ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття комерційної діяльності

  • 1.1. Сутність комерційної діяльності
  • 1.2. Торгівля і її роль в сфері товарного обігу

Сутність комерційної діяльності

Комерційна діяльність - це вид підприємницької діяльності. Комерція - в перекладі з латинської мови означає торгівля, але є поняттям більш широким.

Одним з джерелом виникнення логістики з історичної точки зору можна вважати торгівлю, так як купці з давніх часів організовували переміщення партій товарів між регіонами.

Ще одна точка зору щодо формування логістики як сфери господарської діяльності та власне терміна «логістика», представлене в німецькій літературі. Всім відомо таке слово, як лоджія. У французькій транскрипції слово логістика звучить як «Лоджистік», що в перекладі на російську мову означає «будинок або домашнє господарство». Так ось, у французькій армії логісти-постачальники іменувалися «Лоджистік», а в російській царській армії - квартирмейстера.

Вихідною позицією в цьому напрямку може служити також управління домашнім господарством, і при найближчому розгляді ми можемо побачити, що в будь-якому сучасному домашньому господарстві (і в місті і в сільській місцевості) є багато процесів, пов'язаних з управлінням матеріальними потоками і запасами.

Застосування концепції логістики при аналізі функціонування домашніх господарств полягає в знаходженні нових шляхів підвищення ефективності використання торгового та виробничого капіталу, формування асортименту роздрібній торговельній мережі, а також в забезпеченні конкурентоспроможності всіх учасників сфери товарного обігу.

У Росії частіше головними логістами в сім'ї є господині, так як вони планують поставки і закупівлі продуктів харчування. Це щоденна робота, яка на перший погляд здається нросгой, але насправді, як і на підприємствах, вимагає точних розрахунків і своєчасного поповнення запасів. І тут також є матеріальні і пов'язані з ними фінансові та інформаційні потоки.

Комерційна діяльність спрямована на організацію актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку і задоволення потреб покупців. У сучасній літературі часто змішують поняття: підприємництво, комерційна діяльність і торгівля, що необгрунтовано, так як кожне з цих понять має свою область застосування (рис. 1).

Співвідношення підприємництва, комерційної діяль ності і торгівлі

Мал. 1. Співвідношення підприємництва, комерційної діяль ності і торгівлі

Підприємництво - це організація економічної, виробничої та іншої діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємець створює підприємство і здійснює поточне управління його господарською діяльністю. Комерційна діяльність - більш вузьке поняття, ніж підприємництво, тобто одна із сторін підприємницької діяльності.

У порівнянні з торгівлею, комерційна діяльність поняття економічно більш широке і являє собою велику сферу діяльності підприємств, спрямовану на організацію процесів купівлі-продажу товарів. В основі торгівлі завжди лежить комерційна діяльність, але не всі види комерційної діяльності зводяться тільки до торгівлі.

З цього випливає, що комерційна робота в сфері товарного обігу поняття ширше, ніж проста купівля-продаж товару. Щоб акт купівлі-продажу відбувся, фахівець} 'комерції необхідно ізучш' попит населення і ринок збу та товарів, налагодити з постачальниками і покупцями господарські зв'язки, організувати транспортування товарів, а також рекламно-інформаційну робіт} 7 по збут} 7 або продажу товарів.

Крім знань в області економіки і управління, фахівець комерції повинен володіти рядом специфічних навичок в області ділового спілкування і переговорів, вміти приймати нестандартні рішення при закупівлі і продажу товарів.

Професійна діяльність фахівця комерції здійснюється в сфері товарного обігу, яка починається зі збуту готової продукції виробничими підприємствами і закінчується продажем товарів кінцевим покупцям в роздрібній торгівлі. Спеціаліст комерції на основі профсссіональних знань повинен забезпечити ефективну комерційну діяльність і тим самим сприяти рішенню важливої соціально-економічної задачі - задоволенню потреб покупців.

Об'єктами комерційної діяльності є товари і послуги, що підлягають купівлі-продажу або обміну в сфері товарного обігу. Предметом комерційної діяльності є купівля-продаж товарів (рис. 2).

Об'єкт і предмет комерційної діяльності

Мал. 2. Об'єкт і предмет комерційної діяльності

Основні види комерційної діяльності: організаційно-комерційна; Товарознавчо-експертна; маркетингова; торгово-економічна; аналітична; торгово-закупівельна; зовнішньоторговельна.

Виділяють також різновиди комерційної діяльності.

По-перше , закупівля товарів з метою їх подальшого перепродажу. Робота, пов'язана із закупівлями, включає наступні основні операції: планування закупівель; організація придбання товарів і доставка їх на підприємство; регулювання розмірів матеріальних запасів.

По-друге, продаж товарів або послуг. Функцію продажу виконує спеціальна служба підприємства, яка організовує виконання наступних операцій: формування партій відвантаження; просування товару на ринок; пошук клієнтів; оформлення відносин з покупцями (клієнтами). У сучасних умовах успіх цієї діяльності залежить від використання маркетингу та логістики.

По-третє , торгово-посередницька діяльність на споживчому ринку, тобто, оптова та роздрібна торгівля. Участь посередників в русі товару є необхідною умовою, так як забезпечує більш широкий доступ споживачів до товару.

Таким чином, комерційна діяльність є необхідною умовою забезпечення кінцевих споживачів товарами і послугами в сфері товарного обігу і пов'язана з виконанням наступних операцій: у виробників - підготовка продукції до відправлення, її документальне оформлення, відпустка і опрузка; на складах посередників - приймання товарів, зберігання, формування комплектних партій, опрузка; в магазинах - приймання товарів за кількістю і якістю, зберігання, розміщення на прилавках, продаж товарів кінцевим п () купатель.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >