ВИСНОВКИ

Майно АТП є складним комплексом за складом і структурі і вимагає пильної уваги з організації використання, ефективної експлуатації, своєчасному технічному обслуговуванню, ремонту і заміни зношеного новим. Тільки в цьому випадку можливо говорити про досягнення економічно ефективних результатів діяльності з урахуванням не тільки правильної організації і економічного, дбайливого управління, а й врахування чинників зовнішнього середовища. Оскільки майновий комплекс АТП включає в себе різні види ресурсів, то щодо використання кожного з них застосовуються наукові і практичні методи управління, аналізу і оцінки стану, підбору методів ефективного використання. Достатність забезпечення ресурсами також впливає на ефективність організації перевізного процесу або процесу технічного обслуговування і ремонту основних виробничих фондів. До того ж якщо для раціонального підтримки основного виробничого процесу буде бракувати трудових чи матеріальних ресурсів, загальна ефективність діяльності АТП також буде знижуватися. З цього випливає, що управління майновим комплексом АТП - складна багатоаспектна завдання, яка з'єднує не тільки економіку і організацію виробництва, але вимагає зваженого раціонального вибору методів, засобів, інструментів управлінської діяльності в синтезі з матеріальним забезпеченням виробництва автотранспортних послуг засобами і предметами праці.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >