БІОСФЕРА.

Взаємозв'язок різних спільнот, обмін між ними речовиною і енергією дозволяє розглядати всі живі організми Землі і середовище їх існування як одну дуже протяжну і різноманітну екосистему - біосферу. Біосфера - ті частини земних оболонок (літо-, гідро-і атмосфери), які протягом геологічної історії підпадали під вплив живих організмів і несуть сліди їх життєдіяльності Біогеоценози, що утворюють в сукупності біосферу нашої планети, взаємопов'язані кругообігом речовин і енергії. У цьому вирі житт на Землі виступає як провідний компонент біосфери. Біогеоценоз є незамкнуту систему, має енергетичні «входи» В і «виходи», що зв'язують сусідні біогеоценози. Обмін речовин межд сусідніми биогеоценозами може здійснюватися в газоподібному, рідко і твердій фазах, а також у формі живої речовини (міграції тварин) Крім живої речовини в складі біосфери є відстале (неживе) речовина, а також складні за своєю природою біокосні тіла. До їх складу входять як живі організми, так і видозмінене неживе речовина. До біо-відсталим тіл відносяться грунти, мули, природні води.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >