ВИСНОВКИ

Для ефективного управління брендом необхідно розробити і впровадити інформаційну систему брендингу на операційному, тактичному і стратегічному рівнях. Результативність різноманітних заходів брендингу на операційному рівні оцінюється по численним ринковим параметрам бренду (metrics). Ефективність вирішення тактичних завдань розраховується за ключовими індикаторами ефективності брендингу (KPI).

Ефективність досягнення стратегічних цілей бренд-менеджменту визначається збалансованою системою показників (BSC). Показники збалансованої системи бренд-менеджменту перетворюються в базові фінансові та ринкові параметри компанії і оформляються у вигляді панелі управління (dashboard). Процес комплексного управління брендом на основі функціонування інформаційної системи називається бізнес-аналітикою бренд-менеджменту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Вивчіть матеріали у відкритих джерелах, основну і додаткову літературу по голові. Дайте визначення поняттям «продуктивність», «результативність» та «ефективність» стосовно брендингу. У чому полягають подібність і відмінності цих понять? Які їх межі застосування? Обгрунтуйте свої відповіді.
  • 2. Виберіть реально існуючий бренд, який вам цікавий. Запропонуйте для цього бренду набір параметрів, що дозволяють відслідковувати стан цього бренду на ринку. Обгрунтуйте свої пропозиції.
  • 3. Запропонуйте для цього бренду систему ключових індикаторів ефективності, що дозволяють оцінювати результативність брендингу для вирішення тактичних завдань. Також обґрунтуйте свої пропозиції.
  • 4. Запропонуйте для цього бренду збалансовану систему показників, що дозволяє ефективно управляти брендом для досягнення стратегічних цілей компанії. Обгрунтуйте свої пропозиції.
  • 5. Запропонуйте базові фінансові та ринкові показники, що дозволяють найбільш повно і точно оцінювати ефективність управління компанією. Чи є цей набір показників необхідним і достатнім? Чи можна зменшити кількість цих показників без істотного зниження якості? Чи можна замінити деякі запропоновані показники на меншу кількість більш універсальних показників?
  • 6. Запропонуйте методи, що дозволяють перерахувати запропоновану вам збалансовану систему показників бренд-менеджменту (BSC) в базові фінансові та ринкові параметри компанії (dashboard). Обгрунтуйте свої пропозиції.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >