Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

Компетенція Центрального банку РФ в області грошово-кредитної політики

У літературі поняття "грошово-кредитна політика" визначається по-різному. Так, існує визначення, згідно з яким грошово-кредитна політика - це система заходів, спрямована на обмеження грошових коштів в обігу, підтримання стабільності ціп, забезпечення економічного зростання та протидія можливим кризовим явищам.

Відповідно до іншого визначенням грошово-кредитна політика - це складова частина єдиної державної економічної політики, що виявляється у впливі на кількість грошей в обігу з метою досягнення стабільності цін, забезпечення максимально можливої зайнятості населення, а також зростання реального обсягу виробництва1) -

У ст. 4 Закону про ЦБР обов'язок з розробки та проведення єдиної державної грошово-кредитної політики покладається на ЦБР, який здійснює цю функцію у взаємодії з Урядом РФ. Так як відповідно до ст. 15 Федерального конституційного закону від 17декабря 1997 № 2-ФКЗ "0 Уряді Російської Федерації" Уряд РФ забезпечує проведення єдиної кредитної, фінансової та грошової політики, безпосередня робота з її розробки та проведення лягає на ЦБР. У відповідності зі ст. 21 Закону про ЦБР для реалізації даної функції ЦБР бере участь у розробці економічної політики Уряду РФ. Уряд РФ і ЦБР інформують одна одну про передбачуваних діях, координують свою політику, проводять взаємні консультації.

Безпосередньо розробкою основних напрямів грошово-кредитної політики займається Рада директорів ЦБР. Так, "Основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на 2011 рік і період 2012 і 2013 років", схвалені Радою директорів ЦБР 12 листопада 2010, акцентують увагу на наступних моментах.

У найближчі роки російській економіці необхідно подолати наслідки світової фінансово-економічної кризи і вийти на траєкторію стійкого зростання. У зв'язку з цим головною метою грошово-кредитної політики в майбутній трирічний період є утримання інфляції в межах 5-7% в річному вираженні. Забезпечення контролю над інфляцією і підтримка її на стабільному рівні сприятиме формуванню низьких інфляційних очікувань, пожвавленню ділової активності.

З метою підвищення ефективності грошово-кредитної політики ЦБР продовжить рух у бік вільного курсоутворення, не перешкоджаючи динаміці обмінного курсу рубля, що формується на основі фундаментальних макроекономічних чинників. При цьому ЦБР збереже свою присутність на внутрішньому валютному ринку з метою згладжування надмірних коливань рублевої вартості бівалютного кошика.

Скорочення інтервенцій на внутрішньому валютному ринку, підвищення гнучкості обмінного курсу рубля і поступове згортання антикризових заходів сприятимуть посиленню ролі процентної політики ЦБР в зниженні інфляції та інфляційних очікувань економічних агентів.

З метою підвищення ефективності своїх дій ЦБР при проведенні грошово-кредитної політики буде враховувати ситуацію на фінансових ринках, ризики, обумовлені зростанням грошових агрегатів, кредитів і цін на активи; буде приділяти особливу увагу ширшого аналізу тенденцій в динаміці грошових і кредитних показників, щоб своєчасні дії у сфері грошово-кредитної політики та банківського регулювання та нагляду могли сприяти запобіганню виникнення дисбалансів у фінансовому секторі економіки.

Основними інструментами і методами грошово-кредитної політики ЦБР згідно зі ст. 35 Закону про ЦБР є:

  • 1. Процентні ставки по операціях ЦБР для впливу на ринкові процентні ставки. У ч. 1 ст. 37 ФЗ про ЦП передбачено, що ЦБР може встановлювати одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки.
  • 2. Нормативи обов'язкових резервів. Комерційний банк зобов'язаний мати в ЦБР рахунок для зберігання обов'язкових резервів. Розмір обов'язкових резервів у процентному відношенні до зобов'язань кредитної організації (норматив обов'язкових резервів), а також порядок депонування обов'язкових резервів в ЦБР встановлюються Радою директорів; нормативи обов'язкових резервів не можуть перевищувати 20% зобов'язань кредитної організації і можуть бути диференційованими для різних кредитних організацій (ч. 1 ст. 38 Закону про ЦБР).
  • 3. Операції на відкритому ринку (купівля-продаж казначейських векселів, державних облігацій, інших державних цінних паперів).
  • 4. Рефінансування (кредитування) кредитних організацій.
  • 5. Валютні інтервенції (купівля-продаж іноземної валюти на валютному ринку з метою впливу на курс рубля і сумарний попит і пропозиція грошей).
  • 6. Встановлення орієнтирів зростання грошової маси виходячи з основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики.
  • 7. Прямі кількісні обмеження, встановлення лімітів на рефінансування кредитних організацій і проведення кредитними організаціями окремих видів банківських операцій.
  • 8. Емісія облігацій від свого імені, розміщуваних і обертаються серед кредитних організацій.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук