ВСТУПНЕ СЛОВО

Про предмет філософії та її місце в системі наукового знання

Життя з її складною павутиною колізій, наука і культура в цілому (куди входять всі науки, види мистецтва, релігія і, зрозуміло, філософія) з їх гігантськими досягненнями вимагають від нас, і перш за все від молоді, вдосконалення, енергійної допитливості, творчої уяви, допитливої думки, витонченої інтуїції, широкого кругозору і мудрості. Ми повинні ще глибше осягнути таємниці природи, соціальної реальності, тонше пізнати сакраментальні глибини людини, його співвідношення з миром, ставлення людини до Бога: у нас ця проблема знову стала остроактуальной.

Всі знання людства, як би вони не були різноманітні і дивно диференційовані між собою і в собі, являють собою як би «розчепірені» пальці, якими людина вторгається в тканину буття. Це природно і необхідно. Але поряд з цим диференційованим підходом потрібен і узагальнююче-мудрий погляд (як би з високої гори), пройнятий філософським мисленням. Філософія здійснює це пізнання за допомогою століттями відпрацьованої найтоншою системи гранично узагальнюючого категоріального ладу розуму.

Можна сказати, що філософія - це все єдиносуще, «схоплене в думках»; квінтесенція духовного життя мислячого людства, теоретична серцевина всієї культури народів планети. Людина спочатку мав допитливістю [1] . Саме бажання зрозуміти суть загадкового, невідомого являло собою схильність до зачаточно філософського роздуму, нехай навіть поки на життєвому рівні: адже і на цьому рівні люди нерідко схильні пофілософствувати. Саме слово «філософія» походить від Піфагора, буквально означаючи любов до мудрості, тобто любомудріє.

Людина відчуває духовну потребу в тому, щоб мати цілісне уявлення про світ; він, за словами С. Н. Булгакова, не може погодитися чекати із задоволенням цієї потреби до тих пір, поки майбутня наука дасть достатній матеріал для цієї мети; йому необхідно також отримати відповіді і на питання, які виходять за поле позитивної науки і не можуть бути нею навіть і усвідомлені. Разом з тим людина не здатна заглушити в собі ці питання, зробити вигляд, що вони не існують, практично їх ігнорувати, як це, по суті справи, пропонують позитивізм [2] і різних відтінків агностицизм, в тому числі і неокантіанство [3] , особливо позитивістського толку. Для людини як розумної істоти нескінченно важливіше будь-спеціальної наукової теорії представляється вирішення питань про те, що ж таке наш світ в цілому, яка його субстанція, чи має він будь-який сенс і розумну мета, чи має будь-яку ціну наше життя і наші діяння, яка природа добра і зла, і т.д. Словом, людина запитує і не може не питати не тільки як, але що, чому і навіщо. На ці питання у науки немає відповіді, точніше, вона їх і не ставить, і не може дозволити. Дозвіл їх лежить в області філософського Мислення.

Кожна наука - це свого роду обривок знання, а все науки в їх простому додаванні - це сума обривків [4] . Філософія ж дає систему знання про світ як цілому. Вона не займається простим додаванням усіх наукових знань (це була б нікому не потрібна затія), а інтегрує ці знання, беручи їх в найзагальнішому вигляді, і, спираючись на цей «інтеграл», будує систему знання про світ як цілому, про ставлення людини до світу, тобто про розум, про пізнання, про моральність і т.п. «Її завдання - не одна якась сторона існуючого, а все існуюче, весь всесвіт в повноті свого змісту і сенсу; вона прагне не до того, щоб визначити точні межі і зовнішні взаємодії між частинами і частинками світу, а до того, щоб зрозуміти їх внутрішній зв'язок і єдність » [5] .

Філософія включає в себе вчення про загальні принципи буття світобудови (онтологія або метафізика), про сутність і розвиток людського суспільства (соціальна філософія та філософія історії), вчення про людину та її буття в світі (філософська антропологія), теорію пізнання (гносеологію), проблеми теорії пізнання і творчості, етику, естетику, теорію культури і, нарешті, свою власну історію, тобто історію філософії, яка являє собою істотну складову предмета філософії: історія філософії є частина змісту самої філософії. Так історично склався предмет філософії, тобто коло її специфічних розділів і проблем, так теоретично і практично, тобто організаційно і педагогічно, диференціювалися її розділи. Зрозуміло, цей поділ носить певною мірою умовний характер: всі ці розділи утворюють якесь єдине-целиюе освіту, в якому всі складові тісно переплітаються один з одним. Предмет філософії - не одна якась сторона сущого, а все суще у всій повноті свого змісту і сенсу. Філософія націлена не на те, щоб визначити точні межі і зовнішні взаємодії між частинами і частинками світу, а на те, щоб зрозуміти їх внутрішній зв'язок і єдність.

Таким чином, основні зусилля усвідомила себе філософської думки, починаючи з Сократа, направляються до того, щоб знайти вища початок і сенс буття. Унікальність і сенс буття людини в світі, ставлення людини до Бога, проблеми свідомості, ідея душі, її смерть і безсмертя, ідеї пізнання, проблеми моральності та естетики, соціальна філософія та філософія історії, а також історія самої філософії - такі, кажучи гранично коротко, фундаментальні проблеми (або розділи) філософської науки, таке її предметне самовизначення.

Про співвідношення філософії і приватних наук було і, мабуть, буде багато суперечок. Ми не збираємося заглиблюватися в нетрі цих суперечок, а дуже коротко висловимо свою позицію: філософія - це наука. Конкретна наука як певний вид емпіричного і теоретичного пізнання дійсності має справу з певними поняттями, судженнями, висновками, принципами, законами, гіпотезами, теоріями. Будь-яка наука як в природній, так і гуманітарній сферах знання має свій особливий предмет. Все це в ході розвитку науки може змінюватися, відхилятися, і на місці обмежених і тим більше помилкових теорій виникають нові, більш глибокі теорії. У філософії, як і в будь-якій науці, люди помиляються, помиляються, висувають гіпотези, які можуть виявитися неспроможними, і т.п. Але все це зовсім не означає, що філософія є одна з наук в ряду інших наук. Як вже говорилося, у філософії предмет іншої - вона є наука про загальне, жодна інша наука не займається цим.

Поняття, категорії, принципи, закони і теорії філософії так само, як і інших наук, розвиваються, зазнають критики, відкидаються, уточнюються і т.п. Словом, філософія є вільна і універсальна область людського знання. Вона є постійний пошук нового. Кажуть, що філософія на відміну від інших наук не має емпіричного рівня пізнання. З цим не можна погодитися: будь-який істинно філософськи мисляча людина спирається не тільки на емпіричний матеріал інших наук, але все своє свідоме життя пильно спостерігає, стежить за потоком живої історії, придивляється до поведінки людей, до кипіння пристрастей соціального життя, а через мистецтво стикається з відображенням життя в конкретно-унікальних, хоча і типізованих образах. Так що філософ користується і прямим спостереженням.

На закінчення можна відзначити, що філософія існує і розвивається не тільки, якщо можна так висловитися, в академічній, університетської формі, у вигляді спеціально філософських творів, а й у зовсім не схожою на науку формі, наприклад у вигляді творінь письменників, коли вони через художні образи, через образну тканину мистецтва висловлюють часом геніальні власне філософські погляди.

  • [1] Дж. Леббок в своїй книзі «Початок цивілізації» пише про допитливості тубільця, який розповідав про себе: «Я пішов одного разу пасти свою худобу. Погода була пасмурная.Я сіл на скелю і став задавати собі сумні питання; да, сумні, тому що я не в сілахбил відповісти на них. Хто стосувався зірок своїми руками? На яких стовпах вони тримаються? Я питав себе також: води ніколи нс втомлюються, у них немає іншої справи, як текти не перестаючи від ранку до ночі і від ночі до ранку; але де ж вони зупиняються і хто заставляетіх текти таким чином? І хмари теж приходять і йдуть, і спадають водою на землю.Откуда вони приходять? Хто посилає їх? Звичайно, не чаклуни посилають нам дощ; какмогут вони зробити це? І чому я ніколи не бачу своїми очима, як вони поднімаютсяна небо, щоб добути його? Я не можу бачити і вітру, але що ж він таке? Хто несе його, змушує його дути, ревіти і лякати нас? Хіба я знаю також, як росте хліб? Вчора у мене поле не було ні билини; сьогодні я прийшов туди і знайшов їх уже кілька. Хто міг датьземле мудрість і силу, щоб зробити це? І я закрив обличчя руками »(С. 309-310), -видимому, від спраги знання і неможливості її задовольнити.
  • [2] Позитивізм (від лат. Positivous - позитивний) - напрям у філософії, що виходить з того, що тільки позитивні, конкретні науки можуть дати справжнє знання, тим самим зменшується специфіка власне філософського знання або це знання уподібнюється конкретно-науковому, позитивному.
  • [3] Неокантіанство - філософська течія, розвинула окремі принципи ученіяІммануіла Канта.
  • [4] Дослідник, який намагається розглянути явище лише через призму якоїсь однойнаукі, уподібнюється сліпцям з мудрою давньоіндійської притчі. «Одного разу три слепихпожелалі дізнатися, що є слон. До них підвели слона і запропонували: одному помацати хобот, іншому - ногу, а третій - хвіст. «Ну як, тепер ви знаєте, що таке слон?» - спросілііх. «О, так, знаємо. Це щось м'яке і гнучке, як змія », - відповів перший сліпий. «Еточто щось велике, як колона», - відгукнувся другий, обмацуючи ногу слона. «Це щось тонкоеі довге, як мотузка», - сказав третій ». У цій притчі є тонкий натяк на те, що знає щось лише частково залишається в невіданні суті того, що дається узагальнюючої сілоймислі, орієнтованої на світ в цілому і спирається на знання основних достіженійконкретних наук, визначених областей культури.
  • [5] Соловйов, В. С. Твори: в 2 т. - М "1989. - Т. 2. - С. 422.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >