Засоби захисту гідросфери

Розглянуті в даному розділі методи та засоби захисту гідросфери можуть використовуватися для очищення всіх видів води: питної, технічної, а також виробничих, побутових та поверхневих стічних вод. Вид очищується води визначає вибір схеми і конкретного технологічного устаткування, використовуваного для очищення.

Проте для очищення будь-якого виду води, як правило, першою стадією очищення є механічна, другий - фізико-хімічна і третьої - біологічна. При цьому на багатьох стадіях фізико-хімічного та біологічного очищення води застосовують споруди вторинної механічної очистки (як правило, вторинні відстійники) для виділення з води нерозчинних домішок, що утворилися в процесах фізико-хімічної або біологічної очистки.

Методи та технологічне обладнання для очищення стічних вод можна вибрати, знаючи допустимі концентрації домішок в очищених стічних водах. При цьому необхідно мати на увазі, що необхідна ефективність і надійність будь-якого очисного пристрою забезпечуються в певному діапазоні значень концентрації домішок і витрат стічних вод. З цією метою застосовують усереднення концентрації домішок або витрати стічних вод, а в окремих випадках і за обома показниками одночасно. Для цього на вході в очисні споруди встановлюють усреднители, вибір і розрахунок яких залежить від параметрів змінюються за часом скидів стічних вод.

Відповідно до видів процесів, що реалізуються при очищенні, доцільно існуючі методи класифікувати на механічні, фізико-хімічні та біологічні.

До механічним видам очищення стічних вод від зважених речовин відносяться проціджування, відстоювання, обробка в полі дії відцентрових сил і фільтрування.

Проціджування реалізують в решітках і волокноуловітелях. У вертикальних або похилих решітках ширина прозорів зазвичай становить 15-20 мм. Для видалення осаду речовин із вхідними поверхні решіток використовують ручну або механічну очистку. Подальша обробка віддаленого осаду вимагає додаткових витрат і погіршує санітарно-гігієнічні умови в приміщенні. Ці недоліки усувають при використанні решіток-дробарок, які вловлюють великі зважені речовини і подрібнюють їх до 10 мм і менше.

Для виділення волокнистих речовин із стічних вод целюлозно-паперових та текстильних підприємств використовують волокноуловітелі, наприклад, з використанням перфорованих дисків або у вигляді рухомих сіток з нанесеним па них шаром волокнистої маси.

Відстоювання грунтується на вільному осіданні (Спливання) домішок з щільністю більше (менше) щільності води, яке реалізується в песколовках, відстійниках і жироуловлювачах.

Песколовки (рис. 5.9) використовують для очищення стічних вод від часток металу і піску розмірів більше 0,25 мм. Залежно від напрямку руху стічної води застосовують горизонтальні пісколовки з прямолінійним і круговим рухом води, вертикальні і аеріруемие.

Відстійники (рис. 5.10) використовують для очищення стічних вод від механічних частинок розміром більше 0,1 мм, а також від часток нафтопродуктів. Залежно від напрямку руху потоку стічної води застосовують горизонтальні, радіальні або комбіновані відстійники.

При розрахунку відстійника визначальними є його довжина / і робоча висота Н.

Очистку стічних вод у полі дії відцентрових сил здійснюють у відкритих або напірних гідроциклон і

Схема горизонтальної пісколовки:

Рис. 5.9. Схема горизонтальної пісколовки:

1 - вхідний патрубок; 2 - корпус пісколовки; 3 - шламосборник; 4 - вихідний патрубок

центрифугах. Відкриті гідроциклони застосовують для виділення зі стічної води великих твердих домішок зі швидкістю осадження більш 0,02 м / с. Такі гідроциклони мають більшу продуктивність і малі втрати напору, що не перевищують 0,5 кПа. Ефективність очищення стічних вод від твердих частинок в гідроциклон залежить від складу домішок

Розрахункова схема горизонтального відстійника

Рис. 5.10. Розрахункова схема горизонтального відстійника

(матеріалу, розміру, форми частинок та ін., а також від конструктивних і геометричних характеристик гидроциклона.

Відкритий гидроциклон (рис. 5.11) складається з вхідного патрубка 1, кільцевого водозливу 2, патрубка 3 для відведення очищеної води і шламоотводящей труби 4. Існують відкриті гідроциклони з нижнім відведенням очищеної води, а також гідроциклони з внутрішньою циліндричною перегородкою.

Конструктивна схема напірного гидроциклона аналогічна схемі циклону для очищення газів від твердих частинок.

На рис. 5.12 представлена схема напірного гидроциклона, забезпечує очищення стічної води і від твердих частинок, і від маслопродуктов. Стічна вода через встановлений тангенціально по відношенню до корпусу гидроциклона вхідний трубопровід 1 надходить у гидроциклон. Внаслідок закру

Схема відкритого гидроциклона

Рис. 5.11. Схема відкритого гидроциклона

чування потоку стічної води тверді частинки відкидаються до стінок гидроциклона і стікають в шламосборник 7, звідки вони періодично видаляються. Стічна вода з містяться в пий маслопродуктами рухається вгору.

При цьому внаслідок меншої щільності маслопродуктов вони концентруються в ядрі закрученого потоку, який надходить в приймальну камеру 3, і через трубопровід 5 маслопродукти виводяться з гидроциклона для подальшої утилізації. Стічна вода, очищена від твердих частинок і маслопродуктов, скупчується в камері 2, звідки через трубопровід 6 відводиться для подальшого очищення. Трубопровід 4 з регульованим прохідним перетином призначений для випуску повітря, концентрирующегося в ядрі закрученого потік ;! очищується стічної води.

Схема напірного гидроциклона

Рис. 5. 12. Схема напірного гидроциклона

При проектуванні гідроциклонів розрахунком підлягає їх продуктивність () при вибраних розмірах а.

Фільтрування застосовують для очищення стічних вод від тонкодисперсних домішок з малою їх концентрацією. Його використовують як на початковій стадії очищення стічних вод, так і після деяких методів фізико-хімічної або біологічної очистки. Для очищення стічних вод фільтруванням застосовують в основному два типи фільтрів: зернисті, в яких очищаемую стічну воду пропускають через насадки незв'язаних пористих матеріалів, і мікрофільтри, фільтроелементи яких виготовляють з пов'язаних пористих матеріалів (сіток, натуральних і синтетичних тканин, спечених металевих порошків і т. п.).

Для очищення великих витрат стічних вод від дрібнодисперсних твердих домішок застосовують зернисті фільтри (рис. 5.13). Стічна вода але трубопроводу 4 надходить в корпус / фільтра і проходить через фільтрувальну завантаження 3 з частинок мармурової крихти, шупгізіта і т.п., розташовану між пористими перегородками 2 і 5. Очищена від твердих часток стічна вода скупчується в обсязі, обмежений

Схема зернистого фільтра

Рис. 5.13. Схема зернистого фільтра

ном пористої перегородкою 5, і виводиться з фільтра через трубопровід 8. У міру осадження твердих частинок в фільтрувальні матеріали перепад тисків на фільтрі збільшується і при досягненні граничного значення перекривається вхідний трубопровід 4 і по трубопроводу 9 подається стисле повітря. Він витісняє з фільтрувального шару 3 воду і тверді частинки в жолоб 6 ", які потім по трубопроводу 7 виводяться з фільтра. Перевагою конструкції фільтра є розвинена поверхня фільтрування, а також простота конструкції і висока ефективність.

В даний час для очищення стічних вод від маслопродуктов широко використовують фільтри з фільтрувальним матеріалом з частинок пінополіуретану. Пінополіуретанових частинки, володіючи великою маслопоглощающей здатністю, забезпечують ефективність очищення до 0,97-0,99 при швидкості фільтрування до 0,01 м / с. При цьому насадка з пінополіуретану легко регенерується при механічному вичавлюванні маслопродуктов.

Фізико-хімічні методи очищення використовують для очищення від розчинених домішок, а в деяких випадках і від зважених речовин. Багато методів фізико-хімічного очищення вимагають попереднього глибокого виділення зі стічної води зважених речовин, для чого широко використовують процес коагуляції.

В даний час у зв'язку з використанням оборотних систем водопостачання істотно збільшується застосування фізико-хімічних методів очищення стічних вод, основними з яких є флотація, екстракція, нейтралізація, сорбція, іонообмінна та електрохімічний очистка, гіперфільтрація, евапорація, випарювання, випаровування і кристалізація.

Флотація призначена для інтенсифікації процесу спливання маслопродуктов при оточення їх часток бульбашками газу, що подається в стічну воду. В основі цього процесу - молекулярне злипання частинок масла і бульбашок тонкодіспергірованного у воді газу. Освіта агрегатів "частка - бульбашки газу" залежить від інтенсивності їх зіткнення один з одним, хімічної взаємодії містяться у воді речовин, надлишкового тиску газу в стічній воді тощо

Залежно від способу утворення бульбашок газу розрізняють наступні види флотації: напірну, пневматичну, пінну, хімічну, вібраційну, біологічну, електрофлотаціі та ін.

Екстракція стічних вод заснована на перерозподілі домішок стічних вод в суміші двох взаємно нерозчинних рідин (стічної води та екстрагента). Кількісно інтенсивність перерозподілу оцінюється коефіцієнтом екстракції К9 = се / сі, де се і св - концентрації домішки в екстрагентів і стічній воді після закінчення процесу екстракції. Зокрема, при очищенні стічних вод від фенолу з використанням як екстрагента бензолу або бутил-ацетату Ке становить відповідно 2,4 і 8-12. Для інтенсифікації процесу екстракції перемішування суміші стічних вод з екстрагентом здійснюють у екстракційних колонах, заповнених насадками з кілець Рашига.

Нейтралізація стічних вод призначена для виділення з них кислот, лугів, а також солей металів на основі кислот і лугів. Процес нейтралізації заснований на об'єднанні іонів водню і гідроксильної групи в молекулу води, в результаті чого стічна вода набуває значення рН = 6,7 (нейтральна середу). Нейтралізацію кислот та їх солей здійснюють лугами або солями сильних лугів: їдким натром, їдким калі, вапном, вапняком, доломітом, мармуром, крейдою, магнезитом, содою, відходами лугів і т.п. Найбільш дешевим і доступним реагентом для нейтралізації кислих стічних вод є гідроокис кальцію (гашене вапно). Для нейтралізації стічних вод з вмістом лугів і їх солей (стічні води целюлозно-паперових та текстильних заводів) можна використовувати сірчану, соляну, азотну, фосфорну та інші кислоти.

На практиці використовують три способи нейтралізації стічних вод:

- Фільтраційний - шляхом фільтрування стічної води через насадки кускових або зернистих матеріалів;

водно-реагентний - додаванням у стічну воду реагенту у вигляді розчину або сухої речовини (вапна, соди або шлаку); нейтралізуючим розчином може бути і лужна стічна вода;

- Напівсухий - перемішуванням висококонцентрованих стічних вод (наприклад, відпрацьованого гальванічного розчину) з сухим реагентом (вапном, шлаком) з подальшим утворенням нейтральної тістоподібної маси.

Сорбцію застосовують для очищення стічних вод від розчинних домішок. У якості сорбентів використовують будь дрібнодисперсні матеріали (золу, торф, тирса, шлаки, глину); найбільш ефективний сорбент - активоване вугілля.

Іонообмінну очистку застосовують для знесолення та очищення стічних вод від іонів металів та інших домішок. Очищення здійснюють іонітами - синтетичними іонообмінними смолами, виготовленими у вигляді гранул розміром 0,2-2 мм. Іоніти виготовляють з нерозчинних у воді полімерних речовин, що мають на своїй поверхні рухливий іон (катіон або аніон), який за певних умов вступає в реакцію обміну з іонами того ж знаку, що містяться в стічній воді.

Розрізняють сильно- і слабокислотні катіоніти (в Н + -або № + -форме) і сильно- і слабоосновние аніоніти (в ОН -або сольовій формі), а також іоніти змішаної дії.

Залежно від виду і концентрації домішок у стічній воді, необхідної ефективності очищення використовують різні схеми іонообмінних установок. Для очищення стічних вод від аніонів сильних кислот застосовують технологічну схему одноступінчатого П-катіонірованія і ОН-аніонірованіе з використанням сильнокислотного катіоніту і слабоосновная аніоніти (рис. 5.14, а). Для більш глибокого очищення стічних вод, у тому числі від солей, застосовують одно або двоступенева Н-катіонірованіе на сильнокислотную катионите з подальшим двоступінчастим ОН-аніонірованіе на слабо-, а потім на сільноосновним анионите (рис. 5.14, б).

При вмісті в стічній воді великої кількості діоксиду вуглецю і його солей відбувається швидке виснаження ємності сільноосновним аніоніти. Для зменшення виснаження стічну воду після катионитового фільтра дегазируют в спеціальних дегазатором з насадкою з кілець Рашига або в інших апаратах (рис. 5.14, в).

При необхідності забезпечувати значення рН = 6,7 і очищення стічної води від аніонів слабких кислот замість аніонітових фільтрів другого ступеня використовують фільтр змішаної дії, що завантажується сумішшю сильнокислотного катіоніту і сільноосновним аніоніти.

Електрохімічна очистка, зокрема електрохімічне окислення, здійснюється електролізом і реалізується двома шляхами: окисленням речовин шляхом передачі

Технологічна схема іонообмінного очищення стічних вод:

Рис. 5.14. Технологічна схема іонообмінного очищення стічних вод:

а - одноступінчата очистка; б - очистка з двоступінчастим аніонірованіе; в - очистка з проміжною дегазацією і двоступінчастим аніонірованіе; К - катіонітових фільтр;

А - аніонітових фільтр; Д - декарбонізатор; Пь проміжний бак

електронів безпосередньо на поверхні анода або через речовину-переносника, а також в результаті взаємодії з сильними окислювачами, що утворилися в процесі електролізу.

Наявність в стічній воді достатньої кількості хлорид-іонів обумовлює появу в ній при електролізі активного хлору (С12, НОС1, С120, СЮ, С103), який є найсильнішим окислювачем і здатний викликати глибоку деструкцію багатьох органічних речовин, що містяться в стічних водах.

Електрохімічне окислення застосовують для очищення стічних вод гальванічних процесів, що містять прості ціаніди (КСИ, №СИ) або комплексні ціаніди цинку, міді, заліза та інших металів. Електрохімічне окислення здійснюють у електролізерах (зазвичай прямокутної форми) безперервної або періодичної дії. На аноді відбувається окислення ціанідів у малотоксичні і нетоксичні продукти (ціанати, карбонати, діоксид вуглецю, азот), а на катоді - розряд іонів водню з утворенням газоподібного водню і розряд іонів міді, цинку, кадмію, які виникають при дисоціації комплексних аніонів з вмістом си - групи.

На рис. 5.15 показана технологічна схема установки для електрохімічного окислення стічних вод. До її складу входять збірний резервуар /, бак 2 для приготування концентрованого розчину №С1, електролізер 3 з джерелом постійної напруги 7. Очищена від ціанідів стічна вода виходить по трубопроводу 4, а при необхідності се доочистки по трубопроводу 5 знову направляється в збірний резервуар 1. Для інтенсифікації процесу окислення в електролізер 3 по трубопроводу 6 подають стиснене повітря.

Гіперфільтрація (зворотний осмос) реалізується поділом розчинів шляхом фільтрування їх через мембрани, пори яких розміром близько 1 ім пропускають молекули води, затримуючи гідратованих іони солей або молекули недіссоціірованних з'єднань. У порівнянні з іншими методами очищення гіперфільтрація вимагає малих енерговитрат: установки для очищення конструктивно прості і кому-

Технологічна схема установки електрохімічного окислення ціансодержащіх стічних вод

Рис. 5.15. Технологічна схема установки електрохімічного окислення ціансодержащіх стічних вод

пактни, легко автоматизуються; фільтрат має високу ступінь чистоти і може бути використаний в оборотних системах водопостачання, а сконцентровані домішки стічних вод легко утилізуються або знищуються.

Для гіперфільтрації використовують ацетатцеллюлозное, поліамідні і тому подібні полімерні мембрани з ресурсом роботи до двох років.

Евапорація реалізується обробкою парою стічної води з вмістом летких органічних речовин, які переходять в парову фазу і разом з парою видаляються з стічної води. Процес евапораціі здійснюють у випарних установках (рис. 5.16), в яких при протіканні через евапораціонную колону з насадками з кілець Рашига назустріч потоку гострої пари стічна вода нагрівається до температури 100 ° С. При цьому містяться в стічній воді летючі домішки переходять в парову фазу і розподіляються між двома фазами (парою й водою) відповідно до урав

Технологічна схема евапораціонной установки:

Рис. 5.16. Технологічна схема евапораціонной установки:

1 - трубопровід подачі вихідної стічної води; 2 - теплообмінник; 3 - евапораціонная колона; 4 - трубопровід забрудненого пара; 5 - трубопровід подачі розчинника; 6 - колона з насадками з колін Рашига для очищення відпрацьованої пари; 7 - вентилятор; 8 - трубопровід повторно використовуваного очищеного пара; 9 - трубопровід відводу забрудненого летючими домішками розчинника; 10 - трубопровід відведення очищеної стічної води; 11 - трубопровід подачі свіжого пара

нением з "/ с" = у, де сп і св - концентрації домішки в парс і стічній воді, кг / м3; у - коефіцієнт розподілу. Для аміаку, етиламін, діетиламіну, аніліну і фенолу, що містяться в стічній воді, коефіцієнт розподілу відповідно дорівнює 13, 20, 43; 5,5 і 2.

Випарювання, випаровування і кристалізацію використовують для очищення невеликих обсягів стічної води з великим вмістом летких речовин.

Біологічну очистку застосовують для виділення тонкодисперсних і розчинених органічних речовин. Вона заснована на здатності мікроорганізмів використовувати для харчування містяться в стічних водах органічні речовини (кислоти, спирти, білки, вуглеводи і т.п.). Процес реалізується у дві стадії, що протікають одночасно, але з різною швидкістю: адсорбція із стічних вод тонкодисперсних і розчинених домішок органічних речовин і руйнування адсорбованих речовин всередині клітини мікроорганізмів при протікають у них біохімічних процесах (окисленні або відновленні). Обидві стадії реалізуються як в аеробних, так і в анаеробних умовах в залежності від видів і властивостей мікроорганізмів. Біологічну очистку здійснюють у природних і штучних умовах.

Стічні води в природних умовах очищають на полях фільтрації, полях зрошення і в біологічних ставках [8,5]. Очистку та побутових, і виробничих стічних вод на нолях фільтрації і полях зрошення в даний час використовують дуже рідко у зв'язку з малою пропускною здатністю одиниці площі полів і непостійністю складу виробничих стічних вод, а також через можливість потрапляння на поля токсичних для їх мікрофлори домішок .

Біологічні ставки використовують для очищення і доочищення стічних вод добовою витратою не більше 6000 м3. Застосовують ставки з природною і штучною аерацією.

Біологічні фільтри широко використовують для очищення і побутових, і виробничих стічних вод. В якості фільтрувального матеріалу для завантаження біофільтрів застосовують шлак, щебінь, керамзит, пластмасу, гравій і т.п. Існують біофільтри з природною подачею повітря; їх застосовують для очищення стічних вод добовою витратою не більше 1000 м3. Для очищення виробничих стічних вод великих витрат і сильно концентрованих використовують біофільтри з примусовою подачею повітря (рис. 5.17).

Нормальний хід процесу біологічного очищення стічних під встановлюється після утворення на завантажувальному матеріалі біофільтра біологічної плівки, мікроорганізми якої адаптувалися до органічним домішкам стічних вод. Період адаптації звичайно становить 2-4 тижні, хоча в окремих випадках він може досягати декількох місяців. Для оцінки складу стічних вод у процесі біологічного очищення використовують біологічну потребу води в кисні (ВПК) - кількість кисню, необхідне для окислення всіх органічних домішок, що містяться в одиниці об'єму стічної води.

Аеротенки, використовувані для очищення великих витрат стічних вод, дозволяють ефективно регулювати швидкість і повноту протікають у них біохімічних процесів, що особливо важливо для очищення промислових стічних вод нестабільного складу. Окислювальна потужність аеротенків

Схема біофільтра з примусовою подачею повітря:

Рис. 5.17. Схема біофільтра з примусовою подачею повітря:

1 - трубопровід подачі вихідної стічної води; 2 - водорозподільні пристрої; 3 - фільтрувальна завантаження; 4 - трубопровід відведення очищеної стічної води; 5 - гідравлічний затвор; 6 - трубопровід підведення стисненого повітря; 7 - корпус фільтра

становить 0,5-1,5 кг / м3 на добу. Залежно від складу домішок стічних вод і необхідної ефективності очищення застосовують аеротенки з дифференцируемой подачею повітря, аеротенки-змішувачі з дифференцируемой подачею стічної води та аеротенки з регенераторами активного мулу.

При ВПК> 0,5 кг / м3 використовують аеротенки з дифференцируемой (зосередженої) подачею суміші стічної води та активного мулу на початку споруди (рис. 5.18).

Повітря, інтенсифікує процес окислення органічних домішок, розподіляється рівномірно по всій довжині аеротенках. Диспергирование повітря в очищується стічної воді здійснюють механічними або пневматичними аераторами. Окислювальна потужність аеротенків істотним чином залежить від концентрації активного мулу в стічній воді. При очищенні виробничих стічних вод концентрація мулу зазвичай становить 2-3 кг / м3 по сухій речовині.

Оксітенкі забезпечують більш інтенсивний процес окислення органічних домішок в порівнянні з аеротенках за рахунок подачі в них технічного кисню та підвищення концентрації активного мулу. Для збільшення коефіцієнта використання подається в об'єм стічної води кисню реактор оксітенка герметизують. Очищена від органічних домішок стічна вода з реактора надходить у

Технологічна схема аеротенках:

Рис. 5.18. Технологічна схема аеротенках:

1 - трубопровід подачі стічної води; 2 - первинний відстійник; 3 - трубопровід подачі активного мулу або повторного використання; 4 - аеротенк; 5 - трубопровід відводу відпрацьованого мулу; 6 - трубопровід відведення очищеної стічної води; 7 - вторинний відстійник; 8 - трубопровід підведення стисненого повітря

ілоотделітеля, в якому відбувається виділення з неї відпрацьованого мулу.

При проектуванні оксітенков необхідно передбачати заходи щодо забезпечення їх пожежовибухобезпеки з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів, що мають місце при експлуатації систем з використанням газоподібного кисню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >