ЗМІСТ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПАЛАТНИЙ (ПОСТОВОЇ)

До посадових обов'язків медичної сестри палатної (постовий) належать такі:

 • • здійснення догляду та спостереження за хворими на основі принципів медичної деонтології;
 • • прийняття та розміщення в палаті хворих, перевірка якості санітарної обробки новоприбулих хворих;
 • • перевірка передач хворим з метою недопущення прийому противопоказанной їжі і напоїв;
 • • участь в обході лікарів в закріплених за нею палатах, доповідь про стан хворих, фіксація в журналі призначене лікування і догляд за хворими, здійснення контролю за виконанням хворими призначень лікаря;
 • • здійснення санітарно-гігієнічного обслуговування фізично ослаблених і тяжкохворих;
 • • виконання призначень лікаря;
 • • організація обстежень хворих в діагностичних кабінетах, у лікарів-консультантів та в лабораторії;
 • • негайне повідомлення лікаря, а в його відсутність - завідувачу відділенням або чергового лікаря про раптове погіршення стану хворого;
 • • ізоляція хворих в агональному стані, виклик лікаря для проведення необхідних реанімаційних заходів;
 • • підготовка трупів померлих для направлення їх у патологоанатомічне відділення;
 • • при прийомі чергування огляд закріплених за нею приміщень, перевірка стану електроосвітлення, наявності жорсткого і м'якого інвентарю, медичного обладнання та інструментарію, медикаментів;
 • • прийом чергування під розпис у щоденнику відділення;
 • • контроль виконання хворими і їх родичами режиму відвідувань відділення;
 • • контроль за санітарним вмістом закріплених за нею палат, а також особистою гігієною хворих, за своєчасним прийомом гігієнічних ванн, зміною натільної і постільної білизни;
 • • контроль за отриманням хворими їжі згідно призначеної дієти;
 • • ведення медичної документації;
 • • здача чергування по палатах біля ліжка хворих;
 • • забезпечення суворого обліку і зберігання ліків групи А і Б в спеціальних шафах;
 • • здійснення збору і утилізації медичних відходів;
 • • здійснення заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні, правил асептики і антисептики, умов стерилізації інструментів і матеріалів, попередження постін'єкційних ускладнень, гепатиту, ВІЛ-інфекції.

Медична сестра палатна (постова) повинна знати:

 • • закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації в сфері охорони здоров'я;
 • • теоретичні основи сестринської справи;
 • • основи лікувально-діагностичного процесу, профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя;
 • • правила експлуатації медичного інструментарію та обладнання;
 • • правила збору, зберігання і видалення відходів лікувально-профілактичних установ;
 • • основи функціонування бюджетно-страхової медицини і добровільного медичного страхування;
 • • основи валеології та санології;
 • • основи медицини катастроф;
 • • правила ведення обліково-звітної документації структурного підрозділу, основні види медичної документації;
 • • медичну етику і деонтологію;
 • • психологію професійного спілкування;
 • • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • • правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Вимоги до кваліфікації: середню професійну освіту

за фахом «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» і сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа», «Сестринська справа в педіатрії», «Загальна практика» без пред'явлення вимог до стажу роботи.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >