ВИСНОВКИ

  • 1. При певних нерівноважних умовах у відкритій системі за рахунок внутрішніх перебудов можуть виникнути впорядковані структури. Цю особливість застосуванн системи назвали самоорганізацією, а самі структури, що виникають в дисипативних системах при нерівних необоротних процесах, Пригожин назвав диссипативними. Під впливом дії великомасштабних флуктуацій виникають колективні форми руху, між якими починається конкуренція, станься відбір стійких, виникають нові структури.
  • 2. Стійкі стану не втрачають стійкості при флуктуації параметрів -В вплив флуктуацій погашається за рахунок внутрішніх процесів. Нестійкі системи, навпаки, починають посилювати флуктуації.
  • 3. Хакен виділив в спонтанному переході до організації роль колективних процесів, колективної дії багатьох підсистем. Звідси і назва складається концепції - синергетика. Синергетика вивчає механізми взаимодействи в складних відритих системах з позитивним зворотним зв'язком. Це взаимодействи веде до узгодженого, кооперативному поведінки підсистем і сопровождаетс утворенням нових стійких структур і самоорганізацією системи.
  • 4. Самоорганізація виступає як джерело еволюції систем, так як вона служи початком процесу виникнення якісно нових і більш складних структур у розвитку системи. Освіта упорядкованих структур відбувається в відритих системах при досягненні певного порогового значення в далекому від рівноваги стані. На мікрорівні при самоорганізації відбувається процес расширени або збільшення флуктуацій внаслідок збільшення нсравновссності системи по впливом середовища. Перехід стрибком в новий стан з втратою лінійності законів називають біфуркацією. Цей процес залишається непомітним на макрорівні поки зміни не досягнуть певної критичної точки, після якої спонтанності виникає новий порядок або структура.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >