Інформація в галузі акредитації

Федеральним інформаційним ресурсом в галузі акредитації є:

 • - Законодавчі та інші нормативні правові акти з питань акредитації;
 • - Відомості Єдиних реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та експертів з акредитації;
 • - Міжнародні договори Російської Федерації в області акредитації.

Федеральний інформаційний ресурс в галузі акредитації є складовою частиною Федерального інформаційного фонду технічних регламентів і стандартів.

Доступ до інформації, що міститься у федеральному інформаційному ресурсі в галузі акредитації, забезпечується шляхом:

 • - Оприлюднення (опублікування) інформації у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації;
 • - Розміщення інформації в інформаційних системах загального користування;
 • - Розміщення інформації про порядок акредитації в суспільно доступних місцях (на стендах, дошках оголошень і т. П.);
 • - Надання інформації за запитами зацікавлених осіб у друкованому та (або) електронному вигляді на магнітному носії.

Роботи з акредитації діяльності з оцінки відповідності обов'язковим вимогам оплачуються заявником акредитації у порядку, затверджуваному Урядом Російської Федерації.

Оплата за акредитацію зараховується до федерального бюджету. За рахунок коштів федерального бюджету фінансується:

 • - Здійснення органами з акредитації функцій з акредитації на виконання робіт з оцінки відповідності обов'язковим вимогам;
 • - Розробка законодавчих та інших нормативних правових актів у галузі акредитації;
 • - Ведення Єдиних реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності та експертів з акредитації;
 • - Оплата внесків та участь у міжнародних організаціях з акредитації.

Міжнародне визнання результатів акредитації

Визнання в Російській Федерації результатів акредитації, проведеної закордонними акредитив органами, здійснюється відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.

Визнання результатів акредитації здійснюється допомогою укладання двосторонніх та багатосторонніх угод у встановленому порядку.

Інформація про визнання результатів акредитації (взаємне визнання) публікується органами з акредитації у відкритій пресі.

Відповідальність за порушення законодавства про акредитацію

Органи з акредитації та їх посадові особи, експерти з акредитації у разі неналежного виконання своїх обов'язків при проведенні акредитації та в разі протиправних дій (бездіяльності) несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Про заходи, вжиті щодо винних у порушенні законодавства Російської Федерації посадових осіб органів з акредитації, органи з акредитації протягом місяця зобов'язані повідомити юридичній особі і (або) індивідуальному підприємцю, права і законні інтереси яких порушено.

Шкода, заподіяна юридичній особі і (або) індивідуальному підприємцю внаслідок дій (бездіяльності) посадових осіб органів з акредитації, експертів з акредитації при здійсненні акредитації, визнаних у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, неправомірними, підлягає відшкодуванню відповідно до законодавства Російської Федерації.

Заявники акредитації, акредитовані органи з оцінки відповідності, винні в порушенні положень цього Закону, несуть цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

 
< Попер   ЗМІСТ