ПРО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ.

Під ціннісними орієнтаціями мається на увазі система матеріальних і духовних благ, які людина і суспільство визнають як повелівати силу над собою, визначальну помисли, вчинки і взаємовідносини людей. Ця орієнтація виражається і в практичному відношенні людей до цих цінностей. Визначити дійсний стрижень ціннісних орієнтацій в людині, виявити його справжню духовну серцевину - значить дізнатися про нього щось сутнісне, після чого стає зрозумілим дуже багато в його помислах, поведінкових актах, вчинках. При цьому ціннісні орієнтації складаються у людини в ранньому дитинстві і вже тоді вони дають про себе знати в поведінці індивідуума. Немає і не було людей, душа яких не була б сповнена певними ієрархічно збудованими ціннісними орієнтаціями.

Всякий предмет, будь-яка подія, взагалі все має об'єктивну цінність або, якщо хочете, сенс, значимість, позитивну або негативну цінність. При цьому цінності нерівнозначні: вони мають і об'єктивно для нас різну міру значущості. Ми оцінюємо речі, події з чисто емоційної, релігійної, моральної, естетичної, наукової, філософської, прагматичної точок зору. Тут можна говорити, наприклад, про те, що речі, як і люди, можуть бути просто приємні. Інший рівень оцінки того, що ми сприймаємо як піднесене, сокровенне, священне.

Наша душа має і вродженими, і вихованими властивостями, здатністю спонукати до дії з приводу тієї чи іншої цінності, що виражається у відповідному переживанні. Кожна людина має унікальний способом ставитися до цінностей того чи іншого роду, в чому і полягає суть саме його ціннісної орієнтації. Це проявляється і на рівні світоглядних позицій, де мова йде про ставлення до мистецтва, релігії, до вибору філософських пристрастей і перш за все моральних орієнтацій. Так, для глибоко віруючої людини визначальною силою в його духовному житті є релігія, тобто ті вищі і останні цінності, які він визнає над собою і вище себе, і то практичне відношення, в яке він стає до цих цінностей.

Відзначимо, що справжня сутність людини визначається не його окремими якостями і часом випадковими вчинками, а переважаючими інтересами і ціннісними інтересами. Життя суспільства в чималому ступені залежить від пануючого світогляду, від того, які переконання і ідеали сповідує освічена частина суспільства, що вважає найвищою цінністю на шкалі всій ієрархії цінностей.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >