Призупинення та анулювання дії атестата акредитації

Органи з акредитації має право припиняти дію атестата акредитації у разі виявлення органами з акредитації двох і більше порушень або грубого порушення акредитованим органом оцінки відповідності встановлених критеріїв акредитації. Грубим порушенням встановлених критеріїв акредитації визнається порушення, що спричинило за собою заподіяння шкоди здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або муніципальному майну, довкіллю, здоров'ю тварин і рослин.

Орган з акредитації зобов'язаний встановити термін усунення акредитованим органом з оцінки відповідності порушень, які спричинили 311 собою припинення дії атестата акредитації. Зазначений строк не може перевищувати шести місяців. У випадку, якщо у встановлений термін акредитований орган з оцінки відповідності не усунув зазначені порушення, орган з акредитації може звернутися до суду із заявою про анулювання атестата акредитації.

Акредитований орган з оцінки відповідності зобов'язаний повідомити в письмовій формі орган з акредитації про усунення ним порушень, спричинили за собою призупинення дії атестата акредитації. Орган з акредитації, який призупинив дію атестата акредитації, після перевірки усунення акредитованим органом з оцінки відповідності порушень приймає рішення про поновлення дії атестата акредитації. Рішення про відновлення дії атестата акредитації подається акредитованого органу з оцінки відповідності протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

Рішення про зупинення або відновлення дії атестата акредитації приймаються органом з акредитації за погодженням з радою органу з акредитації.

Дія атестата акредитації припиняється у випадках:

 • - Ліквідації юридичної особи;
 • - Припинення його діяльності в результаті реорганізації, за винятком його перетворення;
 • - Припинення дії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;
 • - Набрання законної сили рішення суду про скасування атестата акредитації;
 • - На підставі письмової заяви акредитованого органу з оцінки відповідності або правонаступника юридичної особи (у разі перетворення юридичної особи) про припинення діяльності в якості акредитованого органу з оцінки відповідності.

Розширення або скорочення галузі акредитації

Область акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності може бути розширена органом з акредитації в разі надходження до органу з акредитації від акредитованого органу з оцінки відповідності заяви на виконання робіт в додатковій області оцінки відповідності.

Розширення галузі акредитації за рішенням органу з акредитації може бути проведено за скороченою процедурою на підставі результатів інспекційного контролю та експертизи поданих документів і відомостей.

Область акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності може бути скорочена органом з акредитації в разі надходження відповідної заяви від акредитованого органу з оцінки відповідності. Область акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності може бути скорочена за рішенням суду у разі встановленого невідповідності акредитованого органу з оцінки відповідності встановленим критеріям акредитації при виконанні окремих видів робіт з оцінки відповідності.

Ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстрів експертів з акредитації здійснюють органи з акредитації.

У реєстрах акредитованих органів з оцінки відповідності повинні бути укочені:

 • - Найменування акредитованого органу з оцінки відповідності;
 • - Найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його перебування - для юридичної особи, яка отримала акредитацію;
 • - Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця, який отримав акредитацію;
 • - Область акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності, із зазначенням сфери оцінки відповідності (сфера оцінки відповідності обов'язковим вимогам або сфера оцінки відповідності добровільним до виконання вимогам);
 • - Номер атестата акредитації;
 • - Дата прийняття рішення про акредитацію;
 • - Термін дії атестата акредитації;
 • - Дати прийняття рішень про акредитацію, розширенні і (або) скорочення галузі акредитації акредитованого органу з оцінки відповідності;
 • - Номер атестата акредитації та дата його видачі;
 • - Відомості про переоформлення атестату акредитації;
 • - Підстави і дати припинення і відновлення дії атестата акредитації;
 • - Підстава та дата анулювання атестата акредитації. Реєстри експертів з акредитації ведуть органи, що здійснюють атестацію експертів з акредитації.

У реєстрах експертів з акредитації повинні бути зазначені:

 • - Прізвище, ім'я, по батькові експерта з акредитації;
 • - Дата атестації в якості експерта з акредитації;
 • - Найменування органу, атестованих експертів з акредитації.

У реєстрах акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстрах експертів з акредитації можуть зазначатися інші відомості, визначені в установленому порядку ведення відповідних реєстрів. Зміни в реєстри акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстри експертів з акредитації вносяться в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня надходження матеріалів. Інформація, що міститься у реєстрах акредитованих органів з оцінки відповідності, є відкритою для ознайомлення з нею фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься у реєстрах акредитованих органів з оцінки відповідності, надається фізичним та юридичним особам за плату на основі затверджується Урядом Російської Федерації порядку оплати робіт з акредитації. Інформація з реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстрів експертів з акредитації органам державної влади та органам місцевого самоврядування надається безкоштовно.

Термін надання інформації у вигляді виписок і в електронному вигляді на магнітному носії з реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстрів експертів з акредитації не може перевищувати трьох дня з дня надходження відповідної заяви.

Ведення Єдиних реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та експертів з акредитації здійснює федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з надання державних послуг у сфері технічного регулювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >