Правила і показники логістики

Логістика як наука має емпіричну природу і відносно невеликий термін розвитку. У силу цього специфічні закони логістики - необхідні, суттєві, стійкі, повторювані відносини між явищами - знаходяться в стані становлення. Функцію визначення мети в логістиці значною мірою здійснюють правила логістики (рис. 1.4).

Рис. 1.4. "Шість правил" логістики

Зауважимо, що наведені тут «шість правил" логістики являють собою необхідна і достатня умова для економіко-математичного моделювання формалізованих логістичних процесів. Поява в літературі "сьомого" і наступних правил з цієї точки зору може представлятися надлишковим, але його доцільність не тільки допустима, по і необхідна в певних умовах (докладніше це питання буде вивчений при розгляді логістичного сервісу).

Приклад з практики

В якості основних логістичних показників найчастіше називають наступні:

 • o частоту оборотності всіх запасів, яка визначається як відношення товарообороту до обсягу складських запасів;
 • o загальні витрати на матеріально-технічне забезпечення, що припадають на одиницю товарообігу;
 • o ступінь готовності постачальника (у відсотках), що розраховується як приватна відділення обсягу задоволених потреб у вказаний термін на загальний обсяг потреб;
 • o витрати на логістику (у відсотках від загальних витрат);
 • o період обороту матеріальних ресурсів для окремих складів (добу);
 • o витрати на відправлену одиницю продукції;
 • o витрати на тонно-кілометр перевезених вантажів;
 • o завантаження складу та парку транспортних засобів;
 • o ступінь ризику, пов'язану з утриманням запасів.

Вкажемо також показники поставок, ритмічності і роботи складу, що доповнюють вищеперелічені в частині оцінки окремих сторін логістичного процесу.

Показники поставок (producer goods delivery indices) характеризують їх обсяг, структуру, ритмічність. Виконання зобов'язань по фізичному обсязі поставок розраховують шляхом зіставлення обсягу фактично поставленої в рахунок договірних зобов'язань продукції з її обсягом, передбаченим у договорах поставки. Виконання зобов'язань за асортиментом поставленої продукції визначають шляхом зіставлення фактичного обсягу поставленої продукції і передбаченого в договорах асортименту.

Показники ритмічності (variability indices) - показники, що характеризують відношення суми фактично виробленої продукції в межах планового завдання за кожен відрізок часу досліджуваного періоду до загального обсягу завдання на період в цілому.

Показники роботи складу (warehousing indices) - техніко-економічні показники, використовувані для комплексного аналізу різних напрямків роботи складів. Система цих показників може бути представлена трьома укрупненими групами:

 • 1) показники інтенсивності роботи складів (вантажообіг, питома вантажообіг, коефіцієнт нерівномірності завантаження, сумарна робота складу, інтенсивність проходження вантажів);
 • 2) показники ефективності використання складських площ (місткість, корисна площа, коефіцієнт використання, грузонапряженность складу);
 • 3) показники рівня збереження вантажів і фінансові показники (число випадків незбереження вантажів, витрати складів, собівартість зберігання, доходи, продуктивність праці працівників складу).

Якщо ж необхідно оцінити саму технологію логістики, якість логістики як системи фізичного розподілу, то про це доцільніше судити але такими показниками:

 • o швидкість доставки;
 • o надійність термінів поставки;
 • o здатність системи до негайного задоволення попиту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >