ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ.

 • 1. Підготовка до проведення атестації.
 • 2. Видання правового акта державного органу.
 • 3. Формування атестаційних комісій.
 • 4. Складання списків цивільних службовців державного органу, що підлягають атестації.
 • 5. Затвердження графіка проведення атестації.
 • 6. Підготовка відгуку про службову діяльність громадянського службовця, що підлягає атестації.
 • 7. Підготовка документів для атестаційної комісії.
 • 8. Проведення засідань атестаційної комісії.
 • 9. Прийняття рішень за результатами атестації.

Згідно з Положенням про проведення атестації державних службовців пакет документів, супроводжуючих процедуру атестації в організації, повинен включати:

 • • правовий акт державного органу, який містить положення:
  • - про формування атестаційної комісії,
  • - про затвердження графіка проведення атестації,
  • - про складання списків цивільних службовців, які підлягають атестації,
  • - про підготовку документів, необхідних для роботи атестаційної комісії;
 • • правовий акт, що визначає склад атестаційної комісії, терміни і порядок її роботи;
 • • графік проведення атестації (щорічно затверджується представником наймача і доводиться до відома кожного аттестуемого цивільного службовця не менше ніж за місяць до початку атестації) із зазначенням:
  • - найменування державного органу, підрозділу, в яких проводиться атестація,
  • - списку цивільних службовців, які підлягають атестації,
  • - дати, часу і місця проведення атестації,
  • - дати уявлення в атестаційну комісію необхідних документів із зазначенням відповідальних за їхнє уявлення керівників відповідних підрозділів державного органу;
 • • відгук про виконання підлягають атестації цивільним службовцем посадових обов'язків, що містить такі відомості про громадянське службовця:
 • - прізвище ім'я по батькові,
 • - замещаемая посаду цивільної служби на момент проведення атестації та дата призначення на цю посаду,
 • - перелік основних питань (документів), в рішенні (розробці) яких цивільний службовець брав участь,
 • - мотивована оцінка професійних, особистісних якостей і результатів професійної службової діяльності;
 • • відомості про виконані цивільним службовцям дорученнях і підготовлених ним проектах документів за вказаний період (додаються до відкликання);
 • • рішення атестаційної комісії за результатами атестації цивільного службовця:
  • - відповідає замещаемой посади,
  • - відповідає замещаемой посади цивільної служби і рекомендується до включення в установленому порядку до кадрового резерву для заміщення вакантної посади цивільної служби в порядку посадового зростання,
  • - відповідає замещаемой посади цивільної служби за умови успішного проходження професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації,
  • - не відповідає замещаемой посади цивільної служби;
 • • атестаційний лист цивільного службовця (підписується головою, заступником голови, секретарем і членами атестаційної комісії, які були присутні на засіданні;
 • • протокол засідання комісії (підписується головою, заступником голови, секретарем і членами атестаційної комісії, які були присутні на засіданні);
 • • правовий акт державного органу (рішення представника наймача) про те, що цивільний службовець:
 • - підлягає включенню в установленому порядку до кадрового резерву для заміщення вакантної посади цивільної служби в порядку посадового зростання (видається протягом місяця після проведення атестації),
 • - направляється на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації,
 • - знижується на посаді цивільної служби.

Порядок роботи атестаційної комісії доводиться до відома працівників організації або установи за допомогою видання інформаційного документа.

Результати атестації заносяться в атестаційний лист цивільного службовця, складений за формою згідно з додатком. Атестаційний лист підписується головою, заступником голови, секретарем і членами атестаційної комісії, які були присутні на засіданні. У тому випадку коли цивільний службовець відмовляється від проходження професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації або переведення на іншу посаду, він може бути звільнений відповідно до п. 16

ч. 1 ст. 37 Закону про цивільну службу. В цьому випадку видається відповідний правовий акт.

Конкурс на заміщення вакантної посади. Організація і забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад - одна з важливих функцій кадрової роботи. Успіх її виконання багато в чому визначається якістю підготовки документаційного супроводу процедури конкурсу.

Найбільш повно ця процедура розроблена в системі державної служби, отримавши закріплення в Положенні про конкурс на заміщення вакантної посади державної цивільної служби Російської Федерації, затвердженому Указом про конкурс.

Відповідно до даного Положення документальне супровід процедури конкурсу передбачає:

 • • оголошення державного органу про прийом документів для участі в конкурсі, яке розміщується в органах друку, заснованих відповідними державними органами, і в інших друкованих виданнях;
 • • інформацію про проведення конкурсу на сайті державного органу в інформаційно-телекомунікаційній мережі загального користування;
 • • рішення про дату, час і місце проведення конкурсу, яке приймає керівник державного органу після перевірки достовірності відомостей, поданих претендентами на заміщення вакантної посади;
 • • правовий акт про утворення конкурсної комісії;
 • • правовий акт про склад конкурсної комісії, терміни і порядок її роботи, методикою проведення конкурсу;
 • • протокол засідання конкурсної комісії;
 • • рішення конкурсної комісії за результатами голосування;
 • • акт представника наймача про призначення переможця конкурсу на вакантну посаду;
 • • лист-повідомлення кандидатам, які брали участь в конкурсі, про результати конкурсу;
 • • інформацію про результати конкурсу на сайті державного органу;
 • • висновок службового контракту з переможцем конкурсу.

Положенням визначено і склад документів, які подаються

претендентами на заміщення вакантної посади цивільної служби:

 • • особиста заява;
 • • власноруч заповнена і підписана анкета [1] ;
 • • копія паспорта;
 • • документи, що підтверджують необхідну професійну освіту, стаж роботи і кваліфікацію:
  • - копія трудової книжки,
  • - копії документів про освіту і про кваліфікацію;
 • • документ про відсутність у громадянина захворювання, що перешкоджає надходженню на цивільну службу або її проходженню;
 • • інші документи.

 • [1] Форма анкети затверджена розпорядженням Уряду РФ від 26.05.2005№ 667-р.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >