ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯМ ВИДІВ МАТЕРІЇ. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ

Господи, дай мені розум і душевний спокій, щоб прийняти смиренно то, чт я не в силах змінити; дай мені мужність щоб змінити те, що я в змозі змінити; дай мені мудрість, о господи, щоб не плутати перше з другим!

з Еклізіаста

Вся сукупність елементарних частинок з їх взаємодіями проявляє себе макроскопічно в формі речовини та поля. Поле, на відміну від речовини, має особливі властивості. Фізична реальність електромагнітного поля видно хоча б з того, що існують радіохвилі Джерелом електромагнітного поля є рухомі заряджені частинки. Взаємодія зарядів відбувається за схемою: частка - поле -В частка. Поле є переносником взаємодії. У деяких умовах поле може «відірватися» від своїх джерел і вільно поширюватися в просторі. Таке поле носить хвильовий характер.

Як отримують відомості про стан речовини зірок? Атомні процеси, які відбуваються у зовнішніх оболонках зірок, супроводжуються випромінюванням електромагнітних хвиль. Одним з таких процесів являетс збудження атомів, що веде до випромінювання ряду характерних «порцій» У електромагнітного поля (спектр). У кожного хімічного елемента є свій, тільки йому властивий спектр випромінювання. Аналізуючи, наприклад сонячне світло (світло є електромагнітним випромінюванням) з допомогу оптичних приладів, можна визначити хімічний склад і відсотково зміст елементів у зовнішніх оболонках Сонця.

У сучасній природничо-наукової картині світу як речовина, так і поле складаються з елементарних частинок, а частинки взаємодіють дру з одним, взаємно перетворюються. На рівні елементарних частинок відбувається взаємоперетворення поля і речовини. Так, фотони можуть превратітьс в електронно-позитронного пари, а ці пари в процесі взаимодействи знищуються (анігілюють) з утворенням фотонів. Більш того вакуум теж складається з частинок (віртуальних частинок), які взаємодіють як один з одним, так і зі звичайними частинками. Таким чином фактично зникають кордони між речовиною і полем і навіть межд вакуумом, з одного боку, і речовиною і полем - з іншого. На фунда ментальному рівні все грані в природі дійсно виявляються умовними. У сучасній природничо-наукової картині світу речовина і поле взаємно перетворюються. Тому сьогодні робляться наполегливі спроби створити єдину теорію всіх видів взаємодій.

При наявності декількох полів для визначення результуючого взаємодії застосовують принцип суперпозиції. Принцип суперпозиції в природознавстві дозволяє отримувати результуючий ефек від накладення (суперпозиції) декількох незалежних взаимодействи як суму ефектів, що викликаються кожним взаємодією окремо. Він справедливий для систем, що описуються лінійними рівняннями Принцип суперпозиції широко використовується в механіці, теорії коливань і хвильової теорії фізичних полів. У квантовій механіці принци суперпозиції відноситься до хвильовим функціям. Згідно з цим фізична система може також знаходитися в стані, описуваному любо лінійною комбінацією цих функцій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >