ПАЙОВА І БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Відносні частки боргу, звичайних акцій і інших цінних паперів, що перебувають в обігу, складають структуру капіталу фірми. Серед усієї безлічі варіантів фінансування найпоширенішими є фінансування повністю за рахунок власного (акціонерного) капіталу або через комбінацію власного капіталу і боргу.

Власний капітал фірми, яка не має боргу, зазвичай називають нелеверіджірованним ( unlevered equity ), або власним капіталом без боргового навантаження, а власний капітал фірми, що має борг, - леве- ріджірованним власним капіталом {levered equity ), або власним капіталом з борговим навантаженням. Об'єктивно єдина російськомовна термінологія в корпоративних фінансах на сьогоднішній день не сформована, і часто як синоніми відповідно використовуються словосполучення «безричаговий» і «ричаговими власний капітал».

Фінансовий леверидж ( leverage , debt-to-equity ratio ) визначається співвідношенням позикових і власних коштів і характеризує ступінь використання фірмою боргового фінансування. Чим більша питома вага боргу в структурі капіталу, тим сильніше задіяний фінансовий леверидж. Як еквівалент терміна «фінансовий леверидж» часто використовується термін «фінансовий важіль».

Фінансування фірми тільки за рахунок власного капіталу. Уявімо, що у підприємця є можливість інвестувати 850 руб. в проект тривалістю один рік. Залежно від майбутньої ситуації в економіці, для якої різновірогідні сценарії підйому і спаду, грошові потоки проекту складуть 1400 або 880 руб. відповідно. Ця інформація зібрана в табл. 2.1.

Грошові потоки інвестиційного проекту в залежності від стану економіки, руб.

період 0

період 1

підйом

спад

-850

1400

880

Оскільки грошові потоки проекту залежать від стану економіки в цілому, проект схильний до ринкового ризику, і, як наслідок, для участі в проекті інвестор повинен отримати премію понад безризикової ставки дохідності, яку приймемо рівної ? У = 5%. Припустимо, що 9% є адекватною премією за ризик інвестування в проект, тоді вартість капіталу проекту буде дорівнює 14%.

Очікуваний через рік грошовий потік дорівнює

і ми можемо розрахувати чисту теперішню цінність цієї інвестиційної можливості NPV для підприємця:

Оскільки NPV > 0, проект є економічно привабливим.

Якщо цей проект буде профінансований повністю з власного капіталу, яку суму будуть готові заплатити інвестори за акції компанії, його реалізує? За відсутності арбітражних можливостей, ціна будь-якого цінного паперу дорівнює дисконтованою сумі її грошових потоків. У нашій умовної фірми немає інших зобов'язань, тому всі грошові потоки проекту отримають акціонери. Цінність власного капіталу фірми без боргу (value of unlevered equity ) сьогодні дорівнює приведеній цінності очікуваного грошового потоку

Таким чином, підприємець може виручити 1000 руб., Продавши всі акції (за досконалої конкуренції), і, за вирахуванням 850 руб. початкових інвестицій в проект, його чистий дохід дорівнює 150 руб. - в точності NPV проекту.

А якими будуть грошові потоки і прибутковості для інвесторів, які купили частку в проекті?

За відсутності боргу грошові потоки нелеверіджірованного власного капіталу будуть дорівнюють грошовим потокам проекту. З урахуванням того, що початкова цінність власного капіталу дорівнює 1000 руб., Прибутковість, яку отримають акціонери на свої інвестиції, складе, в залежності від стану економіки через рік, або 40%, або -12%, як показано в табл. 2.2.

Грошові потоки та прибутковості для нелеверіджірованного власного капіталу фірми, що реалізує проект, в залежності від майбутнього стану економіки

період 0

період 1

Грошові потоки, руб.

Прибутковість,%

Початкова цінність, руб.

підйом

спад

підйом

спад

1000

1400

880

40

-12

Імовірність підйому в економіці дорівнює, за умовою прикладу, ймовірності спаду, отже, очікувана прибутковість для нелеверіджірованного власного капіталу дорівнює

У підсумку, оскільки ризик фірми без боргу дорівнює ризику проекту, акціонери отримують віддачу, відповідну ризику їх інвестицій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >