Позиціонування продукції

Виконання логістичного аналізу з використанням методів ABC і XYZ є результатом, достатнім для позиціонування видів продукції як об'єктів управління в системі управління запасами і формування груп, для яких можлива розробка типових технік ефективного управління.

Розглянемо різні варіанти освіти різних класифікаційних категорій номенклатурних позицій товарно-матеріальних ресурсів як об'єктів управління в логістичному менеджменті. Якщо можливо обмежитися тільки двома традиційними методами логістичного аналізу (ABC і XYZ), то результати будуть наступними (табл. 2.6).

Таблиця 2.6. Позиціонування продукції за двома критеріями

Позиціонування продукції за двома критеріями

За підсумками позиціонування формуються типові групи продукції, для кожної з яких розробляється типова техніка ефективного логістичного менеджменту. У табл. 2.7 наведено приклад зазначеної класифікації.

У графі "Код видів продукції" відображаються конкретні види продукції в тому вигляді, в якому на фірмі ведеться їх облік в діловій документації.

Рівень логістичного обслуговування в табл. 2.7 досить умовний. Управлінське рішення про його величині приймається виходячи зі стратегії фірми.

Перша класифікаційна група включає ключові види продукції, найбільш значущі для компанії. Для ресурсів цієї групи необхідні ретельне планування на основі плану продажів, розрахунок оптимальної величини запасів, постійний контроль, так як незначні помилки можуть привести до великих втрат.

Таблиця 2.7. Типові групи товарно-матеріальних ресурсів

Типові групи товарно-матеріальних ресурсів

Друга класифікаційна група включає менш важливі види продукції, що допускають застосування спрощених методів планування, обліку і контролю.

Третя класифікаційна група включає неключові ресурси. Для цієї групи застосовна та ж техніка управління, як і для другої групи. Важливість виділення третьої групи полягає в тому, що можлива відмова від реалізації цих видів продукції без значного зменшення прибутку від реалізації продукції (якщо ці види продукції не є обов'язковими для комплексних поставок).

Класифікація за категоріями ABC відображає більшою мірою комерційний аспект, управління запасами з точки зору їх впливу на економічні результати діяльності відповідних бізнес-структур.

Класифікація номенклатури матеріальних ресурсів за категоріями XYZ висловлює, відповідно, вже логістичний аспект управління запасами, характер впливу невизначеності величини попиту та його вплив на рівень обслуговування споживачів.

Вище наведені міркування справедливі, якщо значимість вартісного та імовірнісного критеріїв для конкретної фірми має однакову цінність. Якщо ж значимість критеріїв різна, то для позиціонування продукції необхідно иерархизировать саму сукупність критеріїв.

Па підставі експертних висновків на підприємстві встановлюється наступна ієрархія критеріїв за ступенем важливості впливу на кінцевий результат компанії (приклад умовний): перша група - ABC, друга група - XYZ.

Підсумки позиціонування продукції представлені нижче. У табл. 2.8 всі види продукції у комерційній діяльності фірми під своїми обліковими кодами розташовуються відповідно до їх віднесенням до певної класифікаційної групи.

Таблиця 2.8. Приклад позиціонування видів продукції на підставі бальної оцінки

Приклад позиціонування видів продукції на підставі бальної оцінки

Рішення про рівень логістичного обслуговування є найважливішим елементом логістичного і стратегічного менеджменту фірми. Конкретна ієрархія (за ступенем убування важливості кожного виду продукції) зумовлена вищевказаної ієрархією критеріїв. Зауважимо, що вищенаведена класифікація не передбачає кількісну значимість кожного з критеріїв.

У результаті отримана багатопозиційна класифікація, практичне використання якої вельми утруднене, оскільки кожна класифікаційна група вимагає особливої технології логістичного менеджменту. Для впорядкування управлінського процесу в даному випадку необхідна бальна оцінка класифікаційних критеріїв, що вимагає особливого управлінського рішення.

Нижче як приклад наведено позиціонування продукції за двома класифікаційними ознаками (ABC і XYZ). Вони вибрані на підставі встановленої експертним шляхом ієрархії впливу критеріїв на кінцевий результат діяльності фірми. У цьому випадку можливі наступні умовні оцінки груп класифікаційних критеріїв: А = б балів, В = 5, С = 4, Z = 3, Y = 2, X = 1. Використовуючи ці бальні оцінки, вже можна ранжувати класифікаційні угруповання, спираючись на їх кількісну визначеність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >