ВИСНОВКИ

 • 1. Під біосферою Вернадський розумів тонку оболонку Землі, в якій вс процеси протікають під прямим впливом живих організмів. Біосфера розташовується на стику літосфери, гідросфери та атмосфери в діапазоні від 11 км вглиб Землі до 33 км над Землею.
 • 2. Крім рослин і тварин Вернадський включає сюди і людство вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходо геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність люде робить на іншу живу речовину.
 • 3. Екологія вивчає взаємодію організмів з навколишнім середовищем, создава цілісну картину на основі всієї доступної інформації. При цьому термодинамічний підхід відіграє одну з провідних ролей. Екологія вивчає організаці і функціонування надорганізменних систем різних рівнів: популяцій співтовариств, екосистем. Якщо вчення про біосферу відразу підняло біологію з уровн окремих видів до цілісності вищого порядку, то екологія вивчає різні рівні цілісності, проміжні між организменного і глобальним.
 • 4.1 <важливих висновків екології відносяться:
  • - кожен організм може існувати тільки за умови постійної тісно зв'язку з середовищем, тобто з іншими організмами і неживою природою;
  • - життя з усіма її проявами справила глибокі зміни на наше планеті. Вдосконалюючись в процесі еволюції, живі організми все ширше поширювалися на планеті, стимулюючи перерозподіл енергії і речовини;
  • - розміри популяцій зростають до тих пір, поки середовище може витримувати і подальше збільшення, після чого досягається рівновага. Чисельність їх коливається поблизу рівноважного рівня;
  • - принцип рівноваги грає в живій природі величезну роль. Природно рівновагу існує між організмом і навколишнім його неживої середовищем Безліч рівноваг підтримують загальну рівновагу в природі.
 • 5. Ноосфера - нове геологічне явище на нашій планеті. У ній вперше людина стає найбільшою геологічною силою. Він може і повинен перебудовувати своєю працею і думкою все, з чим стикається у своєму житті. У завдання людини епохи ноосфери входить правильне, раціональне використання ресурсо Землі без порушення екологічної рівноваги у всіх напрямках.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >