ПРИРОДОЗНАВСТВО І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

Наука необхідна народу. Країна, яка її не розвиває, неминуче перетворюється в колонію.

Ф. Жоліо-Кюрі

Науково-технічна революція (НТР) означає стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, перехід їх в якісно новий стан на основі докорінних зрушень у системі наукових знань.

Коли говорять про науково-технічної революції, в першу чергу мають на увазі саме процес інтеграції науки і виробництва. Однак було б неправильно все зводити лише до першої составляющ сучасної НТР.

По-друге, поняття «науково-технічна революція» включає в себе революцію в підготовці кадрів і у всій системі освіти. Нова технологія вимагає нового працівника - більш культурного й освіченого гнучко пристосовується до технічних нововведень, високо-дисциплінованого, що має до того ж навички колективної праці що є характерною рисою нових технічних систем.

По-третє , найважливішою складовою НТР є справжня революція в організації виробництва і праці, в системі управління. Новій техніці і технології відповідає і нова організація виробництв і праці.

Сучасна НТР була підготовлена колосальним розвитком наук про природу. Вихідним тут з'явилися наукові досягнення другої половини XIX ст. При аналізі досягнень природознавства XIX ст. Дослідники зазвичай звертають увагу на розвиток фізико-математичних наук на розробку математично «оформлених» наукових теорій. І дійсно, як зазначалося вище, успіхи цих наук вражаючі. Був створені основи вчення про теплових процесах (термодинаміка), про електрику і електромагнітних процесах (електродинаміка Максвелла) про будову речовини, про кристалах. Фізико-математичні галузі природознавства цементують собою науки про природу. Вони служать основою дл створення нових технічних пристроїв. У XIX ст. особливо вражаючі успіхи були досягнуті в галузі фізики в результаті оволодіння електрикою. Не менш важливі відкриття були зроблені в хімії та біології. Досить згадати імена таких вчених, як К. Лінней, Ч. Дарвін Л. Пастер, Д. Менделєєв і ін., Відкриття яких в цих науках мали величезні практичні наслідки.

Початок НТР прийнято відносити до середини 50-х рр. XX ст. У цей період зроблено ряд фундаментальних відкриттів в природничих науках і здійснено їх виробниче застосування. Це час оволодіння енергією атома, створення перших ЕОМ і квантових генераторів, випуску серії полімерних та інших штучних матеріалів, виходу людини в космос.

У XX ст. теоретичним ядром НТР стають найважливіші досягнення сучасного природознавства, зокрема його п'яти лідируючих наук: В фізики, хімії, біології, кібернетики, космології. До їх числа перш за все відносяться: 1) відкриття фізики твердого тіла, ядра, елементарні частинок, плазми; 2) глибокий аналіз і синтез; 3) молекулярні основ спадковості і життя, хімічна природа нервових збуджень;

4) математична формалізація процесів, інформатизація, автоматизація та комп'ютеризація розвиваються систем; 5) теорія пізнання і оволодіння космічними об'єктами.

Ці відкриття зумовили революційний стрибок в науці в цілому, комплексне освоєння нових форм руху матерії, глибоке дослідження атомно-молекулярних процесів у взаємозв'язку з космосом. З названими досягненнями пов'язаний розвиток і інших наук, особливо технічних: атомної енергії, електроніки, інформатики, електрохімічної, лазерної технології тощо

На базі успіхів у фундаментальних галузях науки відбувається розквіт багатьох, досить різноманітних прикладних досліджень та інженерних розробок. Випереджальний розвиток природознавства, його фундаментальні напрямків є необхідною передумовою успішного розгортання НТР.

Зрощування нових індустріальних технологій з мікроелектронікою та комп'ютерною технікою є однією з головних особливостей сучасного етапу НТР. Ще одна важлива властивість сучасних технологій -В мала кількість відходів і безвідходність, що важливо як для зростання ефективності виробництва, так і для збереження навколишнього середовища.

Глибокі зміни в енергетичній базі виробництва пов'язані з освоєнням атомної енергії. За чверть століття свого існування атомна енергетика досягла такого рівня, що успішно конкурує з традиційними методами отримання енергії.

Основним напрямком НТР в області технології є перехід від механічної обробки матеріалів до використання форм движени матерії на молекулярному, атомному, субатомному рівнях, завдяки чому змінилася сама структура речовини. Йдеться про такі технології, ка хімічна, лазерна, пряме перетворення теплової енергії в електронну, біотехнологічна і генна інженерія.

В сучасних умовах тема НТР дуже багатогранна. І це цілком природно, оскільки впродовж всієї історії людства перед ним ніколи нс відкривалися такі воістину фантастичні можливості як для гігантського творення, так і для настільки ж глобального руйнування. Атомна і термоядерна енергія, які в оглядатися майбутньому зможуть забезпечити справжнє достаток енергії, автоматизаци і інформатизація виробництва, докорінно змінюються услови і характер праці людей, досягнення сучасної хімії, позволяюща створити необмежену кількість матеріалів з наперед заданими властивостями, процес технології, колосальні можливості, откриваеми кібернетикою, - характерні риси сучасної НТР. Вихід людина в космос, найширший комплекс нових засобів охорони здоров'я і продовження життя і швидкозростаючі засоби впливу на процеси органічного життя (на мікромолекулярної рівні) - такий далеко не повні перелік творчих можливостей, що відкриваються науково-технічно революцією.

Разом з тим вона таїть в собі і небезпеку для людства. Атомне і термоядерна зброя, накопичені запаси якого в змозі знищити все людство і все живе на Землі, засоби біологічного і бактеріологічної війни, глобальне засмічення біосфери планети водного і повітряного її басейнів, небезпеки, які таїть в собі нове напрямок молекулярної біології (так звана генна інженерія ), - такі лише деякі справді апокаліптичні характеристики руйнівних можливостей цієї ж революції.

Основою, вихідною базою науково-технічної революції є революція в природничих науках. Це положення підтверджує почалася в першій половині XX в. і триває нині революція в природничих науках. Революція в природничих науках викликає революційні за значенням перевороти в техніці і виробництві, які, в свою чергу стимулюють і прискорюють процеси революції в природничих науках.

Фізика, біологія, фізіологія, біохімія, біофізика, молекулярна біологія, генетика, кібернетика та інші сучасні галузі природничих наук «атакують» і завойовують все нові і нові позиції в таємниці пізнання буття. Але вже зараз очевидно, що як пізнавальні, так і практично можливості, які відкриються у зв'язку з революцією в природничих науках, настільки грандіозні і широкі за охопленням, що вони зможуть стати відправною позицією для нової науково-технічної революції.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >