ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Бобильова, М. П. Управлінський документообіг: від паперового до електронного / М. П. Бобильова. - М.: Термика 2010.
 • 2. Бойко, Е. В. Комп'ютеризація кадрового діловодства /

Е. В. Бойко. - М .: Управління персоналом, 2008.

 • 3. Введенська, Л. А. Російська мова та культура мови: навч, посібник / Л. А. Введенська, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Катаєва. - Ростов н / Д. : Фенікс, 2014.
 • 4. Водіно, Н. С. Культура усного та писемного мовлення ділової людини: довідник-практикум / Н. С. Водіно, А. Ю. Іванова. - М.: Флинта: Наука 2009.
 • 5. Голуб, І. Б. Стилістика російської мови: підручник для академічного бакалаврату / І. Б. Голуб. - 6-е изд., Испр. і доп. - М, 2016.
 • 6. Грудцине, Л. 10. Настільна книга інспектора з кадрів / Л. Ю. Грудцине. - М .: Ексмо, 2010 року.
 • 7. Журавльов, І. В. оформляємо документи на персональному комп'ютері: грамотно і красиво / І. В. Журавльов, М. В. Журавльова. - М.: ИНФРА-М, 2010 року.
 • 8. Іванова, А. 10. Російська мова в діловій документації: підручник і практикум для вузів / А. Ю. Іванова. -, 2016.
 • 9. Іванова, Л. 10. Культура російської мови: енциклопедичний словник-довідник / Л. Ю. Іванова, А. П. Сковороднікова, Е. II. Ширяєва. - М.: Флинта: Наука, 2003.
 • 10. Кірсанова, М. В. Діловодство в органах влади та місцевого самоврядування. Нові обов'язкові правила: практ. посібник / М. В. Кірсанова, Ю. М. Аксьонов. - М .: Омега-Л, 2007.
 • 11. Крилова, І. Ю. Документування управлінської діяльності: навч, посібник / І. Ю. Крилова. - СПб .: Питер, 2007.
 • 12. Крюкова, І. II. Документування управлінської діяльності: навч, посібник / Н. II. Крюкова. - М.: ИНФРА-М, 2014.
 • 13. Кузнецов, І. І. Документаційне забезпечення управління. Документообіг та діловодство: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / І. Н. Кузнецов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Іздательетво, 2016.
 • 14. Кузнецов, С. Л. Сучасні технології документаційного забезпечення управління: навч, посібник для вузів / під заг. ред. Т. В. Кузнєцової. - М.: Изд-во МЕІ, 2010 року.
 • 15. Кузнєцова, Т. В. Документаційне забезпечення управління (діловодство) / Т. В. Кузнєцова, Т. А. Бикова. - М.: ИНФРА-М, 2013.
 • 16. Кушнерук, С. П. Документний лінгвістика: навч, посібник / С. П. Кушнерук. - М.: Флинта: Наука, 2011 року.
 • 17. Макарова, Н. В. Комп'ютерне діловодство / Н. В. Макарова, Г. С. Ніколайчук, Ю. Ф. Титова. - СПб. : Питер, 2006.
 • 18. Мильчин, А. Е. Методика редагування тексту: підручник /

A. Е. Мильчин. - М .: Логос, 2005.

 • 19. Митрофанова, В. В. Оформляємо кадрові документи: настільна книга практика / В. В. Митрофанова. - СПб. : Пітер, 2014.
 • 20. Правила російської орфографії та пунктуації. Повний академічний довідник / під ред. В. В. Лопатіна. - М.: Ексмо, 2007.
 • 21. Раздорожний, А. А. Документування управлінської діяльності: навч, посібник / А. А. Раздорожний. - М .: ИНФРА-му, 2007.
 • 22. Рахманін, Л. В. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів: навчань, посібник / Л. В. Рахманін. - М.: Флинта: Наука, 2012.
 • 23. Розенталь, Д. Е. Довідник з російської мови: правопис, вимова, літературне редагування / Д. Е. Розенталь, Е. В. Джанжакова, І. П. Кабанова. - М.: Айріс-прес, 2013.
 • 24. Сазикін, А. В. Кадрове діловодство на підставі Трудового кодексу Російської Федерації / А. В. Сазикін. - М .: Іспит 2009.
 • 25. Соколов, В. С. Документаційне забезпечення управління /

B. С. Соколов. - 3-е изд. перераб. і доп. - М .: Форум, 2010 року.

 • 26. Чуковенков, А. Ю. Ділове листування: практ. посібник / А. К). Чуковенков, В. Ф. Янкова. - М.: Справа, 2004.
 • 27. Чуковенков, А. К). Правила оформлення документів. Коментар до ГОСТ Р 6.30-2003 «Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів »/ А. Ю. Чуковенков, В. Ф. Янкова. - М.: Проспект, 2004..
.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ