Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Одним із напрямів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру є підготовка та реалізація заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій (запобігання і зменшення їх масштабів). Ці заходи переважно проводяться в превентивному порядку. Здавна вважалося, що набагато важливіше запобігти біді, ніж потім боротися з нею. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика показують, що витрати на проекти з попередження надзвичайних ситуацій значно нижче можливого збитку від них.

Попередження надзвичайних ситуацій забезпечується завчасним, а іноді і оперативним проведенням органами управління, силами і засобами федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій, до повноважень яких входить вирішення питань щодо захисту населення і територій від НС, комплексу заходів (превентивних заходів), спрямованих на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а також на збереження здоров'я людей, зниження розмірів збитків, завданих навколишньому природному середовищу, та матеріальних збитків у разі їх виникнення.

Превентивні заходи захисту від надзвичайних ситуацій - це вживаються завчасно заходи щодо зменшення ризику НС та пом'якшенню їх негативних наслідків, за прогнозом часу і місця виникнення небезпечних природних і техногенних явищ, як правило, на основі прогнозу їх частоти (або ймовірності за заданий інтервал часу) на певній території.

Превентивні заходи захисту можна класифікувати за мети, рівнем прийнятих рішень на їх здійснення, факторам ризику та іншими ознаками (рис. 6.4).

Зміст заходів з попередження НС різноманітне і різномасштабних. Попередження має на увазі, по-перше, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (зниження ризику їх виникнення), по-друге, зменшення можливих масштабів надзвичайних ситуацій (зниження можливих обсягів втрат і збитків).

Попередження надзвичайних ситуацій складається у вживаних завчасно організаційних, інженерно-технічних та інших заходах по зниженню можливості виникнення НС і масштабів їх наслідків. Попередження НС засноване на:

моніторинг навколишнього природного середовища, потенційно небезпечних об'єктів, діагностиці стану будівель і споруд з точки зору їх стійкості до впливу вражаючих факторів небезпечних природних і техногенних явищ;

прогнозуванні небезпек і загроз виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та наслідків впливу їх вражаючих факторів на населення, об'єкти економіки і навколишнє природне середовище.

Класифікація превентивних заходів зашиті по цілі

Рис. 6.4. Класифікація превентивних заходів зашиті по цілі

Превентивні заходи щодо запобігання (зниження можливості виникнення) НС передбачаються за наступними напрямками:

 • - Виключення (зниження частоти) подій, що ініціюють НС;
 • - Зниження ймовірності переростання небезпечного явища в НС (ініціюючого події на стихійне лихо або аварію).

Зниження частоти подій, що ініціюють НС (небезпечних природних, техногенних і соціальних явищ), досягається шляхом проведення наступних заходів:

 • - Інженерно-геологічного районування території і відповідно до його результатами раціонального розміщення об'єктів територіального економічного комплексу, зокрема, раціонального вибору майданчиків для потенційно небезпечних об'єктів;
 • - Попередження (зниження інтенсивності) деяких небезпечних природних явищ;
 • - Профілактики виникнення аварій (діагностика обладнання, планово-попереджувальні ремонти, технічне обслуговування);
 • - Боротьби з тероризмом і злочинністю.

До заходів щодо зниження ймовірності переростання небезпечного явища в НС відносяться:

 • - Інженерний захист від небезпечних природних і техногенних явищ;
 • - Фізичний захист потенційно небезпечних об'єктів від небезпечних соціальних явищ, проведення заходів щодо підвищення надійності персоналу;
 • - Забезпечення захищеності об'єктів (зниження рівнів навантажень, що виникають від небезпечних явищ);
 • - Зниження вразливості об'єктів до впливу негативних (вражаючих) чинників небезпечних природних і техногенних явищ;
 • - Забезпечення фізичної стійкості будівель і споруд;
 • - Забезпечення ефективності (зокрема, надійності) систем безпеки, що перешкоджають переростанню аварійних ситуацій в аварію.

Розглянемо комплекси заходів, що виключають події, які ініціюють надзвичайні ситуації.

Інженерно-геологічне районування території проводиться за сукупністю геологічних факторів (рельєф, будова і властивості гірських порід, гідрогеологічні умови, розвиток сучасних геодинамічних процесів і т.д.). На картах інженерно-геологічного районування виділяються ділянки за ступенем їх придатності для господарського освоєння, по стійкості до впливу небезпечних природних явищ. Таке ранжирування територій дозволяє забезпечити високу якість і надійність створюваних об'єктів, а також їх оптимальне інвестування.

Крім карт інженерно-геологічного районування, для сейсмонебезпечних районів складаються карти детального сейсмічного районування та мікрорайонування. На них території поділяються за ступенем сейсмічної небезпеки (сейсмічної бальності) з урахуванням конкретних геологічних, структурно-тектонічних, гідрогеологічних, геоморфологічних умов і сейсмодінаміческіх властивостей порід, що складають ці території.

З використанням результатів інженерно-геологічного районування проводиться раціональне розміщення територіальних комплексів розселення і господарства. Безпечні ділянки рекомендуються для розміщення важливих об'єктів, наприклад, житлових зон з високою щільністю населення або великих об'єктів життєзабезпечення (електростанції, транспортні комунікації та ін.), Небезпечні - залишають вільними від забудов, створюють там зони відпочинку, лісопарки тощо

На основі спеціальних досліджень ряду майданчиків здійснюється вибір майданчиків з умови забезпечення безпеки людей для розміщення потенційно небезпечних об'єктів, наприклад АЕС. Впливають факторами є населення, геологічні та сейсмічні характеристики передбачуваної майданчики, а також характеристики навколишнього середовища. Питання раціонального розміщення небезпечних об'єктів більш детально будуть розглянуті в розділі 8.

Серед заходів щодо попередження своє місце займають заходи, спрямовані на зниження інтенсивності (сили) можливих небезпечних природних явищ або навіть на їх запобігання. Зокрема, для зниження сили землетрусів може проводитися провокування (передчасний скидання напруг) землетрусів меншої сили за допомогою ядерного вибуху, потужних генераторів коливань. Можливо запобігання (зниження сили) таких явищ, як град, лавини, селі, сніг, дощ.

Профілактика виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру заснована на проведенні діагностики обладнання, планово-попереджувальних ремонтів, підвищенні якості технічного обслуговування. За даними Ростехнагляду, основною причиною високої аварійності в промисловості є знос основних фондів у всіх галузях економіки і низькі темпи їх оновлення через незадовільний фінансово-економічного становища більшості підприємств. Профілактиці аварій сприяють також процедури державного регулювання промислової безпеки.

У комплексі заходів щодо попередження НС важливе місце займають зусилля по зниженню ймовірності переростання небезпечних явищ в надзвичайні ситуації.

Серед них особливе місце відводиться інженерного захисту населення і територій.

У ході інженерно-геологічного і сейсмологічного районування часто з'ясовується, що навіть найбільш сприятливі для освоєння ділянки недостатньо стійкі і мало захищені від небезпечних природних явищ. Іноді виникає необхідність в освоєнні свідомо несприятливих територій, наприклад, знижених ділянок морських узбереж і долин річок, схилів гір, територій з закарстованими і просадними грунтами. У цьому випадку одним з найважливіших елементів превентивних заходів стає інженерний захист населення і територій.

Інженерний захист населення і територій здійснюється в зонах можливих руйнівних землетрусів, затоплень і підтоплень, зсувів, обвалів, карсту, селевих потоків, снігових лавин. Вона проводиться з метою зниження ризику переростання небезпечних явищ у НС і полягає в зведенні інженерно-технічних споруд для захисту від вражаючих факторів, викликаних характерними для даної території небезпечними природними та техногенними явищами, тобто створенні фізичних бар'єрів, що знижують рівні негативних (вражаючих) чинників небезпечних явищ.

Основними об'єктами інженерного захисту є населення, об'єкти господарської інфраструктури і території.

Для захисту керівництва країни, органів управління, військ, персоналу підприємств (організацій) і населення від НС мирного і воєнного часу використовуються такі захисні споруди - спеціальні фортифікаційні споруди, військові фортифікаційні споруди і захисні споруди цивільної оборони. Ці споруди призначені для укриття людей від вражаючих факторів зброї і деяких вражаючих факторів, що виникають при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру.

Небезпека повеней, сходу селів, снігових лавин, зсувів усуває або знижує будівництво захисних дамб та інших спеціальних споруд, водовідвідних каналів, підпірних стінок. Знижують небезпеку стихійних лих спеціальні роботи з інженерної підготовки територій: відсипання грунту та підвищення рівня поверхні, будівництво дренажних споруд, заходи щодо посилення несучої здатності грунтів (ущільнення, закріплення, зневоднення і багато іншого).

Раціонально сплановані і послідовно реалізовані заходи інженерного захисту забезпечують зниження можливих людських і матеріальних втрат на 30-40%, а в сейсмо, селе- і лавинонебезпечних районах - на 70-80%. Проте проведення інженерно-технічних заходів вимагає значних капітальних вкладень.

Більш докладно інженерний захист населення і територій буде розглянута в розділі 9. Однак одного аспекту інженерного захисту - підвищення фізичної стійкості будівель і споруд - доцільно торкнутися вже зараз.

Однією з головних причин масової загибелі людей при стихійних лихах вважається Безплановість (часто стихійна) забудова міст, яка випереджає розвиток міської інфраструктури та заходи з інженерної підготовки територій. Статистика показує, що при стихійних лихах загибель більшості людей пов'язана з обваленням житлових і промислових будівель. Є значний обсяг спеціальних знань, узагальнюючих накопичений досвід і дозволяють розробляти принципово нові конструкції будівель і споруд підвищеної фізичної сталості. Таке будівництво визнано соціально прийнятним і економічно виправданим. Воно обходиться, як правило, на 2-12% дорожче вартості будівництва звичайних будинків, а отримуваний ефект незрівнянно вище, якщо врахувати не тільки економічні, але й соціальні, екологічні, психологічні та інші фактори, що є невід'ємними компонентами сталого розвитку суспільства.

У ряді випадків соціально виправдано будівництво, що вимагає великих додаткових витрат. Так, в Бангладеш, де за останні 30 років від циклонів і штормів загинуло близько 750 тис. Осіб, здійснюється вкрай дороге будівництво спеціальних притулків на морському узбережжі. Це двох-чотириповерхові будинки, зведені на укріплених бетонних колонах висотою 7-8 м (вище рівня хвиль) або на намитих земляних пагорбах. У кожній конкретній місцевості потрібно знайти прості, не потребують великих витрат, методи реконструкції існуючих будівель, які б підвищували їх стійкість до небезпечним природним явищам.

Необхідність заходів протидії землетрусам в нашій країні викликана високою сейсмічною активністю на Північному Кавказі, Далекому Сході, Алтаї, Саянах, Прибайкалля, Якутії. Це вимагає вжиття заходів щодо підвищення сейсмостійкості потенційно небезпечних об'єктів, житлових будівель та гідротехнічних споруд. З появою нових карт загального сейсмічного районування території Російської Федерації вимоги до сейсмостійкості об'єктів, розташованих у згаданих районах, істотно зросли - у відповідності з новими оцінками балльность можливих землетрусів підвищена на 2-3 одиниці. Це означає, що багато міст і промислові підприємства, розміщені в цих районах, фактично опинилися за новими нормами не здатні протистояти руйнівним землетрусам. Тепер більше 70% населення сейсмонебезпечних регіонів проживає в будинках, що не відповідають вимогам з сейсмостійкості (з дефіцитом сейсмостійкості), тобто піддаються сейсмічної загрозі. Тому в сейсмонебезпечних районах сейсмостійке будівництво та сейсмоукрепленіе будівель і споруд, побудованих без урахування сейсмічності, є дуже актуальною державним завданням.

Важливу роль в управлінні техногенними ризиками грають відповідні системи безпеки. Забезпечення ефективного функціонування організаційних і технологічних систем безпеки, якими повинні оснащуватися потенційно небезпечні об'єкти, є важливим напрямком діяльності з попередження надзвичайних ситуацій. Завдання подібних систем безпеки можуть бути зведені до двох груп:

 • - В об'єктах одноразового застосування, який не функціонують в процесі експлуатації - запобігання задіяння (передчасного спрацьовування) від зовнішніх факторів (аварійних та вражаючих впливів, несанкціонованих дій) або переклад об'єктів в безпечний стан з точки зору можливого впливу на навколишнє середовище у випадку значної ймовірності такого спрацьовування ;
 • - У функціонуючих об'єктах - запобігання розвитку аварійних передумов в аварію або обмеження наслідків аварії.

Основними видами систем безпеки за принципом дії є системи, в яких застосовуються пасивні або активні методи захисту.

Пасивна, або жорсткий захист заснована на створенні фізичних бар'єрів на шляху поширення аварійних факторів до критично важливих з точки зору безпеки вузлам потенційно небезпечного об'єкта, а також на шляху виходу з об'єкту і поширення вражаючих факторів. Подолання цих бар'єрів вимагає витрати великої кількості енергії.

Активна, або функціональна захист включає чутливі елементи (датчики), що стежать за станом потенційно небезпечного об'єкта і фіксуючі виникнення аварійних ситуацій, а також системи, що перешкоджають розвитку передумов ситуації в аварію або знижують її наслідки. У місцях можливого підвищення концентрації вибухопожежонебезпечних парів і газів встановлюються аналізатори-сигналізатори довибухових концентрацій.

Системи безпеки потенційно небезпечних об'єктів чаші всього засновані на принципі переривання (придушення) аварійного процесу або несформованого небезпечного фактора, а також отключающие з функціональної схеми об'єкта аварійні блоки. Системи запобігання виникнення аварій включають блокувальні і запобіжні пристрої (клапани, фільтри, плавкі вставки тощо), системи пожежогасіння, системи безаварійної зупинки технологічних процесів (наприклад, ядерних реакторів), локалізації джерел аварії та аварійного енергопостачання.

Розвиток теорії та практики управління безпекою складних технічних систем йде головним чином по шляху пред'явлення підвищених вимог до якості обладнання, систем управління та персоналу, що обмежують можливі негативні техногенні впливи на навколишнє середовище і людину. Перспектива ж управління безпекою цих систем пов'язана з їх проектуванням з урахуванням критеріїв безпеки, можливості виникнення в таких системах в процесі експлуатації ланцюжків подій, які в звичайній ситуації не приводять до небезпечних станів, але при певному збігу обставин можуть стати причиною аварій.

Послідовне освоєння системних методів проектування складних технічних систем дозволить у майбутньому вирішити завдання попередження виникнення великих аварій і катастроф. Ці методи проектування засновані на наступних принципах:

 • - Принцип багаторівневого захисту (створення послідовних рівнів захисту, що зменшують ймовірність аварій і обмежують їх наслідки). Цей принцип застосовується для компенсації потенційних помилок людини або відмов технічних пристроїв. Принцип реалізується в першу чергу шляхом створення серії бар'єрів для утримання енергії або небезпечних речовин, які повинні бути порушені, перш ніж може бути завдано шкоду людині і навколишньому середовищу;
 • - Принцип комбінованого захисту (об'єднання систем жорсткою і функціональної захисту об'єкту від аварій);
 • - Принцип одиничної відмови (об'єкт повинен залишатися безпечним при відмові будь-якого елемента);
 • - Принцип безпечного відмови (відмови системи аварійного захисту повинні сприяти її помилкового спрацьовування, але не допускати переростання аварійної ситуації в аварію);
 • - Принцип незалежності і різноманітності, коли системи забезпечення безпеки проектуються так, щоб вплив дефектів, помилок, відмов на працездатність системи було мінімальним. При цьому незалежність досягається фізичним, функціональним і просторовим рознесенням, а різноманітність - різнотипністю фізичних, методичних і апаратних принципів реалізації;
 • - Принцип надійності та живучості, коли забезпечується високий рівень надійності функціонування найважливіших елементів в нормальних умовах експлуатації і при проектних зовнішніх впливах;
 • - Принцип природної технічної безпеки, який реалізується шляхом застосування автономних спеціальних засобів захисту, максимально спрощеною і надійної конструкції технічної системи, мінімізації рівня запасеної енергії і шкідливих речовин, а також винятком впливу помилок оператора на розвиток аварійних процесів. В якості перспективної стратегії забезпечення безпеки розглядається застосування біонічних принципів, тобто проектування складних технічних систем із внутрішньо властивою їм безпекою;
 • - Принцип самозахищеності систем (створення систем з пасивними і внутрішньо притаманними характеристиками безпеки). Пасивні засоби захисту діють автономно, засновані на знанні законів природи і тому свідомо володіють високою надійністю.

При реалізації останнього принципу необхідне дотримання наступних правил:

 • - Максимальне спрощення робочих процесів, конструкції і систем управління потенційно небезпечним об'єктом з метою підвищення надійності;
 • - Мінімізація запасеної енергії і шкідливих речовин, небезпечних при реалізації аварійної ситуації;
 • - Мінімізація ролі помилок людини в ініціюванні та розвитку аварійних процесів та підвищення тривалості періоду, коли втручання людини не обов'язково.

Як уже згадувалося, важливою цільової складової попередження надзвичайних ситуацій (поряд з їх запобіганням) є пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій, або в інших термінах, зниження розмірів можливих втрат і збитків, зменшення масштабів наслідків.

Відомо, що в основі виникнення стихійних лих і природних катастроф лежать процеси і явища, енергетична міць яких непорівнянна з можливостями людства з протидії їм. Людина здатна запобігти лише малу їх частину (деякі селі, лавини, град та ін.). Те ж саме в техніці. Не може бути попереджено, наприклад, розвиток аварії з автомобілем при великій швидкості його руху і, отже, кінетичної енергії, розвиток вибуху - виділення енергії протягом малого проміжку часу, тобто великої потужності.

У зв'язку з цим профілактична робота по відношенню до таких небезпечних природних і техногенних явищ зводиться не тільки до їх запобігання, поки ще не пізно, але в основному до вживання заходів по зниженню шкоди, що завдається ними людям та навколишньому природному середовищу.

Комплекс завчасних заходів щодо пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій включає:

 • - Превентивну локалізацію зон можливого впливу вражаючих факторів джерел надзвичайних ситуацій;
 • - Підготовку до ліквідації НС (підтримання в готовності системи управління, сил і засобів територіальних і функціональних підсистем РСЧС до ліквідації наслідків НС; створення запасів матеріальних засобів; підготовку до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, підтримання в готовності аварійно-рятувальних формувань, вдосконалення аварійно-рятувальних засобів; створення страхового фонду документації і т.д.);
 • - Підготовку об'єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій;
 • - Захист населення (забезпечення засобами захисту, підготовку евакуаційних заходів) та багато іншого;
 • - Здійснення першочергового життєзабезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

Метою державної політики з протидії НС є забезпечення захисту населення, його життя і здоров'я. У зв'язку з цим здійснення комплексу заходів, що забезпечують захист населення, є найважливішим напрямком діяльності органів державної влади в галузі забезпечення природної та техногенної безпеки. У відповідності з Федеральним законом "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" захисту від НС підлягає все населення Російської Федерації, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території Росії.

Заходи щодо підготовки до захисту населення проводяться завчасно. Саме вони, в основному, забезпечують при виникненні надзвичайної ситуації пом'якшення її наслідків. Ці заходи плануються і здійснюються диференційовано з урахуванням особливостей конкретних районів, міст та об'єктів економіки, ступеня реальної природної та техногенної небезпеки, природно-кліматичних та інших місцевих умов. Обсяги, зміст і терміни проведення цих заходів визначаються виходячи з принципу розумної достатності, економічних можливостей держави або окремих регіонів щодо їх реалізації.

Складовою частиною комплексу заходів захисту в НС, крім розглянутої інженерного захисту, є радіаційна, хімічна, медична, протипожежний захист населення, а також його евакуація. Питання захисту населення будуть окремо розглянуті в главі 9.

Одним з напрямків діяльності в області зниження ризику і пом'якшення наслідків НС є підготовка органів управління, сил і засобів до ліквідації надзвичайних ситуацій, оперативного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Від того, наскільки швидко буде надана допомога постраждалим, прийняті заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ ураження, значною мірою залежать масштаби наслідків НС. Досвід показує, що скорочення часу початку аварійно-рятувальних робіт в завалах будівель з 6:00 до 1:00 зменшує людські втрати на 30-40%, а підвищення темпів робіт у два рази збільшує число врятованих на 35%.

Завчасна підготовка в країні до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій організується і проводиться федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, встановлених Федеральним законом "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" на основі відповідних програм і планів.

У процесі цієї підготовки здійснюється також підготовка до здійснення першочергового життєзабезпечення населення в умовах надзвичайної ситуації, що при успішному його проведенні дозволяє знизити втрати серед населення і таким чином пом'якшити наслідки НС.

Успіх попередження і ліквідації надзвичайної ситуації у вирішальній мірі залежить від організації дій органів управління та сил РСЧС, ефективності управління проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. В основі організації цих робіт лежать завчасно розроблені на всіх рівнях РСЧС, у всіх її підсистемах і ланках плани дій щодо попередження та ліквідації НС. Ці плани розробляються на основі оцінки ризику виникнення НС для відповідній території, прогнозування варіантів можливої при цьому обстановки, аналізу можливих рішень для проведення робіт.

З метою узгодження змісту планів вихідні дані, необхідні для планування, доводяться до органів управління нижчих рівнів РСЧС. З боку органів управління вищих рівнів РСЧС здійснюється методичне керівництво плануванням. Розроблені проекти планів розглядаються, узгоджуються і затверджуються головами відповідних вищестоящих комісій з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

Плани дій з попередження і ліквідації НС уточнюються при виникненні загрози і безпосередньо в процесі робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук