ПОПУЛЯЦІЯ.

Сукупність особин одного виду, які тривалий час населяють певний простір, що розмножуються шляхом вільного схрещування і в тій чи іншій мірі ізольованих один від одного, називаю популяцією. У генетичному сенсі популяція - це просторово-часова група перехресних між собою особин одного виду Популяція є елементарною біологічною структурою, здатне до еволюційних змін. Популяції виявляються елементарним одиницями, а види - якісними етапами процесу еволюції. Сукупність генотипів усіх особин популяції утворює генофонд. Популяцій і види, незважаючи на те, що складаються з безлічі особин, цілісні. Цілісність популяцій та видів пов'язана з взаємодією особин в популяція і підтримується обміном генетичного матеріалу в процесі половог розмноження. Популяції та види завжди існують в певному середовищі включає як біотичні, так і абіотичні компоненти. Конкретне середовище протікання процесу еволюції, що йде в окремих популяціях, - спільнота, біоценоз.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >