ДЖ. ДЬЮЇ

Американський філософ, один з найвизначніших представників прагматизму Джон Дьюї (1859-1952) вважав, що завдання філософії полягає в такій організації життєвого досвіду, перш за все укладу соціального буття, який сприяв би поліпшенню образу життя людей, їх буття в світі. Засобом для цього повинен стати метод науки і розуму , який служив би знаряддям, інструментом, відповідним нашим прагматичним прагненням. При цьому ідеї, теорії покликані виступати в ролі життєво необхідних інтелектуальних інструментів. Звідси і стрижнева ідея мислителя, що визначає суть його філософії, - інструменталізму.За Дьюї, істинні ті ідеї, концепції і теорії, які є результативно-вигідними, успішно працюють в життєво важливих обставин, ведуть до досягнення прагматичних цілей. Таким чином, по Дьюї, пізнання є інструмент пристосування людини до навколишнього середовища, як природного, так і соціальної. А мірило істинності теорії - її практична працездатність в даній життєвій ситуації. Практична доцільність - критерій не тільки істинності, а й моральності. Під цим кутом зору Дьюї розглядав, зокрема, і проблеми релігії.

Давно помічено, що принципи прагматизму мали істотний вплив на загальний стиль американського мислення і практики, в тому числі і політики. Тут, мабуть, має місце взаємодія індивідуально соціального способу життя і способу мислення, що знайшло своє адекватне вираження і в типі філософствування, принаймні зазначених фило- софов-прагматісгов.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >