ВИСНОВКИ

  • 1. Під системою розуміють сукупність компонентів і стійких, повторюваних зв'язків між ними. Поділ систем на прості і складні є фундаментальним в природознавстві. Серед усіх складних систем найбільший інте представляють системи з так званої зворотної зв'язком.
  • 2. Наявність механізму зворотного зв'язку дозволяє зробити висновок про те, чт система переслідує якісь цілі, тобто що її поведінка доцільно. Наука, яка першою почала дослідження подібних систем, отримала назву кібернетики.

Кібернетика - це наука про управління складними системами з негативним зворотним зв'язком.

  • 3. Системний підхід в науці XX ст. - міждисциплінарний напрямок досліджень, що полягає в розгляді об'єкта з точки зору взаимодействи частини і цілого. Для системного підходу характерно саме цілісний розгляд встановлення взаємодії складових частин або елементів сукупності, що не-зведення властивостей цілого до властивостей частин.
  • 4. Системний підхід в корені підриває колишнє уявлення про природничо картині світу, коли природа розглядалася як проста сукупність різних процесів і явищ, а не тісно взаємопов'язаних і взаімодействующі систем, різних як за рівнем своєї організації, так і за складністю. Процес пізнання природних і соціальних систем може бути успішним лише тоді, когд в них частини і ціле будуть вивчатися не в протиставленні, а у взаимодействи один з одним, аналіз супроводжуватися синтезом.
  • 5. Виділення біоценозів дозволяє використовувати методи математичного моделювання в екології. При такому моделюванні найчастіше зустрічаються ситуації: У конкуренції і співіснування; симбіозу; хижака - жертви.
  • 6. Математичне моделювання різних систем використовується в сучасно природознавстві як міждисциплінарна методика дослідження.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >