Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий аналіз для менеджерів

Аналіз беззбитковості

Ключовим аспектом аналізу ділової активності компанії можна вважати аналіз взаємозв'язку між обсягом продажів, витратами і прибутком - широко відомий як CVP-аналіз.

Аналіз ділової активності рекомендується проводити в рамках так званого аналізу чутливості, або CVP-ана-лізу (Cost - Volume - Profit).

CVP-аналіз

Рис. 7.7. CVP-аналіз

Точка беззбитковості (Break-Even Point, ВЕР) характеризується двома координатами: Qbep і RSbep; перша характеристика - беззбитковий обсяг реалізації в натуральних одиницях, друга - у вартісному вираженні (дохід, при якому компанія компенсує свої витрати).

Розраховується точка беззбитковості виходячи з її визначення як точка "нульового прибутку", коли доходи від реалізації дорівнюють загальним витратам. Такий спосіб розрахунку називають методом рівняння:

Доходи = Змінні витрати + Постійні витрати;

Для отримання інформації, при якому обсязі продажів компанія отримує прибуток, рівну нулю, використовується ще метод маржинального доходу:

Нижче представлений короткий висновок формул розрахунку точки беззбитковості:

o метод рівняння -

У точці беззбитковості прибуток тт дорівнює нулю;

o метод маржинального доходу:

У літературі з управлінського обліку наводяться приклади використання точки беззбитковості для розрахунку обсягів реалізації з нульовим прибутком, аналізу прибутковості окремих продуктів тощо. Проте їх застосування пов'язано з досить жорсткими обмеженнями:

  • o аналіз проводиться тільки для значущого інтервалу, на якому передбачається лінійна залежність між RS і ТС (Total Cost);
  • o ціна за одиницю продукції не змінюється;
  • o дохід від реалізації прямо пропорційний обсягу продажів;
  • o залежність сукупних витрат від обсягу реалізації лінійна.

За таких умов аналіз може здійснюватися виключно в короткостроковому періоді. Якщо повернутися до оцінки ділової активності компанії, то недоцільно обмежувати аналіз поточним періодом, у зв'язку з чим зручніше використовувати розрахунок іншого показника - порога рентабельності.

Розрахунок порога рентабельності і запасу фінансової міцності компанії. Поріг рентабельності (RSmin) -така величина виручки від реалізації, при якій прибуток тг дорівнює нулю, тобто

Запас фінансової міцності (MS) визначається як:

де ВДфак, - фактична виручка від реалізації; К5т ^ п - поріг рентабельності.

Якщо трактувати "поріг рентабельності" як мінімальну межу по виручці, при якій маржинальний дохід дорівнює постійним витратам, а прибуток - нулю, то розрахувати його рівень можна як співвідношення постійних витрат (ГС) і коефіцієнта маржинального доходу (СМ / ВХ). Останній використовується і як самостійний показник, що характеризує частку маржинального доходу у виручці від реалізації (своєрідна рентабельність продажів по маржинальної прибутку); гранична (або очікувана) величина даного коефіцієнта, наприклад на рівні середньогалузевого значення, часто задається безпосередньо в бізнес-плані компанії. До кінця звітного періоду порівнюється фактична частка маржинальної прибутку у виручці з планованою величиною і аналізуються причини виникаючих відхилень від заданих темпів зростання. Зростання рентабельність продажів по маржинальної прибутку оцінюється як позитивна тенденція і свідчить, зокрема, про ефективне управління змінною частиною витрат.

Як правило, успішні компанії ретельно стежать за тим, щоб не опинитися в зоні збитків і підтримують виручку на рівні вище порога рентабельності. Різниця між фактичною виручкою і мінімальної її величиною називається запасом фінансової міцності компанії (Margin of Safety, MS). Якщо запас фінансової міцності становить, наприклад, 23 млн руб., Компанія може знижувати виручку на 23 млн руб., Залишаючись в зоні прибутку. Чим вище запас, тим стійкіше стан компанії, тим вище можливості маневру.

Приклад 7.6

Визначте поріг рентабельності Я5 і запас фінансової міцності МБ компанії. За даними звітності до кінця звітного періоду виручка від реалізації послуг Д5 = 20000 ден. од., змінні витрати УС = 17000 ден. од., постійні РС = 2000 ден. од.

Висновок. Компанія може знижувати К5 на 33%, залишаючись в зоні прибутку.

Результати розрахунків показують, що компанія повинна мати виторг не менш 13333 ден. од .; фактично вона отримала дохід 20000 ден. од., тобто зона безпеки для неї - 6 667 ден. од. За-

пас фінансової міцності може бути розрахований також у відсотках. У нашому випадку компанія може знижувати виручку не більше ніж на 33,3%. Фахівці оцінять такий результат як досить високий, так як рекомендовано для цього показника значення 10% і вище (МБ> 10%).

Отже, аналіз ділової активності компанії - це велика область дослідження, що припускає проведення не тільки аналізу динаміки доходів, витрат, фінансових результатів, але й аналіз прибутковості бізнесу, ефективності використання ресурсів, що включає крім цього оцінку операційних ризиків і беззбитковості діяльності компанії.

Зв'язок між діловою активністю та фінансовим станом фірми вельми неоднозначна. Висока ділова активність не завжди супроводжується зростанням фінансової стійкості, низька ділова активність іноді властива і процвітаючим, прибутковим компаніям. Проте зниження темпів зростання результативних показників, показників прибутковості і коефіцієнтів оборотності може служити індикатором можливого погіршення фінансових показників в найближчому майбутньому.

В якості ілюстрації методики аналізу ділової активності проведемо аналіз ефективності діяльності російських компаній металургійної галузі за період з 2006 по 2008 р, коли на тлі загальної сприятливої цінової кон'юнктури істотно відрізнялася динаміка показників ефективності діяльності компаній (додаток 4).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук