ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РІШЕННЯ

1. Ліквідних цінних паперів і грошей на розрахункових рахунках у ПАТ «Мрія» немає, і настав термін погашення боргових зобов'язань на суму 36 млн руб. Цінність активів ПАТ «Мрія» дорівнює 81 млн руб. і у нього немає інших зобов'язань, крім зазначеного боргу. Припустимо, що ринок капіталу є досконалим.

За даних умов:

 • а) чому дорівнює ціна акції ПАТ «Мрія», якщо в обіг випущено 10 млн акцій?
 • б) яка кількість нових акцій необхідно випустити, щоб залучити суму, необхідну для погашення боргу?
 • в) якою буде ціна акції ПАТ «Мрія» після погашення боргу?
 • 2. Корпорація «Галоуша» планує випустити акції на суму 50 млн руб. для фінансування нового інвестиційного проекту. Очікуваний середньорічний вільний грошовий потік дорівнює 10 млн руб., Термін життя проекту не обмежений. Зараз в обігу знаходиться 10 млн акцій, і у корпорації «Галоуша» немає інших активів та інших інвестиційних можливостей. Припустимо, що ставка дисконтування, відповідна ризику вільного грошового потоку корпорації «Галоуша», дорівнює 8%, і недосконалості ринку капіталу обмежуються оподаткуванням корпорацій і витратами фінансових труднощів.

Оцініть NPV проекту корпорації «Галоуша».

Дайте відповідь на наступні питання:

 • а) чому сьогодні дорівнює ціна акції корпорації «Галоуша»?
 • б) припустимо, що в якості джерела фінансування проекту корпорація «Галоуша» використовує борг в сумі 50 млн руб. Інших запозичень у фірми немає, відсотки будуть виплачуватися щорічно, а сама сума боргу буде залишатися незмінною. Ставка податку на прибуток для корпорації «Галоуша» дорівнює 40%, і вільний грошовий потік залишається рівним 10 млн руб. щорічно.

Чому сьогодні дорівнює ціна акції корпорації Галоуша, якщо проект буде профінансований за рахунок боргу?

в) припустимо тепер, що в разі боргового фінансування очікуваний середньорічний вільний грошовий потік знизиться до 9 млн руб. за рахунок втрати частини покупців і інших витрат фінансового важеля, а ставка дисконтування залишиться рівною 8%.

Чому сьогодні дорівнює ціна акції корпорації «Галоуша» з урахуванням витрат фінансових труднощів, пов'язаних з використанням фінансового важеля?

3. ПАТ «Тракт» - транспортна компанія, в обігу перебуває 10 млн її акцій, поточне котирування 5,5 руб .. Припустимо, ПАТ «Тракт» анонсує намір знизити податкові відрахування в бюджет шляхом залучення боргу в сумі 20 млн руб. і викупу своїх акцій.

Дайте відповідь на наступні питання:

 • а) як зміниться ринкова ціна акції ПАТ «Тракт» після виходу цієї інформації, якщо ринок капіталу є досконалим?
 • б) представимо тепер, що ПАТ «Тракт» платить податок на прибуток за ставкою 25% і розпочате збільшення запозичень буде перманентним.

Якою буде ринкова ціна акції після оголошення про рекапіталізацію, якщо оподаткування прибутку є єдиним недосконалістю ринку?

 • в) додамо до оподаткування витрати фінансових труднощів. Якщо після оголошення про рекапіталізацію акції ПАТ «Тракт» виростуть до 5,75 руб., Чому дорівнює оцінка ринком витрат фінансових труднощів, пов'язаних із збільшеною борговим навантаженням?
 • 4. АТ «Лабечуг» - нелеверіджірованная компанія з очікуваним річним вільним грошовим потоком 16 млн руб. За оцінками керівництва компанії, залучення 40 млн перманентного боргу може створити суттєві ризики потрапляння в складне фінансове становище, що призведе до втрати частини покупців і менш вигідними умовами з боку постачальників. Як наслідок, вільний грошовий потік компанії з борговим навантаженням скоротиться до 15 млн в рік. «Лабечуг» платить податок на прибуток за ставкою 20%, безризикова ставка і очікувана прибутковість ринкового портфеля оцінюються в 5 і 15% відповідно, бета активів компанії дорівнює 1 , 10 .

За даних умов:

 • а) оціните АТ «Лабечуг» без левериджу;
 • б) оцініть АТ «Лабечуг» після зміни структури капіталу.
 • 5. Неосвоєний ділянку землі - це єдиний актив фірми, і її єдине зобов'язання - борг, який необхідно погасити через рік, виплативши 15 млн руб. Через рік ділянку землі буде коштувати 10 млн руб., Якщо з ним нічого нс робити. У той же час фірма може освоїти ділянку, інвестувавши 20 млн руб. сьогодні, і тоді ціна ділянки через рік виросте до 35 млн руб. Припустимо, що всі грошові потоки є безризиковими, ставка безризиковою прибутковості дорівнює 10% і оподаткування відсутній.

За даних умов:

 • а) чому дорівнює цінність власного капіталу фірми сьогодні, якщо ділянка землі залишиться неосвоєних? Чому сьогодні дорівнює цінність боргу?
 • б) чому дорівнює NPV рішення про освоєння ділянки землі?
 • в) припустимо, фірма залучає 20 млн руб. акціонерного капіталу для освоєння ділянки. Чому дорівнює цінність власного капіталу фірми сьогодні, якщо ділянка буде освоєний? Чому сьогодні буде дорівнює цінність боргу?
 • г) чи погодяться акціонери надати фірмі 20 млн руб. для освоєння ділянки землі?
 • 6. Через рік активи ПАТ «Сайка» можуть мати цінність відповідно до даних таблиці.

Імовірність,%

1

6

24

38

24

6

1

Цінність, млн руб.

70

80

90

100

110

120

130

Розподіл ймовірностей є дискретним. Іншими словами, з ймовірністю 1% цінність активів складе 70 млн руб., З імовірністю 6% вона буде дорівнює 80 млн руб. і т.д.

Уявімо, що керівник компанії розглядає рішення, яке вигідно йому, але знизить цінність активів ПАТ «Сайка» на 10 млн руб. Відмовитися від свого наміру його може змусити тільки значне зростання ризику банкрутства фірми.

За даних умов:

 • а) на скільки відсотків зросте ймовірність банкрутства ПАТ «Сайка» через рішення керівника, якщо через рік необхідно погасити борг і відсотки в сумі 75 млн руб.?
 • б) при якому розмірі підлягають погашенню боргових зобов'язань мотив відмовитися від свого наміру буде у керівника Г1ЛО найбільш сильним?
 • 7. За умови ефективного управління цінність активів ПАТ «Полімен» через рік може виявитися рівною 50,100 або 150 млн, і всі три варіанти спочатку є рівноімовірними. Однак менеджмент ПАТ може витратити частину грошових потоків на «будівництво імперії», і це знизить цінність активів на 5 млн для кожного з варіантів. Крім того, менеджмент також може вжити заходів, що ведуть до зростання ризиків фірми, так що ймовірність трьох можливих результатів складуть відповідно 50, 10 і 40%.

Дайте відповідь на наступні питання:

 • а) чому дорівнює очікувана цінність активів ПАТ «Полімен» за умови ефективного управління?
 • б) припустимо, що менеджмент піде на «будівництво імперії» в тому випадку, якщо ці витрати не призведуть до підвищення ймовірності банкрутства, і вибирає той рівень ризику, який максимізує дохід акціонерів.

Припустимо, через рік настає термін погашення боргу. Для кожної суми боргових зобов'язань, зазначених нижче, покажіть, піде чи ні менеджмент на «будівництво імперії» і чи піде він на збільшення ризиків фірми. Чому дорівнює очікувана цінність ПАТ «Полімен» в кожному із зазначених варіантів:

 • - 44 млн;
 • - 49 млн;
 • - 90 млн;
 • - 99 млн?
 • в) нехай розмір податкової економії з урахуванням персонального оподаткування інвесторів становить 10% від очікуваних виплат кредиторам і вся сума, отримана в борг, відразу виплачується акціонерам у вигляді дивідендів разом з сумою, рівної цінності вигод податкового щита. Який розмір боргу з варіантів в пункті «б» буде оптимальним для ПАТ «Полімен»? [1]
 • б) допустимо, інвестори оцінюють очікуваний потік EBIT проекту тільки на рівні 4 млн руб. на рік. Якою буде ціна акції ПАТ «Волохата лапа» в цьому випадку? Яка кількість акцій необхідно буде випустити?
 • в) припустимо, що ПАТ «Волохата лапа» випустило акції відповідно до пункту «б». Незабаром після розміщення акцій з'явилася нова інформації, переконала інвесторів, що менеджмент компанії був насправді прав в оцінках грошових потоків проекту географічної експансії. Який в цьому випадку буде ціна акції? Чому вона відрізняється від ціни, розрахованої в пункті «а»?
 • г) припустимо, тепер, що ПАТ «Волохата лапа» буде фінансувати проект за рахунок перманентного безризикового боргу в розмірі 50 млн руб. Який в цьому випадку буде ціна акції ПАТ після того, як інвестори дізнаються про плани експансії «Мохнатій лапи»? У чому дві переваги боргового фінансування?
 • 9. Грошовий потік ПАТ «Шукач» - випадкова величина, з очікуваним в наступному році значенням 50 млн руб. за оцінкою аналітиків ринку. Борг компанії - це безстроковий облігаційну позику з номіналом 100 млн руб. і річним купоном 9%. Власний капітал компанії складається з 10 млн випущених акцій, з поточною ринковою ціною 20 руб. за акцію. Балансовий розмір власного капіталу дорівнює 100 млн руб., Ставка податку на прибуток 25%. Сьогодні ПАТ «Шукач» може залучити борг на умовах прибутковості державних казначейських зобов'язань плюс 50 базисних пунктів (0,5%). Лсвсріджірованная бета компанії, розрахована відносно недавно при D: E = 25:75, дорівнює 1,3. Поточна прибутковість казначейських зобов'язань дорівнює 11,5%, ринкова премія оцінюється в 8%.

Очікуване значення ECF = 50 млн руб. в наступному році збігається і з вашими оцінками, і ви вважаєте, що він буде рости безстроково темпом 3% в рік. Остаточний грошовий потік буде в повному обсязі виплачуватимуться у вигляді дивідендів, і цільовим орієнтиром для структури капіталу ПАТ «Шукач» є D: Е = 20:80 (в ринкових оцінках).

Дайте відповідь на наступні питання:

 • а) наскільки поточна структура капіталу ПАТ «Шукач» відрізняється від цільової?
 • б) оцініть ПАТ «Шукач», виходячи з ваших очікувань. Недооціненим або переоціненим є власний капітал ПАТ, якщо борг компанії оцінений ринком коректно?
 • в) припустимо, ПАТ «Шукач» вирішує змінити на час довгострокову політику структури капіталу, викупивши частину своїх акцій за рахунок залучення довгострокового боргу в розмірі 100 млн руб. Борг буде погашений рівними платежами протягом 5 років, починаючи з наступного року, виплати кредиторам будуть здійснюватися за рахунок скорочення дивідендів. В який бік і наскільки зміниться цінність ПАТ «Шукач» в результаті цього рішення?

 • [1] ПАТ «Волохата лапа» має намір здійснити експансію в новий географічний сегмент ринку, ризики проекту експансії ідентичні ризикам существующегобізнеса. Реалізація проекту вимагає початкових інвестицій в сумі 50 млн руб., Що дозволить отримати перпетуітетний потік EBIT у розмірі 20 млн руб. ежегодно.После здійснення початкових інвестицій капітальні витрати будуть равниамортізаціі, і потреба в робочому капіталі буде залишатися незмінною. Структура капіталу ПАТ «Волохата лапа» складається з 500 млн руб. собственногокапітала і 300 млн руб. боргу (в ринкових оцінках), в обігу перебуває 10 млнобикновенних акцій. Нелеверіджірованная вартість власного капіталу равна10%, борг є безризиковим, ставка 4% річних. Ставка податку на прибуток 35%, персональних податків немає. Дайте відповідь на наступні питання: а) спочатку ПАТ «Волохата лапа» передбачає фінансувати проект путемвипуска акцій. Якою буде ціна акцій після того, як інвестори дізнаються про проектеекспансіі, якщо вони згодні з вашими оцінками ефективності проекту, але не припускали таку можливість до оголошення про неї?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >