ПРАВА ВИМОГИ І РОЗПОДІЛ ЦІННОСТІ

Наше обговорення буде зосереджено на фінансових вдачі вимоги. Такі права, емітовані публічною компанією, отримали назву цінних паперів (бо вони реєструються в державних органах, що займаються регулюванням випуску та обігу цінних паперів). У сьогоднішній практиці термін «цінний папір» застосовується і до незареєстрованих випусків, коли фінансові інструменти, тобто права вимоги, розміщуються в приватному порядку.

У кожному з існуючих прав вимоги можна виділити два аспекти.

Перший - це право на грошові потоки, яке описує, як буде розподілятися грошовий потік, що генерується фірмою.

Другий - це право контролю, яке дає можливість держателю цінного папера забезпечити (захистити і реалізувати) своє право на грошові потоки. Наприклад, кредитори можуть ініціювати процедуру неспроможності (банкрутства), якщо фірма не виконує зобов'язання з обслуговування (погашення) боргу, а акціонери можуть переобрати раду директорів, який, в свою чергу, змінить менеджерів, керуючих компанією.

Наочним методом аналізу прав на грошові потоки є так звані таблиці розподілу цінності і пов'язані з ними діаграми розподілу цінності, що відображають відповідно чисельно і графічно цінність того чи іншого фінансового права вимоги на певну дату в залежності від базової цінності фірми (underlying firm value).

Цінність фірми - це цінність всіх випущених в обіг прав вимоги, в найпростішому випадку сумарна цінність боргу і власного капіталу. Якими будуть цінність боргу і цінність власного капіталу на певну дату в майбутньому, залежить від того, якою буде цінність фірми.

Розглянемо як приклад фірму з найпростішої структурою капіталу, що складається з власного капіталу і одного випуску облігацій, який повинен бути погашений через рік з виплатою номіналу в сумі 200 руб.

На рис. 1.1 представлені діаграма і таблиця розподілу цінності між кредиторами і акціонерами при настанні терміну виплати боргу.

Якщо цінність фірми на дату погашення облігацій буде менше 200 руб., Власники облігацій отримають всі активи фірми і стануть її власниками. Тобто, якщо фірма буде коштувати 100 руб., То ці 100 руб. отримають власники облігацій, а акціонери не отримають нічого. Якщо фірма буде коштувати 200 руб., Власники облігацій отримають 200 руб., А акціонери і в цьому випадку не отримають нічого. Якщо ж цінність фірми складе 300 руб., Власники облігацій отримають належні їм 200 руб., І 100 руб. дістанеться акціонерам. Якщо фірма буде коштувати 400 руб., Власники облігацій отримають 200, а решта 200 руб. - це цінність власного капіталу. Інакше кажучи, коли цінність фірми перевищить 200 руб., Цінність боргу буде дорівнює номіналу облігацій, а різниця з цінністю фірми буде цінністю леверіджірованного власного капіталу (цінністю акцій фірми). Якщо інвестору належать обидва права вимоги, то йому належить вся фірма, і її цінність на рис. 1.1 зображена похилою лінією з точок.

Діаграма і таблиця розподілу цінності власного капіталу і цінності боргу в залежності від цінності фірми на дату погашення випуску бескунонних облігацій сумарним номіналом 200 руб

Рис . 1.1. Діаграма і таблиця розподілу цінності власного капіталу і цінності боргу в залежності від цінності фірми на дату погашення випуску бескунонних облігацій сумарним номіналом 200 руб .:

.....- цінність фірми; - цінність боргу;

------ цінність власного капіталу

Діаграми такого типу - ймовірно, кращий спосіб візуалізації характеристик права на грошові потоки для облігацій, акцій та інших фінансових прав вимоги. Можливу майбутню цінність фірми (базового активу) можна інтерпретувати як базове стан {underlying state), і тому борг і власний капітал часто називають зумовленими правами вимоги {state-contingent claims) ', їх майбутні цінності залежать від майбутнього стану фірми.

Концептуально діаграми розподілу цінності корисні як засіб візуалізації і аналізу, однак їх можливості обмежені. Вони не дозволяють розкрити всю інформацію про права на грошові потоки власників цінних паперів і найкраще працюють для контрактів, що передбачають тільки один платіж в один фіксований момент часу. Наш приклад з бескупонной облігацією - наочне цьому підтвердження.

Діаграми розподілу цінності складно застосувати для ілюстрації тих властивостей прав вимоги, які самі є функцією часу або різних точок у часі. Їх складно використовувати, наприклад, для опису купонних облігацій, оскільки виплати за такими облігаціями будуть проводитися неодноразово і в різні моменти часу. Ще складніше застосувати діаграми розподілу цінності для візуалізації можливих значень цінності права вимоги, дати виплат за яким спочатку не визначені і носять випадковий характер. І тим не менше навіть в таких випадках існує, як правило, залежність між цінністю фірми і цінністю пов'язаних з її активами фінансових прав вимоги, і тому уявлення прав вимоги на грошові потоки як обумовлених прав за допомогою діаграм розподілу цінності залишається корисним, нехай і не завжди точним , інструментом аналізу таких причинно-наслідкових зв'язків.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >