включає ризик смерті застрахованого в результаті захворювання. В основі поліса другого типу лежить страхування життя. Страхова сума виплачується при встановленні діагнозу захворювання або в разі смерті, якщо вона станеться раніше.

Договір страхування може містити особливі умови і обмеження. Так, страховик має право відмовити у виплаті при наступних обставинах:

 • - якщо страхувальник надав завідомо неправдиву або неповну інформацію;
 • - якщо вимога про виплату виникає з причин, пов'язаних з тим, що страхувальник має професію, для якої характерний підвищений ризик;
 • - в разі заподіяння шкоди самому собі, а також зловживання алкоголем або прийому наркотиків у випадках інших, ніж за призначенням лікаря, який має ліцензію на лікарську діяльність;
 • - вчинення застрахованим протиправних дій;
 • - безпричинне недотримання або порушення лікарських або медичних приписів;
 • - якщо страхувальник на момент укладення договору страхування вже мав діагноз включеного в покриття захворювання і йому було про це відомо;
 • - заняття небезпечними видами спорту, в тому числі: бокс, альпінізм, верхова їзда, гірські лижі, бойові мистецтва, стрибки на лижах з трампліну, гонки на яхтах і на моторних човнах, дайвінг, автогонки і ін .;
 • - зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або виникнення захворювань, викликаних на синдром набутого імунодефіциту (СНІД);
 • - війна, вторгнення, військові дії (незалежно від того, була оголошена війна чи ні), громадянська війна, бунт, революція або участь в заколоті або цивільних заворушеннях.

Страхуванню не підлягають особи, які мають в сьогоденні або минулому серйозні захворювання (інсульт, рак, інфаркт, СНІД (ВІЛ) та ін.); особи, які раніше піддавалися трансплантації органів, які зловживають алкоголем, що приймають наркотики і т.д.

Поліси страхування від критичних захворювань пропонуються як в індивідуальній формі, так і у формі групового продукту.

Тарифні ставки залежать від статі, віку і стану здоров'я на момент укладення договору страхування (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Усереднені річні тарифні ставки але СКЗ але віком,

% Від страхової суми

Віковий інтервал, років

Страхові ризики: рак, інфаркт, інсульт

чоловіки

жінки

До 1 року

0,009

0,004

1-6

0,011

0,010

7-16

0,014

0,013

16-24

0,029

0,028

25-34

0,076

0,069

35-34

0,262

0,169

45-54

0,868

0,426

55-64

2,287

1,145

65-80

5,919

3,793

81 і старше

10,151

7,263

Джерело. URL: http://www.vsk.ru.

Успіх продажу даного страхового продукту залежить від здатності страховика переконати клієнта в тому, що обставини, на випадок настання яких проводиться страхування, можуть відбутися в його житті. При цьому існує два основних способи досягнення цієї мети: статистичний підхід і підхід, заснований на оцінці стилю життя. На практиці найчастіше використовується комбінація обох підходів.

Статистичний підхід заснований на наданні клієнту статистичної інформації про ймовірність виникнення критичного захворювання. наприклад:

 • - за даними медичної статистики у одного з гріх людей діагностується критичне захворювання;
 • - ймовірність виникнення критичного захворювання в п'ять разів перевищує ймовірність померти раніше досягнення пенсійного віку;
 • - у одного з трьох чоловіків розвивається рак;
 • - кожні чотири хвилини діагностується чергове онкологічне захворювання.

Якщо розглянути ці приклади ближче, то стане ясно, що вони націлені за допомогою даних статистики на переконання в можливості виживання після перенесеного захворювання. Ключовою є думка «Що може бути гірше смерті?».

Для того щоб продукт представився споживачеві більш конкретним і якісним, можна спочатку запропонувати йому спробувати оцінити своє життя з двох точок зору: 1) якби він припустив, що у нього потенційно може трапитися інфаркт; 2) якщо б він точно знав, що у нього буде інфаркт.

Підхід, заснований на оцінці стилю життя, вимагає, щоб клієнт розумів, що існує ризик захворювання, але не намагався оцінити його. Встановивши, що ризик існує, пропонується три параметра з категорії стилю життя, що покриваються полісом:

 • 1) якість життя. Критичне захворювання руйнує звичний уклад життя. Фактично його можна розглядати як початок нового життя. Одним з найсильніших аргументів для покупки поліса є не скільки його фінансова сторона, скільки психологічна. Збереження гідності після перенесеного захворювання є навіть більш важливий стимул, ніж фізична реабілітація. Впевненість в тому, що поліс надає захист на випадок серйозних і непередбачуваних змін в стилі життя, дає відчуття безпеки і спокою, що і потрібно людині. Позитивні результати дає пропозицію клієнту оцінити вплив на якість його життя тієї чи іншої події в залежності від наявності або відсутності страхового поліса;
 • 2) адаптація стилю життя. Поліс СКЗ надає можливість залишатися незалежним при зміні життєвих обставин і оплатити медичний догляд;
 • 3) фінансові наслідки. Втрата доходу в результаті хвороби, а також витрати на лікування і реабілітацію можуть привести до фінансової неспроможності. Поліс СКЗ дає фінансову безпеку. Використання правильних прикладів допоможе при продажу поліса. Клієнти, для яких існує необхідність оплати освіти дітей, являють собою цільовий ринок СКЗ. Якщо у одного з батьків трапиться інфаркт, це може означати, що його діти не отримають якісної освіти, оскільки всі заощадження підуть на оплату медичних витрат. Тому оплата освіти дітей - це один з найбільш поширених аргументів для покупки поліса СКЗ, особливо якщо застрахований є основним годувальником у родині.

приклад

Оцінка потреби в страховому полісі. Для оцінки потреб потенційних клієнтів у полісі СКЗ необхідно оцінити їх наступні характеристики.

Країна проживання і потенційний вік виходу клієнта на пенсію. Фактор представляє особливу важливість в країнах з високою вартістю життя і в країнах, в яких законодавчо передбачено ранній вік виходу на пенсію. Також доцільно враховувати вартість і джерело фінансування медичного обслуговування.

Стан здоров'я. При цьому до уваги береться не тільки стан здоров'я на даний момент часу, але і регулярність проведених медичних обстежень і сімейний анамнез. Наявність випадків серйозних захворювань в сім'ї відкриває можливість для обговорення їх фінансових наслідків. Особи, які не проходять регулярного медичного обстеження, часто не інформовані про свій стан здоров'я, а ті, хто проходять, - попереджені про можливі ризики.

Куріння. Навіть ті особи, які не курять в даний час, але курили в минулому, схильні до підвищеного ризику виникнення раку.

Наявність дітей. Особи, які мають дітей, можуть бути зацікавлені в гарантіях оплати їх утворення.

Нерухомість. Особливий інтерес поліс може представляти для осіб, у яких є невиплачені кредити.

Зобов'язання і борги. У разі виникнення критичного захворювання поліс покриє борги.

Дохід. При виникненні захворювання та втрати працездатності дохід може істотно знизитися.

Пенсія. Наскільки клієнт впевнений, що він зможе сформувати фонд, достатній для підтримки звичного рівня життя, особливо в разі виникнення серйозного захворювання.

Фінансові цілі. Чи має клієнт достатній грошовою сумою на випадок серйозного захворювання.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >