Змінюється природа логістичних систем

З соціально-економічних вони стають еколого-соціально-економічними системами, що робить істотний вплив на методологію логістики та управління ланцюгами поставок. Логістична ланцюг поставок повинна розглядатися не як самодостатня система, а як підсистема круговороту речовин на Землі, тобто повторюваних процесів перетворення і переміщення речовин у природі, що мають виражений циклічний характер. Складність урахування цього чинника не тільки в масштабності явища, але і в невпорядкованості його характеру: при циклічних перетвореннях у природі не відбувається повного повторення циклів, завжди є ті чи інші зміни в кількості і складі які виникають речовин.

Змінюється характер логістичного рециклінгу

Під рециклінгом зазвичай розуміється весь комплекс робіт з вторинними матеріальними ресурсами з метою максимально можливої заміни первинних ресурсів. У самому широкому сенсі рециклінг включає:

  • o утилізацію - регенерацію матеріалів з відходів і відновлення викинутих за непридатністю виробів;
  • o вторинне використання - повторне використання відновлених виробів з початковою метою;
  • o рециркуляцію матеріалів - використання регенерованого матеріалу для виробництва додаткової кількості аналогічного матеріалу;
  • o виробництво супутнього продукту - використання регенерованих матеріалів і відновлених виробів з іншою метою.

До перелічених функцій варто додати перетворення продуктів виробничого та кінцевого споживання в субстанцію, прийнятну для участі в кругообігу речовин у природі.

Змінюється характер функціонування та фінансування діяльності логістичних посередників

Відповідно з вищепереліченими пунктами логістичним посередникам ставляться в обов'язок нові функції, також вимагає реструктуризації механізм кредитування, дотування та субсидування всебічних проектів логістичного рециклінгу.

Що стосується прогнозу реалізації парадигми, то можливо її втілення в таких конкретних концепціях, як:

  • o технологічно орієнтована (реалізується як пряма ланцюг поставок підприємницької структури з інтеграцією па рівні технологічної логістики);
  • o економічно орієнтована (розширена ланцюг поставок фокусної компанії з інтеграцією на технологічному і стратегічному рівнях);
  • o соціально орієнтована (може бути реалізована в масштабі максимальної ланцюга поставок у вигляді стратегічних альянсів, розподілених мереж, віртуальних структур);
  • o еколого (природо-) орієнтована (принципово можлива тільки в повній ланцюга поставок і при тотальної глобалізації світової економіки).

Зазначимо, що це висновок носить не тільки і не стільки теоретичний, скільки практичний характер, так як в недалекому майбутньому зажадає значних структурно-організаційних перетворень в компаніях. Спочатку це торкнеться організаційно-технологічний рівень, згодом, у міру розвитку управління ланцюгами поставок як функціонального менеджменту, - рівень бізнес-стратегії і конкурентної стратегії і, нарешті, як і всякий розвинений функціональний менеджмент, почне впливати на формування і розвиток корпоративної місії компаній. В даний час мова йде про логістичної координації ряду міжфункціональних протиріч, згодом цю координуючу функцію прийме на себе управління ланцюгами поставок.

Епілог

Логістика - функціональна складова людської діяльності у всіх проявах, на різних етапах історичного розвитку. Стосовно до економічної діяльності в певних умовах вона проявляється неявно, будучи складовою активностей більш високого порядку. При зростанні значущості ресурсного чинника вона виявляється затребуваною як самостійного виду функціонального управління, спочатку виконуючи операції допоміжного плану (в основному оптимізація транспортно-складської діяльності), а згодом - і беручи участь у визначенні стратегії конкурентного розвитку фірми.

Управління ланцюгами поставок значною мірою є наслідком інтеграційних процесів у сфері логістики, проте логістична інтеграція (як завгодно велика) передбачає взаємодію лише в області логістичних активностей, в той час як управління ланцюгами поставок передбачає набагато більш широкий спектр взаємодії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >