Експертиза і контроль екологічності та безпеки

Екологічна експертиза

Нормативними показниками екологічності підприємств, транспортних засобів, виробничого обладнання та технологічних процесів є ПДВ в атмосферу, ПДС в гідросферу, а також нормативи утворення та ліміти розміщення відходів. До нормативним показникам екологічності технічних систем відносяться також допустимі рівні фізичних впливів (шуму, вібрації, ЕПМ і т.д.), що забезпечують ПДУ в сельбищних зонах. Нормативні показники є основою для проведення екологічної експертизи. Реалізація нормативних показників досягається шляхом підвищення екологічності проектів промислових об'єктів, обладнання та технологічних процесів [3].

Екологічна експертиза техніки, технологій, матеріалів може бути суспільного і державного. Державна екологічна експертиза нової продукції - розгляд документації (або зразків) нової продукції, що проводиться експертними підрозділами органів державного управління в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища па федеральному, республіканському та регіональному (територіальному) рівнях.

Громадська екологічна експертиза проводиться громадськими організаціями (об'єднаннями), основним напрямком діяльності яких є охорона навколишнього природного середовища, в тому числі проведення екологічної експертизи, і які зареєстровані в установленому порядку.

Мета екологічної експертизи нової продукції - попередження можливого перевищення допустимого рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище в процесі її виробництва, експлуатації (використанні), переробки або знищення. Головне завдання екологічної експертизи - визначення повноти та достатності заходів але забезпеченню необхідного рівня екологічної безпеки нової продукції при її розробці, в тому числі: проводять екологічну експертизу органи Ростехнагляду.

Громадська екологічна експертиза проводиться до проведення державної екологічної експертизи, одночасно з нею або після ж. Громадська екологічна експертиза може проводитися незалежно від проведення державної екологічної експертизи тих же об'єктів екологічної експертизи.

Екологічний контроль на підприємстві

Його головне завдання - оцінка стану природних середовищ, на які підприємство надає негативний вплив, включаючи території, до нього прилягають.

З 2000 р відповідно до ГОСТ Р 51379-99 введений енергетичний паспорт промислового споживача паливно-енергетичних ресурсів. Його розробка і ведення покладаються на організацію - споживача енергії. Заповнюється він за результатами відповідного обстеження силами або самого споживача, або зовнішньої організації (енергонагляду або аудиторською). У паспорт включаються загальні відомості про споживача, відомості про споживання окремо електроенергії, теплової енергії, котельно-пічного і моторного палива; заходи з енергозбереження та підвищення ефективності використання енергії, а також висновки. З 2000 р введено в дію ГОСТ Р17.0.0.06 2000 "Екологічний паспорт природопользователя". Він являє собою документ, що містить інформацію про рівень використання природокористувачів ресурсів (природних, вторинних і ін.) І ступенем впливу його виробництв на навколишнє природне середовище, а також відомості про дозволи на право природокористування, нормативах впливів і розміри платежів за забруднення навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Стандарт встановлює основні положення з побудови, викладу, оформлення та заповнення типових форм екологічного паспорта природопользователя і рекомендується для розробки та ведення юридичними особами, незалежно від форм власності, що провадять господарську чи інші види діяльності та надають вплив на навколишнє природне середовище на території РФ.

Відповідальність за заповнення екологічного паспорта песет керівник організації, контроль за правильністю його заповнення та ведення - територіальний орган МПР Росії. Дані паспорта можуть використовуватися для розробки проектів ПДВ, ПДС, лімітів розміщення відходів, а також для заповнення форм статистичної звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >