Фінансовий аналіз для менеджерів

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВступРОЗДІЛ I. Порівняльний аналіз та аналіз тенденцій на базі фінансової звітностіРОЗДІЛ 1. Методологічні основи фінансового аналізу Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень Сутність фінансового аналізуРОЗДІЛ 2. Методика аналізу фінансової звітності Цілі і завдання аналізу фінансової звітності Методика аналізу фінансової звітності Стандартні прийоми (методи) ведення аналізу фінансової звітностіТехніка неформалізованих методів Інформаційна база обгрунтування рішень фінансового характеру Фінансова звітність - інформаційна основа аналізу Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення фінансового аналізу Принципи підготовки фінансової інформації Склад, основні елементи та аналітична цінність форм фінансової звітностіРОЗДІЛ II. Основні напрямки аналізу фінансової звітності Аналіз та оцінка майнового потенціалу підприємства Цілі та основні напрямки аналізу структури майна Аналіз активів балансу Аналіз пасивів (капіталу) компанії Аналіз ключових балансових співвідношень Аналіз та оцінка ризику втрати ліквідності компанії Введення, основні поняття Основні напрямки аналізу ліквідності компаніїАналіз ліквідності балансу Коефіцієнтний аналіз ліквідності Робочий капітал (Net Working Capital). Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio). Коефіцієнт швидкої (негайної) ліквідності (Acid Test Ratio, Quick Ratio). Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Quick Assets Ratio). Аналіз та оцінка фінансової стійкості компанії (фінансові ризики) Введення, основні поняття Основні напрямки аналізу фінансової стійкостіМайно за формоюМайно за змістомУніфікований формат балансуВиявлення індикатора фінансової стійкості. Грошовий капітал як абсолютна величина індикатора фінансової стійкостіФінансовий важіль як відносний індикатор фінансової стійкості Аналіз і оцінка структури капіталу компанії Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компаніїКоефіцієнти, що характеризують структуру капіталуРозрахунок відносних показників фінансової стійкості компанії Ефект фінансового важеля: концепція прибутковості і концепція ризику Аналіз ділової активності компанії Введення, основні поняття Основні напрямки кількісної оцінки ділової активностіАналіз результативності діяльності компанії Ефект операційного важеляМетоди розрахунку сили впливу операційного важеля Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компаніїРозрахунок показників рентабельності (прибутковості вкладень) капіталуОцінка ефективності використання ресурсів Модель операційного циклу компанії Показники активності компанії на ринку цінних паперів Факторний аналіз рентабельностіМодель "Дюпона" (The Du Pont System of Analysis) Аналіз беззбитковості Аналіз руху грошових коштів Введення, основні поняття Завдання аналізу руху грошових коштів Інформаційна база аналізу руху грошових коштів Методи формування звіту про рух грошових коштів Основні напрямки аналізу руху грошових коштів Управління грошовими потокамиМодель Бомола як інструмент оптимізації рівня коштівМодель Міллера-Орра як інструмент оптимізації рівня коштівРОЗДІЛ III. Стратегічний фінансовий аналіз Комплексний аналіз фінансової звітностіПриклад ранжирування компаній за ступенем фінансової стійкості з використанням бальної оцінкиОсобливості енергетичного виробництваАналіз фінансової звітностіПідготовчий етап аналізуАналіз майнового потенціалуАналіз та оцінка ліквідності компаніїАналіз та оцінка фінансової стійкості компаніїАналіз та оцінка платоспроможності компаніїАналіз ділової активності ГКАналіз структури основних засобівАналіз екстенсивного навантаження устаткуванняАналіз ефективності використання основних засобівПоказники рентабельності Управління оборотним капіталом компанії Основні поняття та визначення Цілі і завдання управління оборотним капіталом Основні етапи розробки короткостроковій фінансової політикиОперативний аналіз обсягу і структури оборотних активівВибір стратегії управління поточними активамиВизначення потреби в оборотному капіталі компанії Управління запасамиОсновні етапи управління запасамиСистеми контролю за станом запасів Управління дебіторською заборгованістюВизначення та класифікація дебіторської заборгованостіКредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю Методи прогнозування фінансової неспроможності компанії Поняття, цілі та інструменти прогнозування фінансового стану компанії Якісні та кількісні моделі оцінки ймовірності банкрутстваЕкспертні системиКількісні моделіОсновні вимоги до кількісних моделямФормалізовані критерії оцінки моделейСучасні тенденції розвитку методів вимірювання кредитного ризику Огляд діючих моделей прогнозування банкрутства Моделі на основі аналізу фінансових коефіцієнтів Умовно-імовірнісний аналіз як метод прогнозування банкрутства Теоретичні методи прогнозування банкрутства Порівняльна характеристика моделей Стратегія і фінансова модель компанії Традиційна і сучасна моделі оцінки фінансового стану компаніїМодель дисконтованих вільних грошових потоків (FCFE)Модель економічної доданої вартості (EVA)Додана вартість акціонерного капіталу (SVA)Ринкова додана вартість (МВА)Оцінка можливості суміщення методів Огляд і порівняльна характеристика систем збалансованих показниківСистема збалансованих показників Нортона-КапланаСистема збалансованих показників МейселяКонцепція VВМ - управління на основі вартостіУніверсальна система показників діяльності РамперсадаПіраміда ефективності МакнейраМодель ЕР2М Адамса і РобертсаМодель "Стейкхолдер"Модель Tableau de Bord ("Панель управління")Концепція управління за цілями Management by Objectives (МВО)Аналіз порівняльної ефективності існуючих збалансованих систем показників Збалансована система показників Нортона-КапланаЦілі розробки збалансованої системи показників (Balanced Scorecard, BSC)Зміст збалансованої системи показників Типовий проект розробки збалансованої системи показниківВикористання фінансового аналізу в рамках збалансованої системи показників
 
Наст >