Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

17 липня 1990 Президією Верховної Ради РРФСР було прийнято постанову "Про освіту Російського корпусу рятувальників". Реалізуючи цю постанову, Рада Міністрів РРФСР в цілях радикального поліпшення роботи щодо захисту населення і народногосподарських об'єктів при надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, надання цій роботі загальнонаціональної значимості, зведення її в ранг державної політики постановою від 27 грудня 1990 № 606 утворив Російський корпус рятувальників на правах Державного комітету РРФСР.

Однак уже в перші місяці діяльності Російського корпусу рятувальників позначилися труднощі його функціонування як державно-громадської організації, недолік повноважень для якісного виконання покладених на нього завдань. У зв'язку з цим постановою Президії Верховної Ради РРФСР від 30 липня 1991 № 1617-1 Російський корпус рятувальників був перетворений в Державний комітет РРФСР з надзвичайних ситуацій (ГКЧС РРФСР).

Основними напрямами державної політики, покладеними в основу діяльності створеного ГКЧС РРФСР на період його становлення, були:

 • - Розробка принципів побудови Російської системи попередження і дій у надзвичайних ситуаціях в умовах переходу до ринкової економіки та реформування органів державного управління Російської Федерації;
 • - Створення законодавчої та нормативної бази захисту населення, навколишнього середовища та забезпечення стійкості економіки при виникненні надзвичайних ситуацій;
 • - Розробка державних цільових та науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайних ситуацій, захист населення при їх виникненні, підвищення стійкості функціонування народного господарства;
 • - Створення аварійно-рятувальних сил;
 • - Організація підготовки інженерних і наукових кадрів в інтересах РСЧС;
 • - Організація міжнародного співробітництва Російської Федерації в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

У листопаді 1991 року Указом Президента РРФСР (№ 221 від 19 листопада) ГКЧС РРФСР був знову реорганізований. На базі Державного комітету та Штабу цивільної оборони РРФСР був створений Державний комітет у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих при Президентові РРФСР, який після ще деяких перетворень в 1994 році був реорганізований (Указ Президента Російської Федерації від 10 січня 1994 "Про структуру федеральних органів виконавчої влади") до Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (МНС Росії). Важливою мірою щодо посилення МНС Росії і розширенню його можливостей стала передача Міністерству в листопаді 2001 р Державної протипожежної служби.

Внаслідок вказаних реорганізацій був утворений федеральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений на вирішення завдань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, пожежної безпеки, а також від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, який в даний час досить успішно вирішує покладені на нього завдання, отримав визнання в країні і за кордоном.

До основних завдань, що вирішуються МНС Росії, відносяться:

 • - Реалізація державної політики у галузі цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки;
 • - Здійснення за рішенням Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації заходів з організації та ведення цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж, а також заходів з надзвичайного гуманітарного реагування, у тому числі за межами країни;
 • - Здійснення відповідно до законодавства спеціальних, дозвільних, наглядових і контрольних функцій, а також нормативного регулювання питань, віднесених до компетенції міністерства;
 • - Здійснення управління в галузі цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки, а також координації діяльності федеральних органів виконавчої влади у цій галузі;
 • - Здійснення в установленому порядку збору та обробки інформації в галузі цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки, а також обміну цією інформацією.

Однак для здійснення в країні всього комплексу завдань, пов'язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій, недостатньо було одного федерального органу виконавчої влади. Була потрібна державна система, що об'єднує в собі всі необхідні на різних рівнях для протидії надзвичайним ситуаціям органи управління, сили і засоби, якої і стала утворена постановою Уряду від 18 квітня 1992 № 261 Російська система попередження і дій у надзвичайних ситуаціях (РСЧС), перетворена в 1995 році після прийняття Федерального закону "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" в єдину державну систему попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Основною метою створення цієї системи було об'єднання зусиль федеральних органів виконавчої влади, органів представницької і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій, їх сил і засобів для проведення ефективної діяльності в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, зашиті від них населення і територій в мирний час.

Створення РСЧС здійснювалося з урахуванням наступних принципів:

 • - Захисту від надзвичайних ситуацій та їх наслідків повинно підлягати все населення Російської Федерації, а також інші громадяни, територія, об'єкти економіки, матеріальні та культурні цінності Російської Федерації;
 • - Організація та проведення заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій є обов'язковою функцією федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також організацій незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності;
 • - Реалізація заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій повинна здійснюватися з урахуванням поділу предметів ведення, повноважень і влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування;
 • - Організаційна структура системи повинна відповідати державному устрою Російської Федерації і вирішуваним завданням;
 • - При формуванні системи повинен дотримуватися комплексний підхід, що передбачає облік всіх видів надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, всіх стадій їх розвитку, усього розмаїття їх наслідків, а також усіх можливих заходів з протидії їм і необхідного для цього складу учасників;
 • - Система повинна будуватися з урахуванням визнання "ненульового ризику", тобто факту неможливості виключити ризик виникнення надзвичайних ситуацій у всіх випадках потенційних загроз, віддання переваги превентивної безпеки, що передбачає, насамперед, профілактичну роботу, спрямовану на максимально можливе зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

У відповідності з Федеральним законом "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" основними завданнями створеної системи є:

 • - Розробка та реалізація правових і економічних норм щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • - Здійснення цільових та науково-технічних програм, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій та підвищення стійкості функціонування організацій, а також об'єктів соціального призначення у надзвичайних ситуаціях;
 • - Забезпечення готовності до дій органів управління, сил і засобів, призначених і виділяються для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Збір, обробка, обмін та видача інформації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • - Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • - Прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;
 • - Створення резервів фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Здійснення державної експертизи, нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • - Ліквідація надзвичайних ситуацій;
 • - Здійснення заходів щодо соціального захисту населення, постраждалого від надзвичайних ситуацій, проведення гуманітарних акцій;
 • - Реалізація прав і обов'язків населення в області зашиті від надзвичайних ситуацій, а також осіб, що безпосередньо беруть участь в їх ліквідації;
 • - Міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
 • - РСЧС об'єднує органи управління, сили і засоби федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій, до повноважень яких входить вирішення питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (рис. 7.1).

Організаційна структура системи будується за територіально-виробничим принципом, складається з територіальних і функціональних підсистем і має п'ять рівнів управління (федеральний, регіональний, територіальний, місцевий, об'єктовий).

Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

Рис 7.1. Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

До федерального рівню відносяться органи управління, сили і засоби центрального підпорядкування федеральних органів виконавчої влади.

Регіональний рівень РСЧС утворений з урахуванням районування території Росії, яка поділена на 6 регіонів: Центральний (м.Москва), Північно-Західний (м.Санкт-Петербург), Південний (м Ростов-на-Дону), Приволзько-Уральський (г . Єкатеринбург), Сибірський (м Красноярськ) і Далекосхідний (м Хабаровськ). Кожен регіон охоплює території декількох суб'єктів Російської Федерації (рис 7.2). До регіонального рівня відносяться органи управління (РЦ ГОЧС), сили і засоби регіонального підпорядкування.

Територіальні підсистеми РСЧС створюються в суб'єктах Російської Федерації для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в межах їх територій і складаються з ланок, відповідних адміністративно-територіальним поділом цих територій. До територіального рівня відносяться органи виконавчої влади, сили і засоби суб'єктів Російської Федерації з елементами функціональних підсистем, дислокованих на їх територіях.

Ланки (місцевий рівень) створюються в муніципальних утвореннях (район, населений пункт) для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в межах їх територій. Місцевий рівень охоплює території муніципальних утворень, а об'єктовий - територію підприємства, установи, організації. Функціональні підсистеми РСЧС створюються федеральними органами виконавчої влади в міністерствах, відомствах та організаціях Російської Федерації для організації робіт щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у сфері їх діяльності і доручених їм галузях економіки.

Кожен рівень РСЧС має координуючі органи, постійно діючі органи управління, спеціально уповноважені на рішення завдань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, органи повсякденного управління, сили і засоби, резерви фінансових і матеріальних ресурсів, системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

Управління РСЧС полягає в цілеспрямованій діяльності керівного складу та органів управління щодо розвитку і вдосконалення РСЧС, підтримці її територіальних і функціональних підсистем в готовності до вирішення покладених на них завдань і практичного їх виконання у повсякденній діяльності, при загрозі виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій.

Районування Російської Федерації по регіонах ГОЧС

Рис. 7.2. Районування Російської Федерації по регіонах ГОЧС

Система управління РСЧС будується за територіально-виробничим принципом. При цьому забезпечується оперативність, стійкість і безперервність управління.

Загальне керівництво функціонуванням РСЧС здійснюється Урядом Російської Федерації. Безпосереднє керівництво функціонуванням РСЧС покладено на МНС Росії, яке в межах своїх повноважень здійснює координацію діяльності федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

З метою координації діяльності органів управління, сил і засобів на всіх рівнях управління РСЧС створюються колегіальні координуючі органи - комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки (КЧС і ПБ).

Комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки як колегіальні органи об'єднують у своєму складі відповідальних представників різних відомств відповідного рівня, до компетенції яких входить вирішення питань, пов'язаних із захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій, що дозволяє завчасно реалізувати заходи з попередження надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення - оперативно мобілізувати сили і ресурси відповідній території на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

У складі РСЧС створені і функціонують:

 • - На федеральному рівні - Урядова комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки;
 • - Відомчі комісії з надзвичайних ситуацій у федеральних органах виконавчої влади;
 • - На територіальному рівні - комісії з надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
 • - На місцевому рівні - комісії з надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування;
 • - На об'єктовому рівні (в організаціях) - об'єктові комісії з надзвичайних ситуацій.

Названа Урядова комісія є координуючим органом, утвореним для забезпечення узгодженості дій органів виконавчої влади, державних та інших організацій з метою реалізації єдиної державної політики в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та забезпечення пожежної безпеки.

Рішення, що приймаються Урядовою комісією відповідно до її компетенції, є обов'язковими для всіх федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Основними завданнями Урядової комісії є:

 • - Розробка пропозицій щодо реалізації єдиної державної політики в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки;
 • - Координація діяльності органів управління та сил єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Забезпечення узгодженості дій федеральних органів виконавчої влади при вирішенні питань у галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

Для реалізації цих основних завдань Урядова комісія:

 • - Розробляє пропозиції щодо вдосконалення відповідних федеральних нормативних правових актів;
 • - На основі прогнозів розробляє і реалізує заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;
 • - Берете участь розробці відповідних федеральних цільових і науково-технічних програм і сприяє їх реалізації;
 • - Розробляє пропозиції щодо розвитку та забезпечення функціонування РСЧС, здійснює заходи щодо проведення узгодженої науково-технічної політики щодо розвитку її сил і засобів;
 • - Розробляє пропозиції щодо ліквідації великомасштабних надзвичайних ситуацій - федерального і регіонального рівня, проведенню гуманітарних операцій;
 • - Перед внесенням до Уряд розглядає проекти щорічних Державних доповідей про стан захисту населення і територій Російської Федерації від надзвичайних ситуацій, організовує підготовку пропозицій в Уряд і рекомендацій на місця з питань своєї компетенції.

Основні завдання комісій з надзвичайних ситуацій інших рівнів аналогічні перерахованим, але в них враховується специфіка відповідного рівня, його реальні потреби і можливості.

Робочими органами комісій з надзвичайних ситуацій є відповідні постійно діючі органи управління РСЧС, спеціально уповноважені на рішення завдань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (органи управління ГОЧС).

На федеральному рівні таким органом управління є МНС Росії.

На регіональному рівні комісії з надзвичайних ситуацій не створюються, а органами управління є регіональні центри у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (РЦ ГОЧС), які створені в кожному регіоні для здійснення повноважень МНС Росії на території військового округу.

На регіональний центр покладаються такі основні завдання:

реалізація єдиної державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на території відповідного регіону;

участь у здійсненні за рішенням Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих заходів з організації та ведення цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на території відповідного регіону;

здійснення координації функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій;

здійснення в установленому порядку збирання, обробки та обміну інформацією в галузі цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

здійснення в межах своїх повноважень управління з'єднаннями, військовими частинами та організаціями військ цивільної оборони, дислокованими на території відповідного регіону Російської Федерації, пошуково-рятувальною службою МНС Росії, а також інші завдання.

Слід зазначити, що тривалий час на територіальному, місцевому та об'єктовому рівнях функції постійно діючих органів управління РСЧС виконували штаби у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, які після прийняття Федерального закону "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" постановою Уряду Російської Федерації від 23 листопада 1996 № 1396 "Про реорганізацію штабів у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій" були перетворені в органи управління, спеціально уповноважені на рішення завдань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, при або у складі органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій.

У зв'язку з цим на територіальному рівні органами управління ГОЧС є міністерства, комітети, головні управління, управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, створювані у складі або при органах виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

на місцевому рівні - органи управління ГОЧС (управління, відділи), створювані при органах місцевого самоврядування;

на об'єктовому рівні (в організаціях) - відділи, сектори (спеціально призначені особи) у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій організацій.

Керівники постійно діючих органів управління РСЧС (органів управління ГОЧС) за посадою є заступниками керівників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій.

З метою забезпечення безперервного оперативного управління РСЧС, збору, обробки і передачі оперативної інформації створюються органи повсякденного управління, що включають в себе:

 • - Оперативно-чергові служби органів управління ГОЧС суб'єктів Російської Федерації, міст та інших населених пунктів, віднесених до груп з цивільної оборони (центри управління в кризових ситуаціях, оперативно-чергові зміни, оперативні чергові), у тому числі Центр управління в кризових ситуаціях МНС Росії ;
 • - Чергово-диспетчерські служби та спеціалізовані підрозділи федеральних органів виконавчої влади та організацій.

Для безпосереднього управління ліквідацією конкретної надзвичайної ситуації на базі органів управління ГОЧС можуть створюватися нештатні органи управління - оперативні штаби або оперативні групи.

Органи повсякденного управління размешаются на пунктах управління, що оснащуються відповідними засобами зв'язку, оповіщення, збору, обробки і передачі інформації і підтримуваних у стані постійної готовності до використання.

Системи зв'язку та оповіщення РСЧС являють собою організаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку та оповіщення, а також каналів загальнодержавної, відомчих і комерційних мереж зв'язку, що забезпечують передачу інформації та сигналів оповіщення в інтересах органів управління ГОЧС. Вони базуються на стаціонарних та рухомих вузлах зв'язку органів управління ГОЧС.

У системі зв'язку МНС Росії використовуються лінії і канали супутникової, радіо, радіорелейного і дротового зв'язку. Вона будується за принципом раціонального поєднання мереж загального користування та прямого зв'язку, що дозволяє більш ефективно використовувати єдиний ресурс зв'язку, підвищити її живучість, врахувати специфічні особливості зв'язку.

Системи оповіщення створені на федеральному, територіальному та місцевому рівнях управління.

Система централізованого оповіщення федерального ланки служить для доведення сигналів управління і забезпечує доведення в автоматизованому режимі встановлених сигналів і мовної інформації до всіх РЦ ГОЧС і структур центрального підпорядкування.

У більшості суб'єктів Російської Федерації створені і знаходяться на постійному чергуванні територіальні системи централізованого оповіщення.

Безпосереднє оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється системою оповіщення територіальних і місцевих рівнів за рахунок використання електросіренного оповіщення, мереж радіо і телевізійного мовлення.

Складовою частиною територіальних систем оповіщення є створювані в районах розміщення потенційно небезпечних об'єктів (атомних станцій, гідровузлів, хімічних та інших небезпечних об'єктів) локальні системи оповіщення. Цими системами оповіщається не тільки персонал даних об'єктів, а й проживає поблизу них населення.

Найважливішою складовою частиною РСЧС є її сили і засоби. Вони виконують такі основні завдання:

 • - Моніторинг, спостереження і лабораторний контроль за станом навколишнього природного середовища та потенційно небезпечними об'єктами з метою прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, своєчасне доведення моніторингової, прогнозної та іншої інформації до органів управління РСЧС;
 • - Здійснюють заходи інженерної, радіаційної, хімічної, протипожежної, медичного захисту;
 • - Ліквідують надзвичайні ситуації, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи при надзвичайних ситуаціях;
 • - Здійснюють евакуаційні заходи із зон надзвичайних ситуацій в безпечні райони;
 • - Проводять роботи з першочерговому життєзабезпечення населення, постраждалого у надзвичайних ситуаціях;
 • - Відновлюють та підтримують громадський порядок у зонах надзвичайних ситуацій;
 • - Підтримують формування в постійній готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, здійснюють навчання і підвищення професійної кваліфікації особового складу.

Сили і засоби РСЧС підрозділяються на сили і засоби спостереження і контролю і сили і засоби ліквідації надзвичайних ситуацій.

До силам і засобам спостереження і контролю РСЧС відносяться:

 • - Служби (заснування) та організації федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють спостереження і контроль за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, аналіз впливу шкідливих факторів на здоров'я населення;
 • - Ветеринарна служба Мінсільгоспу Росії;
 • - Служби (установи) спостереження та лабораторного контролю за якістю харчової сировини та продуктів харчування Мінсільгоспу Росії і Мінекономрозвитку Росії;
 • - Геофізична служба Російської академії наук, оперативні групи постійної готовності Росгідромету і підрозділи Росатома;
 • - Установи мережі спостереження та лабораторного контролю цивільної оборони.

До силам і засобам ліквідації надзвичайних ситуацій РСЧС відносяться:

 • - Війська цивільної оборони;
 • - Сили і засоби Державної протипожежної служби МНС Росії;
 • - Сили і засоби пошуково-рятувальної служби МНС Росії;
 • - Формування та установи Всеросійської служби медицини катастроф;
 • - Формування ветеринарної служби та служби захисту рослин Мінсільгоспу Росії;
 • - Воєнізовані служби Росгідромету з активного впливу на гідрометеорологічні процеси;
 • - Формування цивільних організацій цивільної оборони територіального, місцевого і об'єктового рівнів;
 • - Спеціально підготовлені сили і засоби Збройних Сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань, призначені для ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Аварійно-технічні центри Росатома;
 • - Служби пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів цивільної авіації Мінтрансу Росії;
 • - Аварійно-рятувальні служби і формування Мінтрансу Росії та інших федеральних органів виконавчої влади, відбудовні і пожежні поїзда МШС Росії;
 • - Інші воєнізовані і невоєнізовані протипожежні, аварійно-рятувальні, аварійно-відновлювальні, відновлювальні та аварійно-технічні формування федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій.

З перерахованих сил і засобів ліквідації надзвичайних ситуацій виділяються сили постійної готовності - аварійно-рятувальні формування, укомплектовані з урахуванням забезпечення роботи в автономному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають у стані постійної готовності. Вони при надзвичайній ситуації найчастіше залучаються до роботи у складі сил першого і другого ешелону.

Сили і засоби ліквідації надзвичайних ситуацій РСЧС використовуються ешелоновану.

У першому ешелоні діють:

 • - Відомчі аварійно-рятувальні формування (газо- і гірничорятувальники);
 • - Сили і засоби Державної протипожежної служби МНС Росії;
 • - Підрозділи швидкої медичної допомоги;
 • - Підрозділи постійної готовності військ цивільної оборони;
 • - Чергові підрозділи пошуково-рятувальної служби МНС Росії.

Термін їх прибуття в район лиха - не більше 30 хв.

Основними завданнями сил і засобів цього ешелону є: локалізація надзвичайної ситуації, гасіння пожеж, організація радіаційного та хімічного контролю, проведення пошуково-рятувальних робіт, надання першої медичної допомоги постраждалим.

Якщо сили і засоби першого ешелону не здатні впоратися із завданням з ліквідації надзвичайної ситуації, залучаються сили та засоби другого ешелону:

 • - Сили другого ешелону Державної протипожежної служби МНС Росії;
 • - Підрозділи військ цивільної оборони;
 • - Підрозділи пошуково-рятувальної служби МНС Росії;
 • - Відомчі і територіальні аварійно-рятувальні формування постійної готовності;
 • - Спеціалізовані підрозділи екстреної медичної допомоги (протиопікові та ін.).

Термін їх прибуття в район лиха - не більше трьох годин.

Основними завданнями сил і засобів другого ешелону є: проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, радіаційної та хімічної розвідки, локалізація радіоактивних забруднень, хімічних і біологічних заражень, життєзабезпечення постраждалого населення, надання спеціалізованої медичної допомоги.

Якщо сили і засоби другого ешелону також не здатні впоратися з ліквідацією виниклої надзвичайної ситуації, то в третьому ешелоні до дій залучаються:

 • - Додаткові сили Державної протипожежної служби МНС Росії;
 • - З'єднання та військові частини військ цивільної оборони;
 • - Підрозділи пошуково-рятувальної служби МНС Росії;
 • - Відомчі і територіальні аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні формування;
 • - З'єднання та військові частини Збройних Сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань;
 • - Спеціалізовані підрозділи будівельно-монтажних організацій та інші.

Термін їх прибуття в район лиха - від трьох годин до кількох діб.

Основними завданнями сил і засобів третього ешелону є: радіаційний і хімічний контроль, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлення первинного життєзабезпечення в районах лиха (подача води, електроенергії, тепла, відновлення транспортних комунікацій, забезпечення харчуванням і т.п.).

Як правило, ліквідація надзвичайних ситуацій здійснюється силами і засобами того об'єкта, ланки, територіальної та функціональної підсистем РСЧС, на території чи об'єктах яких вони виникли.

Якщо масштаби виниклої надзвичайної ситуації такі, що відповідна комісія з надзвичайних ситуацій, її сили і кошти не можуть самостійно впоратися з локалізацією та ліквідацією надзвичайної ситуації, вона звертається за допомогою до вищестоящої комісії з надзвичайних ситуацій.

РСЧС може функціонувати в трьох режимах: у режимі повсякденної діяльності, режимі підвищеної готовності, режимі надзвичайної ситуації.

При нормальній виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної та гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій і пожеж РСЧС функціонує в режимі повсякденної діяльності.

При загрозі виникнення надзвичайної ситуації або її виникненні, в залежності від обстановки рішенням керівника органу виконавчої влади в межах відповідної конкретної території встановлюється один з наступних режимів функціонування РСЧС:

 • - Режим підвищеної готовності - при погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, пожежної та гідрометеорологічної обстановки, при отриманні прогнозу про можливість виникнення надзвичайних ситуацій;
 • - Режим надзвичайної ситуації - при виникненні і під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Залежно від режиму функціонування РСЧС проводяться заходи різної цільової спрямованості.

У режимі повсякденної діяльності:

 • - Спостереження і контроль за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і на прилеглих до них територіях;
 • - Планування та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, забезпечення безпеки та підготовці заходів щодо захисту населення, зменшення можливих втрат і збитків, а також щодо підвищення стійкості функціонування об'єктів економіки у надзвичайних ситуаціях;
 • - Вдосконалення підготовки органів управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, сил і засобів до дій при надзвичайних ситуаціях, організація навчання населення способам захисту і діям при цих ситуаціях;
 • - Створення і поповнення резервів фінансових і матеріально-технічних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • - Здійснення цільових видів страхування;
 • - Участь у проведенні завчасних заходів з підготовки до ведення цивільної оборони.

У режимі повсякденної діяльності управління РСЧС здійснюється з пунктів постійного розташування органів повсякденного управління.

У режимі підвищеної готовності:

 • - Формування при необхідності оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливої надзвичайної ситуації, вироблення пропозицій щодо її нормалізації;
 • - Посилення чергово-диспетчерських служб;
 • - Посилення спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
 • - Вжиття заходів щодо захисту населення і навколишнього природного середовища, щодо забезпечення стійкості функціонування об'єктів економіки;
 • - Приведення в стан готовності сил і засобів, уточнення планів їх дій і висування при необхідності в передбачуваний район дій.

У режимі підвищеної готовності управління РСЧС здійснюється з пунктів постійного розташування органів повсякденного управління, а при необхідності, з використанням допоміжних пунктів управління (рухомих і стаціонарних).

У режимі надзвичайної ситуації:

 • - Висунення оперативних груп в район надзвичайної ситуації;
 • - Визначення меж зони надзвичайної ситуації;
 • - Організація ліквідації надзвичайної ситуації, здійснення заходів захисту населення і територій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, евакуація населення;
 • - Здійснення заходів щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки, першочерговому життєзабезпечення населення, наданню медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів;
 • - Організація безперервного контролю за станом навколишнього природного середовища в районі надзвичайної ситуації, за обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях.

У режимі надзвичайної ситуації управління РСЧС здійснюється з повсякденних і (або) допоміжних пунктів управління (рухомих і стаціонарних) в залежності від розвитку надзвичайної ситуації.

Фінансування утримання органів управління, сил і засобів РСЧС і проведених ними заходів здійснюється з різних джерел:

На федеральному рівні за рахунок коштів федерального бюджету на підставі бюджетної заявки і коштів федеральних органів виконавчої влади.

На територіальному та місцевому рівнях:

 • - За рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації на підставі бюджетних заявок;
 • - За рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • - За рахунок коштів, отриманих з позабюджетних джерел (штрафи за правопорушення в галузі зашиті населення і територій від надзвичайних ситуацій; за договорами від страхових компаній і товариств взаємного страхування, цільові кредити, добровільні внески підприємств промисловості і транспорту на даній території і інші джерела) - за рішенням керівників органів управління РСЧС.

На об'єктовому рівні (в організаціях) - за рахунок коштів організацій.

Фінансування заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру здійснюється за рахунок коштів організацій, що знаходяться в зонах надзвичайних ситуацій, коштів федеральних органів виконавчої влади, відповідних бюджетів, страхових фондів та інших джерел. При відсутності або недостатності цих коштів виділяються фінансові кошти з резервного фонду Уряду Російської Федерації.

Для забезпечення заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення можливості екстреного залучення необхідних коштів в РСЧС створюються резерви матеріальних ресурсів:

 • - Запаси матеріальних ресурсів для проведення першочергових робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що накопичуються у складі державного матеріального резерву за рахунок коштів федерального бюджету;
 • - Резерви матеріальних ресурсів федеральних органів виконавчої влади - за рахунок коштів федеральних органів виконавчої влади;
 • - Резерви матеріальних ресурсів суб'єктів Російської Федерації - за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
 • - Місцеві резерви матеріальних ресурсів - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • - Об'єктові резерви матеріальних ресурсів - за рахунок власних коштів організацій.

Резерви матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій включають в себе запаси продовольства, харчової сировини, медичного майна, медикаментів, інженерного майна, речового майна, транспортних засобів, засобів зв'язку, будівельних матеріалів, палива, засобів індивідуального радіаційного та хімічного захисту і ін. Вони формуються виходячи з прогнозованих видів і масштабів надзвичайних ситуацій, передбачуваного обсягу робіт з їх ліквідації, а також максимально можливого використання наявних сил і засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Резерви матеріальних ресурсів размешаются на об'єктах, призначених для їх зберігання в тих місцях, звідки можлива оперативна їх доставка в зони надзвичайних ситуацій. Так, резерв МНС Росії (резерв Міністра) розмішається в кожному регіональному центрі у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих при одній з військових частин військ цивільної оборони.

Діяльність з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в якості своєї обов'язковою складовою включає міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Співпраця організовується шляхом укладення договорів, угод та інших міжнародних актів, створення спільної правової бази з питань взаємної або колективної зацікавленості, роботи в рамках найбільших спеціалізованих міжнародних організацій.

Росія здійснює тісну співпрацю з державами-учасницями СНД. У 1993 р з ініціативи Росії було підписано угоду між урядами держав-учасниць СНД "Про взаємодію в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру". Відповідно до цієї угоди утворений і функціонує Міждержавна Рада з надзвичайних ситуацій.

У 1994 р створена Міждержавна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, що об'єднала національні системи держав-учасниць СНД, створений Корпус сил СНД, призначений для надання допомоги постраждалим державам у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Міжнародне співробітництво досить успішно здійснюється і з рядом інших держав. Підписано кілька десятків різних міждержавних угод Росії з різними країнами з питань взаємодії в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Найбільш успішно і регулярно це співробітництво здійснюється з Австрією, Німеччиною, Норвегією, США, Францією, Фінляндією, Швейцарією, Швецією та іншими державами.

За досить короткий час Росія і РСЧС в особі МНС Росії стала повноправним партнером низки авторитетних міжнародних організацій, таких як Управління ООН з координації гуманітарних питань, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Всесвітня продовольча програма (ВПП), Програма ООН з розвитку (ПРООН), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші.

Завершуючи розгляд організаційних засад єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, доцільно в якості підсумків в узагальненому вигляді нагадати про основні функції системи.

Вирішуючи завдання щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, РСЧС є важливим елементом системи національної безпеки країни. Основними напрямками діяльності, здійснюваними в рамках РСЧС, є:

 • - По-перше, розробка пропозицій щодо державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та організація її реалізації. РСЧС здійснює цю функцію, об'єднавши органи управління, сили і засоби країни. Об'єднавча роль РСЧС виявилася конструктивною. Вперше держава отримала єдину універсальну систему з достатньою повнотою повноважень, об'єднаними силами і ресурсами, здатністю до широкого маневру, що створило умови для проведення скоординованих заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • - По-друге, управління функціонуванням РСЧС. Керівний орган РСЧС - МНС Росії наділене функцією координації діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. З метою підвищення ефективності цієї діяльності відповідно до Положення про РСЧС, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 30.12.2003 р № 794 (у редакції постанови Уряду Російської Федерації від 27.05.2005 р № 335) на кожному з п'яти рівнів РСЧС створюються координаційні органи єдиної системи, у тому числі на федеральному рівні - Урядова комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки. Комісії очолюються відповідно керівниками зазначених органів і організацій або їх заступниками, що дозволяє оперативно і без додаткових погоджень приймати рішення, пов'язані з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпеченням захисту населення, організовувати їх виконання.

Положенням про РСЧС також визначені основні завдання комісій та встановлено, що перелік завдань, що виконуються комісіями різного рівня може бути доповнений рішеннями відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та організацій відповідно до законодавства Російської Федерації. Провідна роль у забезпеченні узгодженості дій належить Урядової комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

 • - По-третє, контрольна функція. Контроль в РСЧС здійснюється з метою забезпечення дотримання федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та організаціями законодавчих, інших нормативних правових актів, норм, стандартів і правил у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та усунення фактів їх порушення. Контроль у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є спеціальним видом контролю і на федеральному рівні здійснюється МНС Росії (при необхідності - спільно з федеральними наглядовими органами, державними наглядовими і контрольними органами інших федеральних органів виконавчої влади або їх структурними підрозділами). На територіальному та місцевому рівнях контроль у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування через відповідні органи управління ГОЧС;
 • - По-четверте, виробнича діяльність. Вона полягає в тому, що РСЧС проводить практичні роботи з профілактичним заходам, спрямованим на попередження надзвичайних ситуацій, зменшення їх масштабів, зниження втрат і збитків від них, а також здійснює аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в ході ліквідації виниклих надзвичайних ситуацій. Цей напрямок діяльності РСЧС є основним і реалізується її органами управління, силами і засобами. За час функціонування РСЧС в результаті її виробничої діяльності відвернені сотні надзвичайних ситуацій, врятовано сотні тисяч людей, зменшений збитків на десятки мільярдів рублів;
 • - По-п'яте, функція навчання. Вона включає в себе підготовку та підвищення кваліфікації фахівців РСЧС, а також навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Це обов'язкова функція органів управління РСЧС всіх рівнів. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців РСЧС організовується в Академії цивільного захисту МНС Росії, установах підвищення кваліфікації, на відповідних курсах, у спеціальних навчально-методичних центрах і безпосередньо за місцем роботи. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється в закладах середньої та вищої освіти, за місцем роботи в організаціях та за місцем проживання;
 • - По-шосте, що забезпечує функцію, яка передбачає матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності РСЧС. Налагоджені за роки існування РСЧС системи її фінансового та матеріального забезпечення дозволяють в достатній мірі успішно справлятися з дуже складними проблемами забезпечення заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Нарешті, по-сьоме, міжнародне співробітництво. Відкритість нашої держави дозволяє здійснювати цілеспрямовану інтеграцію РСЧС в складаються в Європі та світі системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

В цілому слід зазначити, що за час з моменту створення (1992) РСЧС пройшла шлях становлення та розвитку, а тепер успішно функціонує, вирішуючи покладені на неї завдання щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Запитання і завдання

 • 1. У чому роль держави з питань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій?
 • 2. Сформулюйте цілі та принципи державної політики в галузі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
 • 3. Перелічіть основні напрями державної політики у розглянутій області.
 • 4. Назвіть основні федеральні питання, що стосуються попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.
 • 5. Яке основний зміст Федерального закону "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру"?
 • 6. Розкажіть про обший організації єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, перерахуйте її основні структурні елементи.
 • 7. Які завдання МНС Росії і РСЧС?
 • 8. Назвіть режими функціонування РСЧС, розкажіть про загальний зміст її функціонування при кожному режимі.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук