ПЕРЕДМОВА

Курс фізики у вищих технічних навчальних закладах охоплює всі найважливіші розділи класичної та сучасної фізики. Випускник технічного університету зобов'язаний володіти однією з основних фундаментальних дисциплін - фізикою, твердо засвоїти принципи і підходи природничих наук, що забезпечили, особливо останнім часом, небачений технічний прогрес і різке скорочення термінів між науковими відкриттями і їх впровадженням в життя.

Все це призводить до підвищення вимог, які пред'являються до сучасного курсу фізики у вузі. Ці вимоги знаходять своє вираження в оновленні матеріалу в порівнянні з традиційними курсами, в підвищенні науково-технічного рівня і в використанні інноваційних технологій.

Завданням загальної фізики є, чи не вдаючись глибоко в подробиці розглянутих теорій і не захоплюючись математикою, дати загальне уявлення про фізичну картину світу, встановити діючі в ньому закони, вивчити основні методи фізичних досліджень і позначити області застосування цих законів і методів.

Мета книги - допомогти студентам освоїти матеріал програми, навчитися активно застосовувати теоретичні основи фізики як робочий апарат, що дозволяє вирішувати конкретні завдання і набути впевненості в самостійній роботі.

Навчальний посібник включає десять тим і представляє систематичний виклад основ класичної механіки на макроскопічному рівні. Наведено елементи спеціальної та загальної теорії відносності, розглянуто зв'язок простору-часу з тілами, що рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості світла. При цьому:

• зміст теоретичного матеріалу охоплює всі теми розділу

«Фізична механіка», що вивчаються в технічних вузах;

  • • враховуються найбільш важливі досягнення в розвитку сучасної науки і техніки;
  • • приділяється велика увага фізики різних явищ природи.

За способом подання досліджуваного матеріалу пропонований

курс фізики можна назвати дворівневим. Глави та розділи, содержащіс матеріал підвищеної складності, відмічені зірочкою (*). Студент, який має бажання отримати хорошу оцінку на іспиті, повинен освоїти матеріал, як першого, так і другого рівня складності.

Невеликий обсяг навчального посібника досягнуто шляхом ретельного відбору і лаконічного викладу матеріалу. З огляду на стислість курсу усунені зайві роз'яснення, повторення і проміжні викладки.

У посібнику наведено велику кількість малюнків, схем, графіків і гістограм, що сприяють кращому сприйняттю прочитаного матеріалу.

Посібник розроблено відповідно до чинної програми курсу загальної фізики і призначений для студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями технічних наук, техніки і технології. Підготовлено на кафедрі загальної фізики ТПУ і відповідає програмі курсу фізики вищих технічних навчальних закладів.

Призначено для міжвузівського використання студентами технічних спеціальностей, які вивчають курс фізики за очною та дистанційною програмами освіти протягом трьох семестрів.

За допомогу в підготовці посібника і цілий ряд корисних порад автори вдячні професорам кафедри загальної фізики ТПУ: Ю.І. Тюріну, І.П. Чернову, Ю.Ю. Крючкову. Особлива вдячність за редагування посібника професора В.В. Ларіонова.

Найбільш повно матеріал курсу викладено на сайті викладача http://porlal.tpu.rU/SHARED/s/SMIT, в Web course tools ТПУ і в електронному читальному залі НТВ ТПУ http://www.lib.tpu.ru.

Сподіваємося, що книга зможе послужити студентам різних спеціальностей, дійсно цікавляться проблемами точного знання.

Автори з вдячністю приймуть всі зауваження і побажання читачів, які сприяють поліпшенню курсу за адресою Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >