Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА
Переглянути оригінал

ВСТУП

Логістика - порівняно молода наука. Особливо бурхливо розвивалася вона в період Другої світової війни, коли була застосована для вирішення завдання чіткої взаємодії оборонної промисловості, тилових і постачальницьких баз і транспорту з метою своєчасного забезпечення армії озброєнням і продовольством. Згодом поняття і методи логістики знайшли застосування у виробництві і сфері товарного обігу.

Основний потенціал логістики закладений в раціоналізації управління потоками матеріалів, інформації, енергії і фінансів. Тому об'єктом вивчення комерційної логістики є матеріальні потоки і супутні їм інформаційні, фінансові і сервісні потоки на макро- і мікрорівні, а предметом - оптимізація матеріальних і супутніх їм потоків в сфері товарного обігу.

Навчальна дисципліна «Комерційна логістика» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін БЗ.В.ОД.4. Для вивчення даної дисципліни необхідні знання, вміння та навички, що формуються попередніми дисциплінами.

Найменування наступних навчальних дисциплін: логістика в транспортних системах; логістика складування; логістика розподілу. Для вивчення перерахованих вище дисциплін необхідно спиратися на знання, вміння і навички, отримані в ході освоєння дисципліни «Комерційна логістика».

Цілі навчальної дисципліни «Комерційна логістика»:

 • - освоєння студентами теоретичних знань в області комерційної діяльності та логістики: концепції; методи і моделі раціональної організації торговельних процесів;
 • - формування компетенцій, що дозволяють приймати ефективні рішення в професійній діяльності бакалаврів профілю «Логістика» в частині організації руху товару в сфері товарного обігу;
 • - вироблення у студентів розвинених уявлень про застосування теорії логістики в практичній діяльності.

Завдання дисципліни:

 • - виробити у студентів уявлення про систему руху товару в сфері товарного обігу як про єдиний техніко-технологічному та планово-економічному інтегрованому механізмі, що забезпечує просування товарів від виробництва до споживача;
 • - навчити студентів основам логістичного підходу до організації руху товару в торгівлі (закупівель, продажів, транспортування і складування товарів).

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • теоретико-методологічні основи комерційної логістики;
 • • особливості управління матеріальними потоками в функціональних областях логістики;

вміти

 • • приймати рішення по розміщенню складів;
 • • вирішувати завдання, пов'язані з організацією товароснаб- вання і транспортування 1рузов;
 • • формулювати вимоги до транспорту, до систем зберігання і складської обробки вантажів;
 • • організовувати логістичні процеси на складах підприємств торгівлі;
 • • приймати рішення щодо визначення рівня товарних запасів, за рівнем логістичного сервісу, а також вирішувати ряд інших завдань для вдосконалення товаропровідних систем;

б

володіти

 • • економічними основами логістики та управління ланцюгами поставок - основними економічними категоріями в логістиці, економічними термінами, законами і теоріями, методами економічної теорії;
 • • основами логістики та управління ланцюгами поставок - основними положеннями концепції логістики, логістичним підходом у виробничій та торговельній сфері, методами логістики;
 • • теорією менеджменту - управлінням людськими ресурсами підприємств для вирішення завдань логістики.

Пропонована програма курсу передбачає такі основні форми проведення занять: лекції, семінари (в формі опитування, дискусії, ділових ігор), індивідуальні та хрупповие консультації, самостійна робота студентів. Форми проміжного контролю - усне опитування, тестування і написання контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.

Для закріплення отриманих теоретичних знань студенти самостійно вирішують ситуаційні завдання за напрямками: управління транспортуванням вантажів; ор1анізація складської діяльності; управління запасами і закупівлями.

Цей навчальний посібник складається з п'яти глав.

У першому розділі - «Основи комерційної діяльності» - розглянуто методологічні аспекти комерційної діяльності, основні поняття і терміни, характеристика суб'єктів комерційної діяльності.

У другому розділі - «Основні положення концепції логістики» - розглядаються історія розвитку логістики в товаропровідних системах, характеристика потоків в лохістіческіх схютемах. При ізученхш функціональних областей логістики прелприятия був вхлбран класифікаційний ознака поділу за фазами матеріального потоку, що проходить через організацію: логістика постачання, виробнича, збутова і поворотна логістика.

Третя глава - «Комерційна логістика виробничого підприємства» - містить матеріали про управління матеріальними потоками на підприємстві, особливості взаємодії між підрозділами підприємства в умовах ринку продавця і покупця.

У четвертому розділі - «Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері товарного обігу» - наведені основні відомості про методологію аналізу, оптимізації та вдосконалення потоків логістичних системах в оптовій і роздрібній торгівлі.

У п'ятому розділі - «Застосування концепції логістики в галузях і сферах комерційної діяльності» - представлені відомості про організацію транспортування вантажів у міжнародному сполученні з використанням интермодальной технології. Особливості управління потоками в туризмі, сільському господарстві і при зверненні твердих побутових відходів.

Після кожної теми розміщені контрольні питання, тест і література (використана і рекомендована по темі). Послідовність роботи з навчальним посібником наступна. Після опрацювання матеріалу окремої теми слід відповісти на питання для самоконтролю. Для закріплення матеріалу навчається може працювати з тестовими питаннями двома типів.

Перший тип - питання збігається з навчальними матеріалами (пряма відповідь є в тексті теми). Другий тип (підвищеної складності) - питання на розуміння навчального матеріалу, щоб відповісти на них, треба зрозуміти навчальний матеріал і сформулювати власне знання для розуміння логістичних процесів на підприємствах. Відповіді на тестові питання можна обговорити на сторінці автора в соціальній мережі (http://vk.com/levkin.omsk).

Для методичного забезпечення навчального процесу використовується навчальний сайт доцента кафедри «Економіка транспорту, логістики та управління якістю» Левкина Григорія Григоровича www.tovarovedenie.org, де розміщені презентації лекцій з дисципліни, що вивчається, ситуаційні завдання, посилання на корисні сайти.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук