Прийнятний ризик

Це такий низький рівень смертності, травматизму або інвалідності людей, який не впливає па економічні показники підприємства, галузі економіки чи держави.

Необхідність формування концепції прийнятного (допустимого) ризику обумовлена неможливістю створення абсолютно безпечної діяльності (технологічного процесу). Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і деякий компроміс між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.

Економічні можливості підвищення безпеки технічних систем не безмежні. Так, на виробництві, витрачаючи надмірні кошти на підвищення безпеки технічних систем, можна завдати шкоди соціальній сфері виробництва (скорочення витрат на придбання спецодягу, медичне обслуговування та ін.).

Приклад визначення прийнятного ризику представлений на рис. 1.5.

При збільшенні витрат на вдосконалення обладнання технічний ризик знижується, але зростає соціальний.

Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні між інвестиціями в технічну і соціальну сферу. Цю обставину треба враховувати при виборі прийнятного ризику. Підхід до оцінки прийнятного ризику дуже широкий. Так, графік, представлений на рис. 1.5, в однаковій мірі прийнятний як для держави, так і для конкретного підприємства. Головним залишається в першому випадку вибір прийнятного ризику для суспільства, у другому - для колективу підприємства.

В даний час по міжнародної домовленості прийнято вважати, що дія техногенних небезпек (технічний ризик) повинно знаходитися в межах 10-7-10-6 смертельних випадків, люд.-1 o рік-1, а величина Ю-6 є максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику. У національних правилах ця величина використовується для оцінки пожежної і радіаційної безпеки.

Мотивований (обгрунтований) і невмотивований (необгрунтовану) ризик

У разі аварій та пожеж, з метою порятунку людей, постраждалих від цих лих, людині доводиться йти на ризик. Обгрунтованість такого ризику визна

Визначення прийнятного ризику

Рис. 1.5. Визначення прийнятного ризику

деляется необхідністю надання допомоги постраждалим людям, бажанням врятувати від руйнування дороге устаткування або споруди підприємств.

Небажання учасників подій керуватися діючими вимогами безпеки, невикористання засобів індивідуального захисту тощо може сформувати необгрунтований ризик, як правило, приводить до нещасних випадків. Для інтегральної оцінки впливу небезпек па людину і середовище існування використовують ряд показників негативності. До них відносять:

- Чисельність постраждалих Т.1р від впливу травмуючих чинників.

Для оцінки травматизму у виробничих умовах крім абсолютних показників використовують відносні показники частоти і тяжкості травматизму;

- Показник частоти травматизму Кч визначає число нещасних випадків, що припадають на 1000 працюючих за певний період:

де С - середньооблікова кількість працюючих;

показник тяжкості травматизму КТ характеризує середню тривалість непрацездатності, що припадає на один нещасний випадок:

де Д - сумарне число днів непрацездатності за всіма нещасних випадків;

- Показник травматизму зі смертельними наслідками Ка1 визначає число нещасних випадків з розрахунку на 1000 працюючих за певний період часу (зазвичай рік):

де ГСИ - чисельність потерпілих зі смертельним результатом.

Показники Кч, КТ і КС11 зазвичай використовують у Росстат для подання відомостей про виробничий травматизм.

Зі співвідношень (1.5), (1.7), (1.9) можна показати, вважаючи ЛГ0 = С, а ЛГЧС = 7! Ф або ЛГЧС = ГСИ, що К,. ,, = Кч / 1000, Ясі = = / ГСИ / 1000 , де - ризик працюючого отримати травму протягом року; /? С11 - ризик загибелі працюючого протягом року.

Для оцінки рівня непрацездатності вводять показник непрацездатності Кп = Д- 1000 / С; очевидно, що Кн = = Кч КТ;

чисельність постраждалих Г3, отримали професійні або регіональні захворювання;

  • - Показник скорочення тривалості життя (СПЖ) при впливі шкідливого фактора або їх сукупності. До показників СПЖ відносяться абсолютні значення СПЖ в добі і відносні показники СПР, що визначаються за формулою СПЖ = (П - СПЖ / 365) / П, де П - середня тривалість життя, років;
  • - Дитяча смертність, обумовлена числом смертей дітей віком до 1 року на 1000 новонароджених;
  • - матеріальна шкода.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >