Освітлення

Параметри і пристрої освітлення

Правильно спроектоване і раціонально виконане висвітлення приміщень робить позитивний психофізіологічний вплив на працюючих, сприяє підвищенню ефективності та безпеки праці, знижує стомлення і травматизм, зберігає високу працездатність.

Освітлення характеризується кількісними та якісними показниками. До кількісних показників відносяться:

  • o світловий потік Ф - частина променистого потоку, яка сприймається людиною як світло; характеризує потужність світлового випромінювання, вимірюється в люменах (лм);
  • o сила світла] - просторова щільність світлового потоку; визначається як відношення світлового потоку (1Ф, витікаючого з джерела і рівномірно поширюється усередині елементарного тілесного кута ¿0, до величини цього кута; ./ = йФ / йС1 вимірюється в канделах (кд);
  • o освітленість Е - поверхнева щільність світлового потоку; визначається як відношення світлового потоку (1Ф, рівномірно падаючого на освітлену поверхню (15 (м2), до її площі; Е = йФ / ¿/ 5; вимірюється в люксах (лк);
  • o яскравість У поверхні під кутом а до нормалі - це відношення сили світла й], випромінюваної освітлюваної або світиться поверхнею в цьому напрямку, до площі ¿5 проекції поверхні на площину, перпендикулярну цьому напряму; B = c¡J / (dS -cosa) , вимірюється в кд / м.

Для якісної оцінки умов зорової роботи використовуються такі показники, як фон, контраст об'єкта з фоном, коефіцієнт пульсації освітленості, видимість, показник осліпленості, спектральний склад світла.

Фон - це поверхня, на якій відбувається розрізнення об'єкта. Фон характеризується здатністю поверхні відображати падаюче на неї світловий потік. Ця здатність (коефіцієнт відбиття р) визначається як відношення відбитого від поверхні світлового потоку Фотріє до падаючого на неї світловому потоку Ф | 1ад, Р = ФТР / ФТЛ o Залежно від кольору і фактури поверхні значення коефіцієнта відбиття знаходяться в межах 0,2-0 , 95; при р> 0,4 фон вважається світлим; при р = 0,2 - ^ - 0,4 - середнім і при р <0,2 - темним.

Контраст об'єкта з, фоном k - ступінь розрізнення об'єкта і фону, він характеризується співвідношенням яскравостей розглянутого об'єкта (точки, лінії, знака, плями, тріщини, ризики або інших елементів) і фону; k = (BtlCl - Вф) / 5 (1Й ( при ВОБ> Вф) вважається великим, якщо k> 0,5 (об'єкт сильно виділяється на тлі), середнім при k = 0,2- ^ 0,5 (об'єкт і фон помітно різняться по яскравості) і малим при k <0, 2 (об'єкт слабо помітний на тлі).

Коефіцієнт пульсації освітленості kE- критерій глибини коливань освітленості в результаті зміни в часі світлового потоку:

де Ептх, ети, Еср - максимальне, мінімальне та середнє значення освітленості за період коливань; для газорозрядних ламп 1гк = 25-65%, для звичайних ламп розжарювання кЕ = 1%, для галогенних ламп розжарювання кЕ = 1%.

Видимість охарактеризує здатність ока сприймати об'єкт. Вона залежить від освітленості, розміру об'єкта, його яскравості, контрасту об'єкта з фоном, тобто V = к / к1юр, де Каор - пороговий або найменший помітний оком контраст, при невеликому зменшенні якого об'єкт стає нерозрізненим на цьому тлі.

Показник осліпленості Ра - критерій оцінки сліпучої дії, створюваного освітлювальної установкою,

де Ух і V-) - видимість об'єкта розрізнення відповідно при екранування і наявності яскравих джерел світла в поле зору.

Екранування джерел світла здійснюється за допомогою щитків, козирків і т.п.

При освітленні приміщень використовують природне освітлення, створюване прямими сонячними променями і розсіяним світлом небосхилу і змінним залежно від географічної широти, пори року і доби, ступеня хмарності й прозорості атмосфери; штучне освітлення, створюване електричними джерелами світла, і комбіноване освітлення, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним.

Конструктивно природне освітлення підрозділяють на бічне (одно- і двостороннє), здійснюване через світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнє - через світлові прорізи в покрівлі і перекриттях; комбіноване - поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення за конструктивним виконанням може бути двох видів - загальне та комбіноване. Систему загального освітлення застосовують у приміщеннях, де по всій площі виконуються однотипні роботи (ливарні, зварювальні, гальванічні цехи), а також в адміністративних, конторських і складських приміщеннях. Розрізняють загальне рівномірне освітлення (світловий потік розподіляється рівномірно по всій площі без урахування розташування робочих місць) і загальне локалізоване освітлення (з урахуванням розташування робочих місць).

При виконанні точних зорових робіт (наприклад, слюсарних, токарних, контрольних) у місцях, де обладнання створює глибокі, різкі тіні або робочі поверхні розташовані вертикально (штампи, гільйотинні ножиці), поряд із загальним освітленням застосовують місцеве. Сукупність місцевого та загального освітлення називають комбінованим освітленням.

Застосування одного місцевого освітлення всередині виробничих приміщень не допускається, оскільки утворюються різкі тіні, очі швидко втомлюються і створюється небезпека виробничого травматизму.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяють на робоче, аварійне і спеціальне, яке може бути охоронним, черговим, евакуаційним, бактерицидну, Еритемний та ін.

Робоче освітлення призначене для забезпечення нормального виконання виробничого процесу, проходу людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих приміщень.

Аварійне освітлення влаштовують для продовження роботи в тих випадках, коли раптове відключення робочого освітлення (при аваріях) і пов'язане з цим порушення нормального обслуговування устаткування можуть викликати вибух, пожежа, отруєння людей, порушення технологічного процесу і т.д. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні повинна складати 5% нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 2 лк.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з виробничого приміщення при аваріях і відключенні робочого освітлення; організовується в місцях, небезпечних для проходу людей: на сходових клітках, уздовж основних проходів виробничих приміщень, в яких працюють більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів і на сходах при евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, на відкритих територіях - не менше 0,2 лк.

Охоронне освітлення влаштовують уздовж кордонів територій, що охороняються спеціальним персоналом. Найменша освітленість в нічний час - 0,5 лк.

Сигнальне освітлення застосовують для фіксації кордонів небезпечних зон; воно вказує на наявність небезпеки або па безпечний шлях евакуації.

Умовно до виробничого освітлення відносять бактерицидну і ерітемное опромінення приміщень. Бактерицидна опромінення ("висвітлення") створюється для знезараження повітря, питної води, продуктів харчування. Найбільшою бактерицидною здатністю володіють ультрафіолетові промені з X = 0,254 -0,257 мкм. Еритемний опромінення створюється у виробничих приміщеннях, де недостатньо сонячного світла (північні райони, підземні споруди). Максимальне ерітемное вплив роблять електромагнітні промені з X = 0,297 мкм. Вони стимулюють обмін речовин, кровообіг, дихання та інші функції організму людини.

Основним завданням виробничого освітлення є підтримання на робочому місці освітленості, що відповідає характеру зорової роботи. Збільшення освітленості робочої поверхні покращує видимість об'єкта за рахунок підвищення яскравості, збільшує швидкість розрізнення деталей, що позначається на зростанні продуктивності праці.

При організації освітлення необхідно забезпечити рівномірний розподіл яскравості і освітленості на робочій поверхні і навколишніх предметах. Переклад погляду з яскраво освітленій на слабо освітлену поверхню змушує погляд переадаптіроваться, що веде до стомлення очей і відповідно до зниження продуктивності праці. Для підвищення рівномірності природного освітлення великих просторів здійснюється комбіноване освітлення. Світла забарвлення стелі, стін і устаткування сприяє рівномірному розподілу яркостей у поле зору працюючого.

Освітлення повинне забезпечувати відсутність у поле зору людини різких тіней, які спотворюють розміри і форми об'єктів розрізнення і тим самим підвищує стомлюваність. Особливо шкідливі рухомі тіні, які можуть призвести до травм. Тіні необхідно пом'якшувати, застосовуючи, наприклад, світильники зі светорассеивающими молочними стеклами, при природному освітленні використовуючи сонцезахисні пристрої (жалюзі, козирки та ін.).

Для поліпшення видимості об'єктів у полі зору людини має бути відсутня пряма і відбита блескость. Блескость - це підвищена яскравість світяться поверхонь, що викликає порушення зорових функцій (засліпленість), тобто погіршення видимості об'єктів. Блескость обмежують зменшенням яскравості джерела світла, правильним вибором захисного кута світильника, збільшенням висоти підвісу світильників, правильним напрямком світлового потоку на робочу поверхню, а також кута нахилу робочої поверхні. Там, де це можливо, блискучі поверхні слід замінювати матовими.

При організації освітлення слід вибирати необхідний спектральний склад світлового потоку. Ця вимога особливо важливо для забезпечення правильної передачі кольору, а в окремих випадках - для посилення колірних контрастів. Оптимальний спектральний склад забезпечує природне освітлення. Для створення правильної передачі кольору застосовують монохроматичне світло, підсилює одні кольору і послабляє інші.

Освітлювальні установки повинні бути зручні і прості в експлуатації, довговічні, відповідати вимогам естетики, електробезпеки, а також не повинні бути причиною виникнення вибуху або пожежі. Забезпечення зазначених вимог досягається застосуванням захисного занулення або заземлення, обмеженням напруги живлення переносних і місцевих світильників, захистом елементів освітлювальних мереж від механічних пошкоджень і т.п.

Джерела світла, застосовувані для штучного освітлення, ділять на дві групи: лампи розжарювання і газорозрядні лампи. Лампи розжарювання відносяться до джерел світла теплового випромінювання. Видиме випромінювання в них виходить в результаті нагрівання електричним струмом вольфрамової нитки. У газорозрядних лампах випромінювання оптичного діапазону спектра виникає в результаті електричного розряду в атмосфері інертних газів і парів металів, а також за рахунок явища люмінесценції, яке невидиме ультрафіолетове випромінювання перетворює у видиме світло.

При виборі і порівнянні джерел світла один з одним користуються наступними параметрами: номінальна напруга живлення 11 (В); електрична потужність лампи Р (Вт); світловий потік, випромінюваний лампою Ф (лм), або максимальна сила світла. / (кд); світлова віддача | / = Ф / Р (лм / Вт), тобто відношення світлового потоку лампи до се електричної потужності; термін служби лампи і спектральний склад світла.

Завдяки зручності в експлуатації, простоті у виготовленні, низькою інерційності при включенні, відсутності додаткових пускових пристроїв, надійності роботи при коливаннях напруги і при різних метеорологічних умовах навколишнього середовища лампи розжарювання знаходять широке застосування в промисловості. Поряд із зазначеними перевагами лампи розжарювання мають і суттєві недоліки: низька світлова віддача (для ламп загального призначення у = 7-20 Лм / Вт), порівняно малий термін служби (до 2,5 тис. Год), у спектрі переважають жовті та червоні промені , що сильно відрізняє їх спектральний склад від сонячного світла.

В останні роки все більшого поширення набувають галоїдні лампи - лампи розжарювання з йодним циклом. Наявність в колбі парів йоду дозволяє підвищити температуру розжарення нитки, тобто світлову віддачу лампи (40 лм / Вт).

Пари вольфраму, що випаровуються з нитки розжарювання, з'єднуються з йодом і знову осідають на вольфрамову спіраль, перешкоджаючи розпорошення вольфрамової нитки, що збільшує термін служби лампи до 3 тис. Ч. Спектр випромінювання галоїдні лампи більш близький до природного.

Основною перевагою газорозрядних ламп в порівнянні з лампами розжарювання є велика світлова віддача - 40-110 Лм / Вт Вони мають значно більший термін служби, який у деяких типів ламп досягає 8-12 тис. Ч. Від газорозрядних ламп можна отримати світловий потік будь-якого бажаного спектру, підбираючи відповідним чином інертні гази, пари металів і люмінофори. По спектральному складі видимого світла розрізняють лампи денного світла (ЛД), денного світла з поліпшеною передачею кольору (ЛЛД), холодного білого (ЛХЬ), теплого білого (ЛТБ) та білого кольору (ЛБ).

Основним недоліком газорозрядних ламп є пульсація світлового потоку, що може призвести до появи стробоскопічного ефекту, що полягає в спотворенні зорового сприйняття. При кратності або збігу частоти пульсації джерела світла і оброблюваних виробів замість одного предмета видно зображення декількох, спотворюються напрямок і швидкість руху, що унеможливлює виконання виробничих операцій і веде до збільшення небезпеки травматизму. До недоліків газорозрядних ламп слід віднести також тривалий період розгоряння, необхідність застосування спеціальних пускових пристосувань, що полегшують запалювання ламп, залежність працездатності від температури навколишнього середовища. Газорозрядні лампи можуть створювати радіоперешкоди, виключення яких вимагає спеціальних пристроїв.

При виборі джерел світла для приміщень необхідно керуватися загальними рекомендаціями, віддавати перевагу газорозрядним лампам як енергетично більш економічним і володіє великим терміном служби; для зменшення початкових витрат на освітлювальні установки та витрат на їх експлуатацію необхідно по можливості використовувати лампи найбільшої потужності, але без погіршення при цьому якості освітлення.

Створення у виробничих приміщеннях якісного та ефективного висвітлення неможливо без раціональних світильників. Електричний світильник - це сукупність джерела світла та освітлювальної арматури, призначеної для перерозподілу випромінюваного джерелом світлового потоку в необхідному напрямку, оберігання очей працівника від сліпучої дії яскравих елементів джерела світла, захисту джерела від механічних пошкоджень, впливу навколишнього середовища та естетичного оформлення приміщення.

Для характеристики світильника з погляду розподілу світлового потоку в просторі будують графік сили світла в полярній системі координат (рис. 4.6).

Криві розподілу сили світла в просторі:

Рис. 4.6. Криві розподілу сили світла в просторі:

1 - широка; 2 - рівномірна; 3 - глибока

Захисний кут світильника:

Рис. 4.7. Захисний кут світильника:

а - з лампою розжарювання; б - з люмінесцентними лампами

Ступінь оберігання очей працівників від сліпучої дії джерела світла визначає захисним кутом світильника. Захисний кут - це кут між горизонталлю, що з'єднує нитку розжарення (поверхня лампи) з протилежним краєм відбивача (рис. 4.7). Важливою характеристикою світильника є його коефіцієнт корисної дії пев - відношення фактичного світлового потоку світильника Фф до світлового потоку вміщеній в нього лампи

Фп, Т.е. Лев = Фф / Фп.

I! Про розподілу світлового потоку в просторі розрізняють світильники прямого, переважно прямого, розсіяного, відбитого і переважно відбитого світла.

Конструкція світильника повинна надійно захищати джерело світла від пилу, води та інших зовнішніх факторів, забезпечувати електро-, пожежо-і вибухобезпечність, стабільність світлотехнічних характеристик в даних умовах середовища, зручність монтажу та обслуговування, відповідати естетичним вимогам. Залежно від конструктивного виконання розрізняють світильники відкриті, захищені, закриті, пилонепроникні, вологозахисні, вибухозахищені, вибухобезпечні. На рис. 4.8 наведені деякі найбільш поширені типи світильників (а - д - для ламп розжарювання, е - ж - для газорозрядних ламп).

Основні типи світильників:

Рис. 4.8. Основні типи світильників:

а - "Універсаль"; б - "Глубокоізлучатель"; в - "Люцета"; г - "Молочний кулька"; д - вибухобезпечний типу ВЗГ; е - типу ОД; ж - типу ПВЛП

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >