ПРИНЦИП КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Цей принцип закладений в основнополагающіх міжнародних документах і становить один з основних етики соціального педагога. У липні 1994 р в м Коломбо (Шрі Ланка) загальні збори Міжнародної федерації соціальних працівників прийняло документ «Етика соціальної роботи: принципи і стандарти». Він складається з двох частин: «Міжнародна декларація етичних принципів соціальної роботи» та «Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників». У першому документі проголошені такі етичні принципи: кожна людина унікальна, що вимагає до нього уваги з позиції моральності; кожна людина має право на свободу в задоволенні своїх потреб, не ущемляючи права інших людей, зобов'язаний вносити свій вклад у покращення добробуту суспільства;

кожне суспільство, незалежно від форми правління, має прагнути до забезпечення максимуму благ для всіх своїх громадян; соціальні працівники прихильні принципам соціальної справедливості (поважають права кожної людини і соціальних груп, керуючись «Декларацією ООН про права людини» та іншими міжнародними конвенціями цієї організації); соціальний працівник зобов'язаний використовувати весь свій професійний досвід для надання допомоги своїм клієнтам; соціальна робота заснована на відмові від соціальної дискримінації (незалежна від статі, віку, віросповідання, політичних переконань, статевої орієнтації і т.д); соціальна робота заснована на принципах захисту недоторканності клієнта, дотриманні професійної таємниці (навіть якщо це суперечить чинному законодавству); соціальна робота заснована на принципі участі клієнта і співробітництва з ним (клієнти, в свою чергу, повинні брати найактивнішу участь у вирішенні власних проблем); клієнти завжди повинні бути проінформовані соціальним працівником про цілі і наслідки (ризик і користь) цих спільних дій; соціальна робота заснована на принципах самовизначення клієнтів, тобто зведення до мінімуму будь-якого примусу; соціальна робота несумісна прямо або побічно з підтримкою окремих осіб, груп, політичних сил або владних структур, що пригнічують своїх співгромадян, які використовують тероризм, тортури та інші антигуманні засоби.

Ці принципи реалізуються через сукупність правил: відстоюйте права клієнта на взаємну довіру, на таємницю і конфіденційність, на відповідальне використання інформації; збір і передача інформації іншим особам проводиться тільки в рамках професійної діяльності, здійснюваної в інтересах клієнта, якого попередньо інформують про необхідність таких дій; ніяка інформація не повідомляється без попереднього повідомлення та згоди клієнта, крім випадків, коли клієнт не може бути відповідальним за свої вчинки або коли це може стати серйозною загрозою для інших осіб; клієнт має доступ до будь-якої стосується його інформацією;

Цінуйте і поважайте особисті устремління, ініціативу і індивідуальні особливості клієнта; прагнете завжди допомагати клієнту бути відповідальним за свої дії; якщо по ряду причин професійна допомога не може бути надана на даному рівні, то клієнта інформують про це і він діє на свій розсуд;

Соціальний педагог не має права не повчати клієнта, наказувати щось йому, не забороняти. Необхідно надихати і спонукати клієнта до дії, ініціативи, творчості, поважаючи гідність і унікальність його особистості; вміти бути неформальним в роботі з клієнтом, виконувати роль порадника, помічника клієнта у вирішенні їм власних проблем; будувати взаємини на основі діалогу, на рівних; завжди виходити з принципів гуманізму, милосердя, не засуджувати, не докоряти клієнта; попереджати можливості негуманного або дискримінаційної поведінки по відношенню до клієнта; захищати його від фізичного або душевного дискомфорту, небезпеки або приниження; дотримуватися високі моральні стандарти своєї поведінки, виключаючи будь-які хитрощі, введення кого-небудь в оману, нечесні дії. Загальне правило для соціального педагога - завжди діяти тільки в інтересах клієнта.

Порушення професійних норм або помилки, зазвичай розцінюємо як халатність, визначаються як «порушення професійних норм внаслідок безтурботності, некомпетентності або із заздалегідь обдуманими намірами». Фахівці можуть переслідуватися в судовому порядку за порушення секретності, які не повідомлення про підозру на погане поводження з дитиною; неувага до службових зловживань, словесним і іншим образам, загрозу фізичного насильства, образи дією і ін.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >