СТРУКТУРАЛІЗМ К. ЛЕВІ-СТРОССА

У I960-1970-е рр. в західній філософії на передній план виступає такий напрямок, як структуралізм. Термін «структуралізм» об'єднує ряд напрямків соціогуманістичного пізнання, пов'язаного з виявленням структури, Що зберігає стійкість своїх елементів у складі цілого. Пошук структур здійснюється в найрізноманітніших сферах культури - в мові, літературі, в різного роду соціальних установленнях, в історії ідей, в мистецтві, в явищах масової культури, в міфології і т.п. Найбільш широке поширення цей напрямок одержав у Франції, тому коли мова заходить про структуралізм, перш за все мається на увазі структуралізм у Франції. Взагалі-то кажучи, виявлення структур властиво всім областям знання, так як наука, виявляючи зв'язки і відносини, завжди має справу з тим чи іншим сістемноструктурним освітою, але в структуралізму цей прийом зведений в основний метод. Словом, структуралізму як філософській течії (К. Леві-Стросс, Ж. Лакан, М. П. Фуко) властива абсолютизація структурного методу. Прагнення розкрити універсальні структури соціальної реальності і людського мислення переростає в пошук метафізичних сутностей. Починаючи з 1940-х рр. структурний метод використовувався в мовознавстві, а потім в літературознавстві, етнографії, стосовно до мислення як в нормі, так і в патології і т.п.

Зокрема, Клод Леві-Стросс (1908-2009) - французький етнолог-структуралист, творець концепції структурної антропології, найбільшу увагу приділив дослідженням міфологічного мислення, прагнучи показати наявність загальної структури в міфах різних племен і народностей. Його висновок: одні й ті ж міфи відтворюються з буквальною точністю в різних регіонах світу. Причому з його точки зору і міфологічне, і наукове мислення підпорядковані одній і тій же логіці.

На закінчення слід сказати, що структуралізм являє собою одну з форм прояву позитивізму. Ще однією формою прояву позитивізму є критичний раціоналізм.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >