Концепція управління за цілями Management by Objectives (МВО)

Ще одна досить "стара" модель - запропонована Пітер Друкер (Peter Drucker) в 1954 р концепція "управління за цілями" (Management by Objectives). Її сутність полягає в тому, що менеджмент як цілісна система управління орієнтується на досягнення всієї сукупності цілей і завдань, що стоять перед організацією. Цілі і завдання менеджменту не тільки доводяться, але й узгоджуються з менеджерами всіх рівнів, які спрямовують свої зусилля, ресурси та енергію на їх досягнення. Основні принципи МВО полягають:

 • o в каскадировании організаційних цілей і завдань;
 • o виділення конкретної задачі для кожного виконавця;
 • o участю персоналу в процесі прийняття рішень;
 • o визначенні часових періодів для завдань;
 • o оцінці продуктивності та забезпеченні зворотного зв'язку.

Концепція МВО також запропонувала метод SMART, за яким всі завдання повинні бути конкретними (Specific), вимірюваними (Measurable), досяжними (Acheivable), реалістичними (Realistic) і обмеженими в часі (Time-related).

Згідно Друкеру менеджери повинні уникати "пастки діяльності", коли вони настільки втягуються у повсякденну діяльність, що забувають свої головні цілі та завдання. Одна з ідей МВО полягає в тому, що не тільки топ-менеджери, а й менеджери більш низьких позицій в ієрархії мають бути задіяні в процесі стратегічного планування, а також впровадженні ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності функціонування організації.

Однак у порівнянні з концепцією ССП Нортона і Каплана, модель МВО не припускав такого ж об'ємного аналізу діяльності компанії та виявлення причинно-наслідкових зв'язків між окремими показниками. Крім того, модель заснована на гранично чіткому виявленні та формалізації задач і не пристосована до динаміки, властивої сучасному бізнесу. Власне, в 1990-х рр. сам Пітер Друкер висловився з приводу концепції МВО наступним чином: "Це всього лише ще один інструмент, а не понад дієвий засіб від неефективного менеджменту. Управління за завданнями працює, якщо відомі завдання, а в 90% випадках вони не відомі". Таким чином, дану модель можна розглядати як попередника сучасних концепцій ССП.

Аналіз порівняльної ефективності існуючих збалансованих систем показників

Вибір моделі ССП для впровадження, безсумнівно, повинен грунтуватися на потребах і можливостях кожної конкретної компанії, з урахуванням вже існуючої інфраструктури, бізнес-середовища та корпоративної культури.

Тим не менш, в якості критеріїв оцінки передбачуваної ефективності тієї чи іншої моделі можна застосувати наступні параметри:

 • o об'єкт управління (чим саме дозволяє управляти модель);
 • o управлінський потенціал (наскільки модель дозволяє менеджменту контролювати діяльність компанії і досягати намічені стратегічні цілі);
 • o складність (які зусилля будуть потрібні для впровадження моделі, наскільки складна модель для всіх учасників, наскільки великі зміни в звичному образі ведення справ);
 • o залученість персоналу (як глибоко занурюється модель в діяльність компанії, скільки людей буде залучено в роботу за "новими правилами");
 • o прогностична сила (чи дає модель менеджерам можливості оцінювати перспективи компанії і з якою точністю і достовірністю);
 • o стійкість (наскільки модель стійка до маніпуляцій, помилкам).

Порівняльний аналіз існуючих збалансованих систем показників по обраним критеріям наведено в табл. 12.2-12.8.

Таблиця 12.2. Система збалансованих показників Нортона-Каплана

Система збалансованих показників Нортона-Каплана

Таблиця 12.3. Управління на основі вартості VBM

Управління на основі вартості VBM

Таблиця 12.4. Універсальна система показників діяльності Рамперсада

Універсальна система показників діяльності Рамперсада

Таблиця 12.5. Моделі з високим ступенем складності (система збалансованих показників Мейселя, піраміда ефективності Макнейра, модель ЕР2М Адамса і Робертса)

Моделі з високим ступенем складності (система збалансованих показників Мейселя, піраміда ефективності Макнейра, модель ЕР2М Адамса і Робертса)

Таблиця 12.6. Модель "Стейкхолдер"

Модель

Таблиця 12.7. Модель Tableau de Bord ("Панель управління")

Модель Tableau de Bord (

Таблиця 12.8. Концепція управління за цілями Management by Objectives (МВО)

Концепція управління за цілями Management by Objectives (МВО)

Будь-яка система показників, що базується на ідеї збалансованості, дозволяє топ-менеджерам компаній визначати, за рахунок чого досягаються ті чи інші результати, які чинники грають при цьому вирішальну роль, а також своєчасно реагувати на сигнали істотних відхилень досягнутих результатів від запланованих.

З цієї точки зору для середньостатистичної російської компанії найбільш прийнятною представляється модель, запропонована на початку 1990-х рр. американськими професорами Д. Нортоном і Р. Капланом. Вона дає можливість найбільшого охоплення різних аспектів бізнесу, має досить високою стійкістю до маніпуляцій і помилок. У певному сенсі цей підхід є золотою серединою між технологіями і тими ресурсами, інфраструктурою і корпоративною культурою, якими російські компанії володіють на сьогоднішній день.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >